Türkeli (1946 - 47)}
  • Dönem: 1946-1947
  • Kaç Sayı Çıktı: 4
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Rıza Gür
  • Yazı İşleri Müdürü: Ruhi Ovalı

Türkeli (1946 - 47)

Ruhda Fikirde İşde Türkçülük

1946 yılında yayımlanmaya başlanan Türkeli dergisi İstanbul'da neşrediliyordu. Remzi Oğuz Arık'ın, Reha Oğuz Türkkan'ın, Zeki Sofuoğlu'nun ve Hüseyin Namık Orkun'un yazılarının da çeşitli sayılarında yer aldığı dergi'nin yazı işleri müdürlüğünü Ruhi Ovalı yürütmüştür.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1946

2

2. Sayı

Şubat 1947

3

3. Sayı

Mart 1947

4

4. Sayı

Nisan 1947