Gökbörü}
  • Dönem: 1942-1943
  • Kaç Sayı Çıktı: 13
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Reha Oğuz Türkkan
  • Yazı İşleri Müdürü: Reha Oğuz Türkkan

Gökbörü

Türkçü dergi "Her Irkın Üstünde Türk Irkı"

Ergenkon ve Bozkurt dergilerinin kapanmasından sonra Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı “Türkçü dergi”. 15 günde bir yayımlanıyordu.

29x21 boyutlu ve 24 sayfa olan derginin kapağı en üstünde, tek satır halinde “Her ırkın üstünde Türk ırkı” söylemi ve onun altında iri harflerle logosu veriliyordu. Logonun altında Türklüğü dile getiren bir çizim, onun altında da “içindekiler” dizimi yer alıyordu. Çıkış günü ile sayı bildirimi de en altta, tek satırda sunuluyordu. 20 kuruş olan fiyatı ise, arka pakta idi.

Gökbörü’nün sahibi ve yazı işleri müdürü Reha Oğuz Türkkan’dı. Yazarları arasında Mustafa Hakkı Akansel, Nuri Akgün, Mehmet Altunbay, Besim Atalay, Süreyya Aygün, Mehmet Halit Bayrı, Mahmut Esat Bozkurt, Nebil Buharalı, Cihat Savaş Fer, Şevket Raşit Hatiboğlu, Abdülkadir İnan, Kadıoğlu, Hayrettin Karan, Mahmut R. Kösemihal, Akdes Nimet Kurat, Reha Kurtuluş, Tahir Olgaç, Sofuoğlu M. Zeki, Ziya Tataç, Tesbihçioğlu, Zeki Velidî Togan, Osman Turan, R. Oğuz Türkkan, M. Şakir Ülkütaşır, Tevfik Zarakol, vb. bulunmakta idi. Çok sayıda şairin şiirlerine yer verilen derginin her sayısında karikatür de yayımlanıyordu.

Dergi, yayımlanışı boyunca dağıtım işlerinden yakındı. Son sayılarında da kâğıt sağlayamamaktan dolayı belirlenen günlerde çıkamama durumu ile karşılaştı. Galiba bu durum Gökbörü’nün sonunu getirdi ve 12. (06 Mayıs 1943) sayısı son sayısı oldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Sonteşrin 1942

2

2. Sayı

Sonteşrin 1942

3

3. Sayı

Sonay 1942

4

4. Sayı

İlkay 1943

5

5. Sayı

İlkay 1943

6

6. Sayı

Şubat 1943

7

7. Sayı

Şubat 1943

8

8. Sayı

Mart 1943

9

9. Sayı

Mart 1943

10

10. Sayı

Nisan 1943

11

11. Sayı

Nisan 1943

12

12. Sayı

Mayıs 1943

13

13. Sayı

Mayıs 1943