Bucak}
  • Dönem: 1945-1946
  • Kaç Sayı Çıktı: 13
  • Basım Yeri: Zonguldak
  • İmtiyaz Sahibi: Rıza İncealemdaroğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: Halit Taşman

Bucak

Fikir-Sanat-Aktüalite - Aylık Türkçü Dergi

“Fikir-sanat-aktualite” söylemi ile, Nisan 1945’de Zonguldak’da çıkarılan ve söylemi 9. sayısında “Aylık Türkçü dergi”ye dönüştürülen yayın organı. 33x24 cm. boyutunda 20 sayfalı olarak çıkarılan derginin kapağında logosu ile söylemi, onun altında sayfayı kaplayan renkli bir resim ve onun üzerinde sayı belirteci ile 20 kuruş olan fiyatı yer alıyordu. Bucak dergisini çıkaranlar A. Rıza İncealemdaroğlu, Hâlit Taşman ve Orhan Zihni Sanus idiler. Sahipliğini 1-2. sayılarda R. İncealemdaroğlu, sonrakilerde H. Taşman üstlenmişti. Taşman, bütün sayıların da yazı işleri müdürüydü.

Dergi, önceleri edebiyat ağırlıklı, milliyetçi bir düşünce organı idi. Nejdet Sançar’ın Türkçülük dâvası sanığı olarak İstanbul’da tutuklu iken Askerî Temyiz Mahkemesinin kararı ile salıverilip evdeşinin görevli bulunduğu Zonguldak’a gelmesi ve yazı ailesine katılması üzerine, derginin fiilî yönetimi ona verildi. Böylece Bucak, 9. sayı ile birlikte bir “ülkü dergisi” niteliği kazandı. Kadrosuna yeni yazarlar katıldı. Derginin başlıca yazarları Hâlit Taşman, Selâhattin Ertürk, İlhan Darendeli, Fethi Gemuhluoğlu, Nejdet Sançar, Muzaffer Soysal, M. Zeki Sofuoğlu, Tevetoğlu, Ârif Nihat Asya, İhsan Koloğlu, Cemal Oğuz Öcal, Orhan Zihni Sanus, Zafer Arıkbağ, İsfendiyar Baruönü, Enver Güvener, Necip Mirkelâmoğlu, Kemal Göksel, vb. idiler.

Bucak’ın yayımı 2. cildin 1. sayısı ile Haziran 1946’da son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1945

2

2. Sayı

Mayıs 1945

3

3. Sayı

Haziran 1945

4

4. Sayı

Temmuz 1945

5

5. Sayı

Ağustos 1945

6

6. Sayı

Eylül 1945

7

7. Sayı

Ekim 1945

8

8. Sayı

Kasım 1945

9

9. Sayı

Aralık 1945

10-11

10-11. Sayı

Ocak - Şubat 1946

12

12. Sayı

Mart - Nisan 1946

13

13. Sayı

Haziran 1946