Türkiye Ülkücü Gençlik}
  • Dönem: 1970-1971
  • Kaç Sayı Çıktı: 15
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Ahmet Başaran
  • Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Başaran

Türkiye Ülkücü Gençlik

Haydi yiğit haydi yeni akına Ülkümüzün cihan varsın farkına

İmtiyaz sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Başaran'ın yaptığı Türkiye Ülkücü Gençlik Dergisi, 1970-71 yıllarında İstanbul'da 15 sayı yayımlanmıştır. Derginin ilk sayısında Aziz Okuyucularımıza başlıklı yazıda dergi amacını şöyle ifade etmiştir: "Türkiye içerisindeki, kökü dışarıda olan zararlı cereyan ve ideolojileri ezmek için, Büyük Türk Milletine Güvenerek Türkiye Ülkücü Gençlik Dergisi olarak mücadele adımlarını atmış bulunuyoruz. Bu kutsal mücadele için bütün Türk Ulusu'na çağrı yapar, Türk milliyetçiliği yolunda birlik ve beraberliğe davet ederiz."

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Eylül 1970

3

3. Sayı

Kasım 1970

4

4. Sayı

Aralık 1970

5

5. Sayı

Ocak 1971

6

6. Sayı

Şubat 1971

7

7. Sayı

Mart 1971

8

8. Sayı

Nisan 1971

9

9. Sayı

Mayıs 1971

11

11. Sayı

Temmuz 1971

12

12. Sayı

Ağustos 1971

13-14

13-14. Sayı

Eylül - Ekim 1971

15

15. Sayı

Kasım 1971