Türkeli (1951 - 53)}
  • Dönem: 1951-1953
  • Kaç Sayı Çıktı: 27
  • Basım Yeri: Afyonkarahisar
  • İmtiyaz Sahibi: Mehmet Sadettin Aygen
  • Yazı İşleri Müdürü: Mehmet Sadettin Aygen

Türkeli (1951 - 53)

On beş günde bir çıkar gayrı siyasî milliyetçi dergi

“On beş günde bir çıkar gayrı siyasî milliyetçi dergi”. Türk Milliyetçiler Derneği şubesinin yayın organı olarak, Afyonkarahisar’da, 05 Aralık 1951-05 Ocak 1953 arasında, yayımlandı. Bu süreçte 27 sayısı çıkarıldı.

28x21 sm. boyutlu ve 8 sayfalı olan derginin ilk sayfası kapak olarak kullanılıyordu. Kapağın üst bölümünde kırmızı renkli logo; bunun altındaki boşlukta da bazen bir resim, bazen içindekiler dizimi, bazen de her ikisi birden yer alıyordu. Ayrıca yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi ve fiyatına yer veriliyordu. Türkeli’nin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmet Sadettin Aygen’di. Dergide ülküye ilişkin yazılar ve şiirler yanında Türkçülüğe ve Türk Milliyetçiler Derneği’ne ilişkin haberler yayımlanıyordu. Yazı, şiir ve “Eşrefi Zaman” mahlaslı taşlamaları ile Tahsin Burdurlu; yazı ve/ya şiirleri ile Metin Kanıpak, Mehmet Sadettin Aygen, İsmail Özalp, M. Saim Özmen, Edip Ali Bâki, Mehmet Ateşoğlu, Naim Güler, Basri Gocul, Cemal Oğuz Öcal, B. Ferit Öngören, Poyrazoğlu M. Fehmi, H. Fethi Gözler, Mustafa Ernam, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Y. Gencosmanoğlu), Ayhan İnal, Fahri Ersavaş, Alparslan Kırgızoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, vb. katkıda bulunanların başlıcaları idiler.

Türk Milliyetçiler Derneği’nin Ocak 1953’de siyasî bahanelerle tedbirli olarak kapatılmasından sonra, Şubat 1953’de çıkan 27. sayısı ile yayımına son verilme zorunda kalınan Türkeli dergisinin Ağustos 1952 tarihli 18. sayısı, “Türk Milliyetçiler Derneği I. Kurultayı sayısı” olarak, 16 sayfa yayımlandı. Bu sayı, Dernek üzerinde araştırma yapacaklar için önemli bir kaynaktır.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Aralık 1951

2

2. Sayı

Aralık 1951

4

4. Sayı

Ocak 1952

5

5. Sayı

Şubat 1952

6

6. Sayı

Şubat 1952

7

7. Sayı

Mart 1952

8

8. Sayı

Mart 1952

9

9. Sayı

Nisan 1952

10

10. Sayı

Nisan 1952

11

11. Sayı

Mayıs 1952

12

12. Sayı

Mayıs 1952

13

13. Sayı

Haziran 1952

14

14. Sayı

Haziran 1952

15

15. Sayı

Temmuz 1952

16

16. Sayı

Temmuz 1952

17

17. Sayı

Ağustos 1952

18

18. Sayı

Ağustos 1952

19

19. Sayı

Eylül 1952

20

20. Sayı

Eylül 1952

21

21. Sayı

Ekim 1952

22

22. Sayı

Ekim 1952

23

23. Sayı

Kasım 1952

24

24. Sayı

Kasım 1952

25

25. Sayı

Aralık 1952

27

27. Sayı

Ocak 1953