Türklük}
  • Dönem: 1939-1940
  • Kaç Sayı Çıktı: 15
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Hüseyin Sadettin Arel
  • Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Sadettin Arel

Türklük

Milliyetçi kültür mecmuası.

Aylık olarak, İstanbul’da 15 sayı yayımlandı. 25x17,5 sm. boyutla 80+4 sayfalı olarak çıkarılan dergide gri renkli bir kapak kâğıdı kullanılıyordu: Üstte logosu, onun altında, sırası ile ve alt alta “milliyetçi kültür mecmuası” sözü, “içindekiler” dizimi, çıkış tarihi ve 30 kuruş olan fiyatı veriliyordu.

Sahibi ve müdürü Hüseyin Sadettin Arel, başmuharriri İsmail Hâmi Dânişmend idi. Yayın ilkesi “Türklük, milliyetçi olduğundan dolayı ırkçı, dilci, kültürcü ve vatancıdır” denilerek ortaya konmuştu. Bu çerçevede, yeryüzündeki Türklerle ilgili yazılar ile Türk dili ve tarihine ilişkin araştırmalara yer veriliyordu. Ayrıca belli konulardaki dizi yazılar da dergi sayfalarında yer alıyordu.

Başlıca yazarları Nurettin Ardıçoğlu, Hüseyin Sadettin Arel, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hâmi Dânişmend, Nâzan Dânişmend, Ali Ulvi Elöve, Hüseyin Nâmık Orkun, Peyami Safa, Refik Ahmet Sevengil, İsmail Habip Sevük, Nuri Osman Somer, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Nâzım Yücelt, Rıza Ruşen Yücer, vb. idiler. Çok sayfalı olarak, dolgun bir içerikle çıkarılan derginin yayımı, Nisan 1940’da son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1939

2

2. Sayı

Mayıs 1939

3

3. Sayı

Haziran 1939

4

4. Sayı

Temmuz 1939

5

5. Sayı

Ağustos 1939

6

6. Sayı

Eylül 1939

7

7. Sayı

Ekim 1939

8

8. Sayı

Kasım 1939

9

9. Sayı

Aralık 1939

10

10. Sayı

Ocak 1940

11

11. Sayı

Şubat 1940

12

12. Sayı

Mart 1940

13

13. Sayı

Nisan 1940

14-15

14-15. Sayı

İkinciteşrin 1940