Kopuz (1939)}
  • Dönem: 1939-1940
  • Kaç Sayı Çıktı: 9
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Cemal Tigin
  • Yazı İşleri Müdürü: Cemal Tigin

Kopuz (1939)

Aylık millî sanat ve fikir mecmuası

Dr. Fethi Tevetoğlu’nun çıkardığı Türkçü dergi. Biri İstanbul’ da, öteki Samsun’da olmak üzere, iki dönemli olarak yayımlandı. Bunların ikisinde de, Tevetoğlu asker olduğu için, imtiyaz sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevleri başkalarınca üstlenildi. Fakat derginin gerçek sahibi ve yöneticisi Tevetoğlu idi. Kopuz dergisi ilk olarak, her ayın 15’inde olmak üzere, 15 Nisan 1939’da yayımlanmağa başlandı ve Ocak 1940’a kadar 9 sayı çıkarıldı. 27x20 cm. boyutlu 2. hamur kâğıda basılan derginin 1. hamur kâğıda basılı kapağında logosu ile “Aylık millî sanat ve fikir mecmuası” sözünden başka, çerçeve içine alınmış bir içindekiler dizimi (sonraki sayılarda ünlülerin özdeyişleri), yayınlanış tarihi ve sayı belirteci yer alıyordu. 15 kuruş olan fiyatı, arka kapakta veriliyordu. Sayfa numaraları cilt boyunca zincirleme sürüyordu. Altı sayısı bir cilt olarak tasarlanan derginin her sayısı 40 sayfadan oluşmakta idi.

Bu dönemde derginin “sahibi ve neşriyat müdürü” Cemal Tigin idi. Genellikle Türkçü görüş ve anlayışa uygun yazılar ve şiirler yayımlanan Kopuz’da, onlar yanında tam sayfa kuşe kâğıda basılmış fotoğraf ve resimler verilmekte idi. Sayfaları da pek çok yazarın yazı ve şiirlerine ev sahipliği yapıyordu. Başlıcaları Besim Atalay, Atsız, İhsan Aydın, Mehmed Hâlid Bayrı, İhsan Boran, Behçet Kemal Çağlar, Zeki Ömer Defne, Emin Hekimgil, Abdülkadir İnan, Rıza Nur, Hüseyin Nâmık Orkun, Adnan Cahit Ötüken, Ziya Özkaynak, Nejdet Sançar, Fethi Tevet, Cemal Tigin, Zeki Velidî Togan, Osman Turan, Alparslan Türkeş, Nimet Turgun Uluğtürk, İhsan Unaner, Osman Faruk Verimer, Kerim Yund, Fethi Yücel, Halide Nusret Zorlutuna, vb. idiler. Ayrıca, Ahmed Hikmet, Enis Behiç Koryürek, Namık Kemal’den alıntılar da verilmişti.

Tevetoğlu’nca çıkarıldığının anlaşılması ve yayımına hemen son verilmezse askerlikten atılacağının bildirilmesi üzerine, 15 Ocak 1940 tarihli 9’uncu sayısından sonra, Kopuz’un bu ilk döneminin yayımını durdurmak zorunda kalındı. Böylece, geniş bir çevrenin ilgi ile izlediği dergi, okuyucularını yayımından yoksun bırakmak durumunda kaldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1939

2

2. Sayı

Mayıs 1939

3

3. Sayı

Haziran 1939

4

4. Sayı

Temmuz 1939

5

5. Sayı

Ağustos 1939

6

6. Sayı

Eylül 1939

7-8

7-8. Sayı

Aralık 1939

9

9. Sayı

Ocak 1940