Millî Işık}
  • Dönem: 1967-1971
  • Kaç Sayı Çıktı: 47
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: N. Bozkurt
  • Yazı İşleri Müdürü: Altan Deliorman

Millî Işık

Aylık Fikir Dergisi

Istanbul’da yayımlanan aylık milliyetçi dergi. Mayıs 1967 ile Nisan 1971 arasında 48 sayı çıkarıldı. 26x20 boyutlu kâğıda 38 sayfa olarak basılan derginin kapağında logosu, sayfanın dörtte birini kapsayan beyaz bölümde iki satır halinde yer alıyor, altında “Aylık fikir dergisi” söylemi veriliyordu. Sayı belirteci ve çıktığı ay da burada bulunuyordu. Sahibi N. Bozkurt, yazı işleri müdürü Altan Deliorman olan Millî Işık’ın başlıca yazarları; Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Ârif Nihat Asya, Faruk K. Timurtaş, Aclan Sayılgan, Necmettin Hacıeminoğlu, Galip Erdem, M. Necmettin Deliorman, İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Eröz, Altan Deliorman, Cahit Okurer, İlhan E. Darendelioğlu, Erol Güngör, Sabahattin Zaim, Tahsin Demiray, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Namık Zeki Aral, Mustafa Kafalı, Enver Esenkova, Cengiz Orhonlu, Muzaffer Batur, Kemal Ayaldı, Metin Eriş, Mir’at Özçamlı, Turhan Berkok, Feyyaz Anıl, Talip Yücel, Şükrü Güzel, Fazlı Akaya, Kemal Bircan, Ahmet Cebeci, N. Bilâl Şimşir, Ahmet Kabaklı, Mustafa N. Sepetçioğlu, Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Kardeş, vb. idiler. Okuyucularına dört yıl hizmet eden derginin yayımı 48. sayıda son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mayıs 1967

2

2. Sayı

Haziran 1967

3

3. Sayı

Temmuz 1967

4

4. Sayı

Haziran 1967

5

5. Sayı

Eylül 1967

6

6. Sayı

Ekim 1967

7

7. Sayı

Kasım 1967

8

8. Sayı

Aralık 1967

9

9. Sayı

Ocak 1968

10-11

10-11. Sayı

Şubat - Mart 1968

12

12. Sayı

Nisan 1968

13

13. Sayı

Mayıs 1968

14

14. Sayı

Haziran 1968

15

15. Sayı

Temmuz 1968

16

16. Sayı

Ağustos 1968

17

17. Sayı

Eylül 1968

18

18. Sayı

Ekim 1968

19

19. Sayı

Kasım 1968

20

20. Sayı

Aralık 1968

21

21. Sayı

Ocak 1969

22

22. Sayı

Şubat 1969

23

23. Sayı

Mart 1969

24

24. Sayı

Nisan 1969

25

25. Sayı

Mayıs 1969

26

26. Sayı

Haziran 1969

27

27. Sayı

Temmuz 1969

28

28. Sayı

Ağustos 1969

29

29. Sayı

Eylül 1969

30

30. Sayı

Ekim 1969

31

31. Sayı

Kasım 1969

32

32. Sayı

Aralık 1969

33

33. Sayı

Ocak 1970

34

34. Sayı

Şubat 1970

35

35. Sayı

Mart 1970

36

36. Sayı

Nisan 1970

37

37. Sayı

Mayıs 1970

38

38. Sayı

Haziran 1970

40

40. Sayı

Ağustos 1970

41

41. Sayı

Eylül 1970

42

42. Sayı

Ekim 1970

43

43. Sayı

Kasım 1970

44

44. Sayı

Aralık 1970

45-46

45-46. Sayı

Ocak - Şubat 1971

47

47. Sayı

Mart 1971

48

48. Sayı

Nisan 1971

49

49. Sayı

Mayıs 1971

50

50. Sayı

Haziran 1971