Özleyiş}
  • Dönem: 1946-1947
  • Kaç Sayı Çıktı: 7
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: M. Zeki Özgür
  • Yazı İşleri Müdürü: Hikmet Tanyu

Özleyiş

Bilim–Sanat–Ülkü

1944-45 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun atlatılmasından sonra Ankara’da yayımlanan aylık Türkçü dergilerin ilki. Ekim 1946 ile Aralık 1947 arasında 15 sayı çıkarıldı.

29x21 sm. boyutlu olan dergi 3. hamur kâğıda basılıyordu. kapağının üst ve sol yanı üzerinde kalın, renkli birer Türk desenli şerit, kalan bölümün üst kesiminde logosu ile “Bilim–sanat–ülkü” söylemi, onun altında içindekiler dizimi, sayı rakamı yer alıyordu. 20+4 sayfalı olan derginin fiyatı 25 kuruş idi.

M. Zeki Özgür (Sofuoğlu) derginin sahibi olarak görünüyordu. Yazı işleri müdürlüğünü ise Hikmet Tanyu yürütüyordu. Başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Atsız, M. Şerif Korkut, Hüseyin Nâmık Orkun, Sofuoğlu M. Zeki, Hikmet Tanyu, Tacettin M. Önger, Halit Tarancı, Aydın Yalçın, Sait Tahsin Tekeli, Selâhattin Çoruh, Kemal Edip Kürkçüoğlu, Nejdet Sançar, Tevetoğlu, Hakkı Kâmil Beşe, Samet Ağaoğlu, Abdullah Savaşçı, Sâdi Yaver Ataman, Cezmi Türk, Ârif Nihat Asya, Karamağaralı Halûk, Ali Nüzhet Göksel, Erhan Löker, Mahmut Ragıp Gazimihal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nefi Korürek, Elmas Yıldırım, Orhan Gökova, Selâhattin Ertürk, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, Mukadder Çiftfiliz, Kümbetlioğlu Hikmet, Yusuf Kadıoğlu, Şevki Berker, Osman Attilâ, vb. idiler.

Dergi, ünlü “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” dolayısıyla Türkçülere yapılan işkencelere ışık tutan yazıları ile tanınıyordu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ekim 1946

2

2. Sayı

Kasım 1946

3

3. Sayı

Aralık 1946

4

4. Sayı

Ocak 1947

5

5. Sayı

Şubat 1947

6

6. Sayı

Mart 1947

7

7. Sayı

Kasım 1947