Tanrıdağ (1950 - 51)}
  • Dönem: 1950-1951
  • Kaç Sayı Çıktı: 7
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Metin Ören - Ömer Öztürkmen - Necati Tanrıkulu
  • Yazı İşleri Müdürü: Necati Tanrıkulu

Tanrıdağ (1950 - 51)

Siyasî Türkçü Dergi

Türk Gençlik Teşkilâtı üyesi gençlerin İstanbul’da çıkardığı “siyasî Türkçü dergi”.

35x25 sm. boyutunda 8 (son iki sayısı 4) sayfa olarak çıkarılan derginin ilk sayfasının tepesinde, renkli olarak, büyük harflerle yazılmış ad logosu, onun altında da “Tanrıdağı kadar Türk - Hıra dağı kadar Müslüman” söylemi yazılı idi. “Her ayın beşinde ve yirmisinde” çıktığı belirtilen bu “on beş günlük” yayın organı, 05 Aralık 1950-20 Ocak 1951 arasında, 7 sayı yayımlanabildi.

Metin Ören, Ömer Öztürkmen ve Necati Tanrıkulu, Tanrıdaǧ’ın sahipleri olarak görünüyordu. Bunlardan Necati Tanrıkulu “yazı işlerini fiilen idare eden”, Ömer Öztürkmen “müessese müdürü” olarak görev yapacak, Metin Ören ise “teknik işler” ile uğraşacaktı. 3. sayıda N. Tanrıkulu görevlerinden ayrılmış, yazı işlerini fiilen idare eden’liğe Cahit Çakmak getirilmişti. 4. sayıda bu görevi Orhan Özar, 7. sayıda Kubilay İmer üstlendi.

Derginin yazarları Ârif Nihat Asya, Nurettin Topçu, Osman Yüksel, Cevat Rifat Atilhan, Ziya Uygur, Mustafa Müftüoğlu, Hüseyin Namık Orkun, Nejdet Sançar, Gökhan Evliyaoğlu, Tanrıdağlı Nurettin Özdemir, Ömer Öztürkmen, Orhan Özar, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Şadi Pehlivanoğlu, Yusuf İnan, Kemal Uysal (Cabıoğlu), Mehmet Akıncıoğlu, Çömezoğlu, Abdullah (Battal) Taymaz, İlhan Darendelioğlu, Hasan Ferit Cansever, İzzet Mühürdaroğlu, Kubilay İmer, M. Yaşar Aşkın, Mahmut Esat Bozkurt, Orhan Türkdoğan, Vecdeddin Benderli, Saffet Engin, Besim Atalay, Faruk K. Demirtaş (Timurtaş), Yavuz Türkcan, Yusuf Boztan, Mevlânaoğlu, vb. idiler. Rıza Nur ve Ahmed Ağaoğlu’dan da alıntılar yapılmıştı. Tanrıdaǧ, kâğıt sağlayamamak (ve elbette malî imkânsızlıklar) dola- yısıyla, yayınına, 27 Şubat 1951 günlü 7. sayısı ile son vermek zorunda kaldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Kasım 1950

2

2. Sayı

Kasım 1950

3

3. Sayı

Aralık 1950

4

4. Sayı

Aralık 1950

5

5. Sayı

Ocak 1951

6

6. Sayı

Ocak 1951

7

7. Sayı

Şubat 1951