Kalem}
  • Dönem: 1948-1950
  • Kaç Sayı Çıktı: 15
  • Basım Yeri: Adana
  • İmtiyaz Sahibi: Enver Binokay
  • Yazı İşleri Müdürü: Enver Binokay

Kalem

Milliyetçi fikir ve sanat dergisi

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Ağustos 1948 ile Şubat-Mart 1950 arasında, Adana’da 15 sayı çıkarıldı.

Kalem, 29x17 sm. boyutunda idi. Her sayısı 16 sayfa yayınlanıyordu. Bazan bu sayı artabiliyordu. Kapağının üst bölümünde büyük harflerle yazılmış logosu, onun altında “Milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Bunun altındaki boşlukta kimi zaman “içindekiler dizimi”, fakat çoklukla resim bulunuyordu. Kapak sayfasının altında da, tek satırla yıl ve sayı belirteci, 25 kuruş olan fiyatı ve yayınlanış ayı verilmekte idi. Ara sıra iki sayı bir arada çıkıyordu. Çıkış sıklığı da pek düzenli değildi.

Kalem dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü Enver Binokay’dı. Dergide elliyi aşkın yazar ve şairin yazı, şiir ve hikâyeleri yayımlandı. Bu yazılar ona, yerel bir yayın organı olmaktan çıkarıp millî bir nitelik kazandırmıştı. Yazarları arasında Ârif Nihat Asya, Cezmi Türk, Remzi Oğuz Arık, Şevket Kutkan, Ziya İlhan Zaimoğlu, M. Zeki Sofuoğlu, Mustafa Ârif Arık, Fahri Ersavaş, Naci Kum, Lütfi Ayda, Hamit Salih Asyalı, Yalçın Ceylanoğlu, Vehbi Cem Aşkun, İbrahim Zeki Burdurlu, Lütfi Oğuzcan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necati Enez Kâhyaoğlu, Ayhan Hünalp, Necmeddin Sefercioğlu, D. Ali Güven, vb. bulunuyordu.

Bu derginin bir özelliği, değerli şair Ârif Nihat Asya için, siyasî sebeplerle Adana’dan Edirne’ye sürgün edilmesi üzerine bir özel sayı (4-5. sayı) çıkarması ve daha sonraki sayılarında Asya’nın Edirne’den gönderdiği “taşlama”ları yayımlamasıydı. Remzi Oğuz Arık’ın, komünizm ve tehlikesi hakkındaki dizi yazıları da önemli idi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ağustos 1948

2

2. Sayı

Eylül - Ekim 1948

3

3. Sayı

Kasım 1948

4-5

4-5. Sayı

Aralık 1948

6

6. Sayı

Şubat 1949

7

7. Sayı

Mart 1949

8

8. Sayı

Nisan 1949

9

9. Sayı

Mayıs 1949

10

10. Sayı

Haziran 1949

11-12

11-12. Sayı

Ağustos 1949

13

13. Sayı

Kasım 1949

14-15

14-15. Sayı

Şubat - Mart 1950