Milli İnkılap}
  • Dönem: 1933-1934
  • Kaç Sayı Çıktı: 12
  • Basım Yeri: İzmir
  • İmtiyaz Sahibi: Osman Senai
  • Yazı İşleri Müdürü: Cevat Rıfat

Milli İnkılap

Taşkın milliyetçi siyasi mecmua

1933 yılında basın hayatına giren Milli İnkılap, Türkçü ve Kemalist çizgisine paralel olarak yürüttüğü Yahudi aleyhtarı politikasıyla dikkat çekmektedir. Derginin bu tutumunda sahibi Cevat Rifat'ın fikirlerinin temel etken olduğu görülmektedir. Dergi, söz konusu yayın politikası nedeniyle, Türk ve Yahudi kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve basında uzun süreli bir kalem kavgasına da neden olmuştur. Milli İnkılap, 1934 yılında meydana gelen Trakya Olayları'nın ardından hükümet tarafından kapatılmıştır. Derginin, Trakya Olayları'nda rolü olup olmadığı tartışmalıdır ve araştırmacıların bu hususta fikir birliğine varamadıkları görülmektedir. Dergi, on iki sayı yayımlanmasına karşın kamuoyunda meydana getirdiği izlenimlerle uzun yıllar hafızalarda yer etmiştir.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1933

2

2. Sayı

Mayıs 1933

3

3. Sayı

Haziran 1933

4

4. Sayı

Temmuz 1933

5

5. Sayı

Ağustos 1933

6

6. Sayı

Eylül 1933

7

7. Sayı

Mayıs 1934

8

8. Sayı

Mayıs 1934

9

9. Sayı

Haziran 1934

10

10. Sayı

Haziran 1934

11

11. Sayı

Temmuz 1934

12

12. Sayı

Temmuz 1934