Mefkûre}
  • Dönem: 1951-1953
  • Kaç Sayı Çıktı: 31
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Türk Milliyetçiler Derneği
  • Yazı İşleri Müdürü: Cevdet Kıraç-Mehmet Ateşoğlu

Mefkûre

Türk Milliyetçiler Derneği organı

“Türk Milliyetçiler Derneği organı”. Derneğin çok sayıdaki şubeleri arasında iletişim sağlamak ereği ile, 34x24 sm. boyutlu olarak çıkarılan haftalık haber gazetesi.

Başlangıçta tek yaprak (2 s.) olarak yayımlanan gazete, sonraki sayılarında iki yaprak (4 s.) olarak çıkarıldı. Çıkış sürecinde yayınlanan sayıların toplamı 31’dir. Bunun sebebi, malî sıkıntılardı. Ayrıca, eldeki kıt imkânlarla bir dizgievi (mürettiphane) kurulmasına girişilmişti. Bu yüzden gazete 24 Mayıs-20 Aralık 1952 arasında çıkarılamadı. Kurulan dizgievinde ise, ancak 2 sayısı hazırlanıp yayınlanabildi.

Sahibi Türk Milliyetçiler Derneği, ilk 27 sayısında “neşriyatı idare eden” Cevdet Kıraç idi; bu görevi 28. sayıdan başlayarak Mehmet Ateşoğlu üstlendi. Gazetede T.M.D. Genel Merkezinin bildirileri, genelgeleri ve Genel Merkez ile şubelerin etkinliklerine ilişkin haberler yer alıyordu. Ayrıca her sayıda birkaç yazıya da yer veriliyordu. Yazıları yayınlananlar; Karamağaralı Halûk, Ziya Gökalp, Ali Çankaya, Erhan Löker, Ateşoğlu Mehmet, Hâmidoğlu H. Fethi Gözler, Topallıoğlu Abdülhâdi (Toplu), Hüseyin Nâmık Orkun, Abdullah Savaşçı, Remzi Oğuz Arık, Atsız, Kırzıoğlu M. Fahrettin, Reşat Özbayoğlu, Said Bilgiç, Ali Uygur ve Ali Fuat Başgil ile Sefercioğlu Necmeddin idiler.

1952’nin sonlarına doğru aleyhinde başlatılan ve başbakan Adnan Menderes’çe de desteklenen amansız bir kampanya sonunda Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması üzerine Mefkûre’nin yayımı da son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ekim 1951

2

2. Sayı

Ekim 1951

3

3. Sayı

Kasım 1951

4

4. Sayı

Kasım 1951

5

5. Sayı

Kasım 1951

6

6. Sayı

Kasım 1951

7

7. Sayı

Aralık 1951

8

8. Sayı

Aralık 1951

9

9. Sayı

Aralık 1951

10

10. Sayı

Aralık 1951

11

11. Sayı

Aralık 1951

12

12. Sayı

Ocak 1952

13

13. Sayı

Ocak 1952

14

14. Sayı

Ocak 1952

15

15. Sayı

Ocak 1952

16

16. Sayı

Şubat 1952

17

17. Sayı

Şubat 1952

18

18. Sayı

Şubat 1952

19

19. Sayı

Mart 1952

20

20. Sayı

Mart 1952

21

21. Sayı

Mart 1952

22

22. Sayı

Mart 1952

23

23. Sayı

Mart 1952

24

24. Sayı

Nisan 1952

25

25. Sayı

Nisan 1952

26

26. Sayı

Nisan 1952

27

27. Sayı

Mayıs 1952

28

28. Sayı

Mayıs 1952

29

29. Sayı

Mayıs 1952

30

30. Sayı

Aralık 1952

31

31. Sayı

Ocak 1953