Komünizme Karşı Mücadele}
  • Dönem: 1950-1952
  • Kaç Sayı Çıktı: 36
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Bekir Berk
  • Yazı İşleri Müdürü: Erdoğan Özbenli - Hayrettin Özgüven

Komünizme Karşı Mücadele

14 Mayıs 1950 seçiminin ortaya çıkardığı serbestlik ortamı içinde iyice azgınlaşan komünistlerle mücadele ereğiyle İstanbul’daki milliyetçi üniversite gençlerinin 15 günde bir çıkardığı “milliyetçi siyasi dergi”. 01 Ağustos 1950-15 Mayıs 1952 arasında 36 sayı yayınlandı.

35x25 cm. boyutunda, dört sayfa olarak tasarlanmış bir yayın organı idi. Başlangıçta 10 kuruş olan fiyatı, 34. sayıda 15 kuruşa çıkarılmıştı. İmtiyaz sahipliğini 1-15. sayılarında Bekir Berk, sonrakilerde F. Berk’ üstlendi; “yazı işlerini fiilen idare eden olarak, sırası ile Bekir Berk, Hüseyinbeyoğlu Nurettin (Özdemir), Erdoğan Özbenli, Hayrettin Özgüven ve Mehmet Emin Alpkan görev yaptılar.

Tam adı Komünizme karşı mücadele olan bu gazete-derginin geniş bir yazı kadrosu vardı. Düşünce ağırlıklı yazıların ve şiirlerin yer aldığı Mücadele’nin başlıca yazarları şunlardı: Nurettin Topçu, Bekir Berk, Mirza Bala, Evliyaoğlu Gökhan, A.T. Kâhyaoğlu, A. Demirkapılı, Cevat Rifat Atilhan, Fethi Tevetoğlu, Hasan Ferit Cansever, İsmet Tümtürk, Haşim Nahit Erbil, Z. Urazoğlu, Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Akkoyunlu, Mehmet Kaplan, Nejdet Sançar, A. Rıza Akdemir, M. Saffet Engin, Sezai Yılmaz, Nejat Tahsin Alper, Elmas Yıldırım, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Ârif Nihat Asya, Sofuoğlu M. Zeki, Zeria Karadeniz, Ali Fuat Başgil, Çavuşoğlu M. Turgut, Fahri Ersavaş, Hayrettin Özgüven, Hüseyinbeyoğlu Nurettin Özdemir, Hayrettin Özgüven, İzettin Şadan, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Turgut, Ismail Hâmi Dânişmend, Kamberoğlu Cahit Aydoğan, Zeki Velidî Togan, vb. Ayrıca, son sayılarında Jean-Paul Sartre, Alain, Mahatma Gandi, G. Tokayev, Williams C. Bullit gibi yabancı yazarlardan yapılan çeviriler de yayımlandı.

Ekim ayından itibaren yine faaliyete geçmek üzere, geçen yaz olduğu gibi yine neşriyatımızı tatil ettiğimizi muhterem okuyucu ve bayilerimize bildiririz” açıklamasının verildiği 15 Mayıs 1952 günlü 36. sayıdan sonra Mücadele bir daha yayımlanamadı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ağustos 1950

2

2. Sayı

Ağustos 1950

3

3. Sayı

Ağustos 1950

4

4. Sayı

Eylül 1950

5

5. Sayı

Ekim 1950

6

6. Sayı

Ekim 1950

7

7. Sayı

Kasım 1950

8

8. Sayı

Kasım 1950

9

9. Sayı

Aralık 1950

10

10. Sayı

Aralık 1950

11

11. Sayı

Ocak 1951

12

12. Sayı

Ocak 1951

13

13. Sayı

Şubat 1951

14

14. Sayı

Şubat 1951

15

15. Sayı

Mart 1951

16

16. Sayı

Mart 1951

17

17. Sayı

Nisan 1951

18

18. Sayı

Nisan 1951

19

19. Sayı

Mayıs 1951

20

20. Sayı

Mayıs 1951

21

21. Sayı

Haziran 1951

22

22. Sayı

Haziran 1951

23

23. Sayı

Temmuz 1951

24

24. Sayı

Ağustos 1951

25

25. Sayı

Aralık 1951

26

26. Sayı

Aralık 1951

27

27. Sayı

Ocak 1952

28

28. Sayı

Ocak 1952

29

29. Sayı

Şubat 1952

30

30. Sayı

Şubat 1952

31

31. Sayı

Mart 1952

32

32. Sayı

Mart 1952

33

33. Sayı

Nisan 1952

34

34. Sayı

Nisan 1952

35

35. Sayı

Mayıs 1952

36

36. Sayı

Mayıs 1952