Bozok}
  • Dönem: 1949-1949
  • Kaç Sayı Çıktı: 2
  • Basım Yeri: Konya
  • İmtiyaz Sahibi: S. Karpuzoğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Bulmaz

Bozok

Aylık milliyetçi, siyasi, fikir ve sanat mecmuası Türk Ulusu Titre! ve Kendine Dön!

1949 yılında Konya'da neşredilen Bozok isimli mecmua, yayım hayatına 2 sayı devam edebilmiş ve yazı işleri müdürlüğü Hüseyin Bulmaz tarafından icra edilmiştir. Birinci sayıda Hilmi Karpuzoğlu tarafından yazılan Neşir Hayatına Başlarken başlıklı yazıda "Türkiye'nin her bakımdan önemli merkezlerinden biri olan Konya'da böyle bir mecmua artık ihtiyaç halini almıştı. İçleri Millî duyguyla bürünmüş uyanık Konya gençlerinin gayretiyle bu ihtiyaç karşılanmış bulunuyor." ifadesiyle dergiye duyulan ihtiyaç belirtilmiş ve Bozok'un en büyük ve en mukaddes gayesinin komünizmle savaşmak olduğu ifade edilmiştir.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1949

2

2. Sayı

Şubat 1949