Ergenekon}
  • Dönem: 1938-1939
  • Kaç Sayı Çıktı: 4
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Reha Oğuz Türkkan
  • Yazı İşleri Müdürü: Reha Oğuz Türkkan

Ergenekon

Gençlik ve fikir dergisi / İlmî-edebî-içtimaî

“Gençlik ve fikir dergisi / İlmî-edebî-içtimaî”. Ünlü Türkçülerden Reha Oğuz Türkkan’ın Istanbul’da çıkardığı dergilerin ilki. 10 Kasım 1938’de çıkarılmağa başlandı. Yayımı dört sayı sürdü..

Dergi, 27x20 sm. boyutlu 3. hamur kâğıda tek renk basılıyordu. aynı boyutta olan 16 sayfalı bir tanıtım kitapçığının dağıtılmasından sonra yayımlandı.

Ergenekon’un “sahibi ve neşriyat müdürü” Reha Oğuz Türkkan’dı. Baş yazıları da o yazıyordu. Felsefe, tarih, ülkeler, edebiyat, spor konularında A. Aksakoğlu, Şükrü Murat Alçın, Mahmut Esat Bozkurt, Abbas Gegin, Abdülkadir İnan, Cafer Seydahmet Kırımer, Reha Kurtuluş, İlhan Kut, Necip Ali Küçüka, Hüseyin Nâmık Orkun Hasan Ortekin, Halit Fahri Ozansoy, Lütfi Sipahi, Fethi Tevet, Muharrem Feyzi Tokay, A. Mete Turanlı, N. Atillâ Türkkan, Reha Oğuz Türkkan, yazıyorladı. R. O. Türkkan’ın, her sayda başka yazıları da yayımlanıyordu.

Ergenekon, 10 Şubat 1939’da çıkan 4. sayısının ardından mahkeme kararı ile kapatıldı. Kapanma gerekçesi, ilk sayıda başlanan “Faşizm tehlikedir!” ve “Türkiye’deki Naziler ve tehlike” başlıklı dizi yazıların “Almanya ile dostluğumuzu tehlikeye düşüreceği” bahanesi idi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Kasım 1938

2

2. Sayı

Aralık 1938

3

3. Sayı

Kasım 1939