Ayşe}
  • Dönem: 1969-1971
  • Kaç Sayı Çıktı: 28
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Emine Işınsu
  • Yazı İşleri Müdürü: Nevzat Özkol

Ayşe

Aylık kadın dergisi

Halide Nusret Zorlutuna’nın kurduğu, sahip ve neşriyat müdürlüğünü Emine Işınsu’nun yaptığı Ayşe, ülkücü bir kadın dergisidir. Dergi, Türkçü kadın yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Yayın hayatını 28 sayı sürdüren Ayşe, 29. sayıyla Töre’ye dönüşmüştür. Ayşe dergisinde, Halide Nusret Zorlutuna, Emine Işınsu (Okçu), Arif Nihat Asya, Yaşar Faruk İnal, Ayhan İnal, Hikmet Tanyu, Fevzi Halıcı, Aclan Sayılgan gibi önemli imzalar yer almıştır. Dergi kadınlığa yönelik bir yayın çizgisi sürdürmüştür. “Milliyetçi Türk Kadınları Derneği”nin de dergide aktif bir rolü olmuştur. Sonrasında Töre dergisi adıyla 1970’li yıllarda önemli bir misyonu yüklenecek olan dergi, aslında Ayşe ismiyle Ocak 1969’da yayına başlamıştır.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1969

2

2. Sayı

Şubat 1969

3

3. Sayı

Mart 1969

4

4. Sayı

Nisan 1969

5

5. Sayı

Mayıs 1969

6-7

6-7. Sayı

Haziran - Temmuz 1969

8

8. Sayı

Ağustos 1969

9

9. Sayı

Eylül 1969

10

10. Sayı

Ekim 1969

11

11. Sayı

Kasım 1969

13

13. Sayı

Ocak 1970

14

14. Sayı

Şubat 1970

15

15. Sayı

Mart 1970

16

16. Sayı

Nisan 1970

17

17. Sayı

Mayıs 1970

18

18. Sayı

Haziran 1970

19

19. Sayı

Temmuz 1970

20

20. Sayı

Ağustos 1970

21

21. Sayı

Eylül 1970

22

22. Sayı

Ekim 1970

23

23. Sayı

Kasım 1970

24

24. Sayı

Aralık 1970

25

25. Sayı

Ocak 1971

26

26. Sayı

Şubat 1971