Milli Hareket}
  • Dönem: 1966-1974
  • Kaç Sayı Çıktı: 66
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Muammer Işın - Ahmet Karabacak
  • Yazı İşleri Müdürü: Nail Erhan - Erol Kılıç - Sakin Öner

Milli Hareket

Aylık fikir, sanat, siyaset dergisi

“Aylık fikir, sanat, siyaset dergisi” olarak Kasım 1966’da on beş günde bir çıkarılmağa başlandı. 1968 sonlarından başlanarak aylık yayımlandı. Ahmet Karabacak, Rıza Fırtına, Muammer Işın, Fethi Şekercioğlu’nun kuruculuğunda, İstanbul’da çıkarıldı. Millî hareket’in ilk altı sayısı Muammer Işın’ın sahipliğinde çıkarıldı. Daha sonra sahip ve yöneticisi Ahmet Karabacak oldu. Yazı işleri müdürlüklerini de Nail Erhan, Erol Kılıç ve Sakin Öner yaptılar. Yazarları arasında Ahmet Karabacak, Ahmet Kabaklı, Kemal Cabioğlu, Faruk K. Timurtaş, Muzaffer Özdağ, Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Hikmet Tanyu, Mustafa Yazgan, Sabahaddin Cem, Aclan Sayılgan, Dündar Taşer, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Necmettin Hacıeminoğlu, Galip Erdem, Refik Özdek, Nevzat Yalçıntaş, Osman Yüksel, Mehmet Eröz, Ergun Kaftancı, Yücel Hacaloğlu, Sakin Öner, Niyazi Adıgüzel, Derviş Manizade, Yusuf İmamoğlu, Yılmaz Yalçıner, vb. bulunuyordu. Millî hareket, siyaseti ön plânda tutarak CKMP, daha sonra da onun yerini alan MHP paralelinde yayın yaptı. Aralık 1971’e kadar düzenli olarak yayımlanan dergi sonradan bazı özel sayılar çıkardı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Kasım 1966

2

2. Sayı

Kasım 1966

3

3. Sayı

Aralık 1966

4

4. Sayı

Aralık 1966

5

5. Sayı

Aralık 1966

6

6. Sayı

Ocak 1967

7

7. Sayı

Şubat 1967

8

8. Sayı

Mart 1967

9

9. Sayı

Nisan 1967

10

10. Sayı

Mayıs 1967

11

11. Sayı

Haziran 1967

12

12. Sayı

Temmuz 1967

13

13. Sayı

Ocak 1967

14

14. Sayı

Ocak 1967

15

15. Sayı

Ocak 1967

16

16. Sayı

Ocak 1967

17

17. Sayı

Ocak 1967

18

18. Sayı

Ocak 1968

19

19. Sayı

Şubat 1968

20

20. Sayı

Mart 1968

21

21. Sayı

Nisan 1968

22

22. Sayı

Haziran 1968

23

23. Sayı

Haziran 1968

24

24. Sayı

Temmuz 1968

25

25. Sayı

Ağustos 1968

26

26. Sayı

Eylül 1968

27

27. Sayı

Ekim 1968

28

28. Sayı

Aralık 1968

29

29. Sayı

Aralık 1968

30

30. Sayı

Ocak 1969

31

31. Sayı

Şubat 1969

32

32. Sayı

Mart 1969

33

33. Sayı

Nisan 1969

34

34. Sayı

Mayıs 1969

35

35. Sayı

Haziran 1969

36

36. Sayı

Temmuz 1969

37

37. Sayı

Ağustos 1969

38

38. Sayı

Eylül 1969

39

39. Sayı

Ekim 1969

40

40. Sayı

Kasım 1969

41

41. Sayı

Aralık 1969

42

42. Sayı

Ocak 1970

43

43. Sayı

Şubat 1970

44

44. Sayı

Mart 1970

45

45. Sayı

Nisan 1970

46

46. Sayı

Mayıs 1970

47

47. Sayı

Haziran 1970

48-49

48-49. Sayı

Temmuz- Ağustos 1970

50

50. Sayı

Eylül 1970

51

51. Sayı

Ekim 1970

52

52. Sayı

Kasım 1970

53

53. Sayı

Aralık 1970

54

54. Sayı

Ocak 1971

55

55. Sayı

Şubat 1971

56

56. Sayı

Mart 1971

57-58

57-58. Sayı

Nisan 1971

1.Özel

1.Özel. Sayı

Eylül 1969

2.Özel

2.Özel. Sayı

Ocak 1970

3.Özel

3.Özel. Sayı

Mart 1970

4.Özel

4.Özel. Sayı

Mayıs 1971

5.Özel

5.Özel. Sayı

Ocak 1972

8.Özel

8.Özel. Sayı

Aralık 1974