Yeni Birlik}
  • Dönem: 1938-1939
  • Kaç Sayı Çıktı: 6
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Zahir Güvemli
  • Yazı İşleri Müdürü: Zahir Güvemli

Yeni Birlik

Gençlik - kültür - sanat Ne Mutlu Türküm diyene...

Türkiye'de yayımlanan sanat tarihi alanındaki ilk kitabın yazarı olan Zahir Güvemli tarafından çıkarılan Yeni Birlik dergisi, 1938 yılında yayım hayatına başlamış ve altı sayı yayımlanmıştır. Dergide Reşad Ekrem Koçu, Rükneddin Fethi Olcaytuğ ve Fahreddin Kerim Gökay gibi önemli isimlerin yazılarının yer aldığı derginin yayım hayatı Nisan 1939'da yayımlanan altıncı sayısıyla son bulmuştur. Derginin Aralık 1938 tarihli ikinci sayısı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına tesadüf etmesi açısından dönemin ruhunu yansıtan önemli yazılar içermektedir.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ekim 1938

2

2. Sayı

Aralık 1938

3

3. Sayı

Ocak 1939

4

4. Sayı

Mart 1939

6

6. Sayı

Nisan 1939