Türk Dünyası}
  • Dönem: 1955-1955
  • Kaç Sayı Çıktı: 2
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Altan Deliorman
  • Yazı İşleri Müdürü: Necmettin Deliorman

Türk Dünyası

Bölünmez bir bütündür.

Türk dünyasına ilişkin inceleme, araştırma yazılarını ve haberleri yayımlamak amacıyla Şubat 1955-Mart 1955 aylarında, İstanbul’da, iki sayı çıkarıldı. 25x17,5 cm. boyutunda, 36 sayfalık bir dergi olan Türk dünyasının kapağında, logosu sağ üst köşede, iki satırlık küçük bir alan işgal ediyordu. Logonun altında da, onu tamamlayan “bölünmez bir bütündür” sözü yer alıyordu. Renkli bir zemin üzerinde bulunan, Türk desenlerinin çerçevelediği iki boşluktan üstteki üzerinde bir resim, alttakinde ise o sayıda yazısı bulunan yazarların adları bulunuyordu. Derginin fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmişti. Türk Dünyası’nı Altan Deliorman çıkarıyordu. O yılların yasalarına göre yaşı imtiyaz almaya uygun olmadığı için, derginin sahipliğini babası Necmettin Deliorman üstlenmişti.

Altan Deliorman da yazı işleri müdürü konumunda idi. Yalnızca iki sayısında 40 kadar yazarın yazılarına, şiirlerine ve hikâyelerine yer verilmişti. Mehmet Sadık Aran, Arık Ozan (Mustafa Ârif Arık), Hasan Ferit Cansever, İsmail Hami Dânişmend, Altan Deliorman, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Basri Gocul, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Nâmık Orkun, Murat Gencoğlu (Altan Deliorman), Mehmet Gökalp, H. Fethi Gözler, Ayhan İnal, Yusuf Kadıgil, Lütfi Önsoy, İzeddin Şadan, İsmet Tümtürk,Müstecip Ülküsal, Tahsin Ünal, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı bunlar arasında idi. Derginin yayınlanması için konulabilen anapara ancak iki sayının bastırılıp yayınlanmasına yetecek kadardı. Her sayının bir önceki sayının geliri ile çıkarılabileceği umuluyordu. İlk iki sayının satış bedelini almak için baş bayiye gittiğinde, genç Deliorman, dergilerin toplu durumda tezgâh altında durduğunu, dağıtımının bile yapılmamış olduğunu gördü. Böylece dergiyi sürdürme umudu tümüyle söndü.

Türk Dünyası’nın hazırlığı yapılmış olan üçüncü sayısı bile çıkarılamadı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Şubat 1955

2

2. Sayı

Mart 1955