Milli Eğitim ve Kültür}
  • Dönem: 1978-1982
  • Kaç Sayı Çıktı: 16
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Muharrem Şemsek
  • Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Özcan-İbrahim Çakır

Milli Eğitim ve Kültür

İlmî araştırma, inceleme, kültür, sanat ve fikir dergisi

“İlmî araştırma, inceleme, kültür, sanat ve fikir dergisi”. Ankara’da yayımlandı. Başlangıçta üç ayda bir yayınlanan dergi, daha sonra ‘iki aylık’ durumuna getirildi.

Sahibi Muharrem Şemsek olan derginin yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Özcan ve İbrahim Çakır yürüttü. Genel yayın müdürlüğünü de sırayla Alper Aksoy, Ayhan Acar yaptılar. Amacı, ilk sayısında “Aydınlarımızın araştırmalarını ve görüşlerini yayınlayarak insanımızın eğitilmesine, meselelerimizin çözülmesine ve Türk milletinin öncülüğünde yeni bir medeniyetin doğuşunu hazırlayarak fikrî muhtevanın oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türk milliyetçilerinin, aydınlık bir çağın müjdecisi olan ülkücülerin ve ülkücü dünya görüşünün sesi olacağız” sözleriyle açıklandı. 9-14. sayılarında edebî verimlerin yayınlanmasına ağırlık veren dergi, özel sayılar da yayınladı.

Millî eǧitim ve kültür’ün yazarları arasında akademik kesimden kişiler de yer aldı. Yazar kadrosunda Ahmet Bican Ercilasun, Sadık Tural, Hakkı Dursun Yıldız, Nuri Yazıcı, Yusuf Ekinci, Cahit Baltacı, Nazik Erik, Cevdet GökAlp, Ahmet Ali Arslan, Selâmi Babacan, Yusuf Halaçoğlu, Namık Kemal Zeybek, Nuri Yazıcı, Tahir Çağatay, Aydın Taneri, Orhan Türkdoğan, Mehmet Şandır, Faruk K. Timurtaş, Yılmaz Öztuna, Ahmet Karaca, Cemil Meriç, Hüseyin Mümtaz, Saim Sakaoğlu, Abdurrahman Küçük, Beşir Ayvazoğlu, Emel Esin, Durali Yılmaz, Alper Aksoy, Muhsin İlyas Subaşı, Tarık Buğra, Baymirza Hayit, Hikmet Tanyu, Turan Güven, Tuncer Baykara, Süleyman Hayri Bolay, S. Ahmet Arvasî, Erol Güngör, Necmettin Hacı- eminoğlu, Melin Has-er, vb. bulunuyordu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Aralık 1978

2

2. Sayı

Haziran 1979

3

3. Sayı

Haziran 1979

4

4. Sayı

Haziran 1979

8

8. Sayı

Eylül 1980

9

9. Sayı

Nisan 1981

10

10. Sayı

Haziran 1981

11

11. Sayı

Ağustos 1981

12

12. Sayı

Ekim 1981

13

13. Sayı

Ocak 1982

14

14. Sayı

Ocak 1982

15

15. Sayı

Ocak 1982

16

16. Sayı

Ocak 1982