Orkun (1962 - 64)}
  • Dönem: 1962-1964
  • Kaç Sayı Çıktı: 29
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: İsmail Hakkı Yılanlıoğlu-Göktürk Mehmet Uytun
  • Yazı İşleri Müdürü: Nejdet Sançar-Yavuz Bülent Bâkiler

Orkun (1962 - 64)

Aylık Fikir- Ülkü ve Sanat Dergisi Bütün Türkler bir ordu!

Aylık Türkçü dergi. O sırada Kastamonu milletvekili olan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’nun girişim ve sahipliği ile Ankara’da yayınlandı. Atsız, bu derginin de “kurucusu" olarak gösteriliyordu.

30 sayı yayımlanan derginin boyutları ve sayfa sayıları değişikti. İlk sayılarında Kapağında logo, “Bütün Türkler bir ordu” söylemi, sayı belirteci ve yazarlar dizimi yer alıyordu. 5. sayıdan başlayarak kapakları renkli tasarımlarla yayımlanır oldu. 9. sayıda da ilk söylemin yerini “Cihan yıkılsa Türk yılmaz”, 11. sayıda ise “Tanrı Türk’ü korusun” söylemi aldı; sonra yine ilk söyleme dönüldü. Derginin 28x20 sm. olarak öngörülen boyutu, 10. sayıdan başlanarak 34x24 sm.’ye çıkarıldı. Fiyatı 125 kuruştu.

Sahibi İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, ilk sayılarında yazı işleri müdürü Işıksal Baltacı idi; 5. sayıdan başlayarak bu görevi Yalçın Oker, 10-11 sayılarda Nejdet Sançar, 12-15. sayılarda M. Zekeriya Kürşad üstlendi. Daha sonraki sayılarda sahibi olarak Göktürk Mehmet Uytun, yazı işleri müdürü olarak Yavuz Bülent Bâkiler görev aldı.

Orkun-I’in de yazarları olan Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Tahsin Ünal, H. Fethi Gözler, Refet Körüklü, vb.’ye ek olarak Ârif Nihat Asya, Hâlide Nusret Zorlutuna, Galip Erdem, Abdülkadir İnan, Fethi Tevetoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, Karamağaralı Halûk, Şinasi Siber, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Basri Gocul. Mehmet Orhun, Aziz Alpaut, Yavuz Bülent Bâkiler, Göktürk Mehmet Uytun, Zekeriya Kürşad, Ziyaettin Babakurban, Mustafa Kafalı, Ali Rıza Özer, M. Zihni Hızal, Mustafa Hacıömeroğlu, Fahriye Yılanlığlu, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Şinasi Sükan, Fahri Ersavaş, Necdet Kürşad, İsmail Devletkuşu, Mehmet Altınsoy, Bahri Ulaş, Fevziye Abdullah Tansel, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Ziyaeddin Babakurban, Şekür Turan, Kemal Fedai Coşkuner, Abdürrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Aclan Sayılgan, A. Fuat Azgur, Hayrani Ilgar, iğreti adlarla Necmeddin Sefercioğlu, Reşat Candaş, İsmail S. Coşkuner, İlter Veziroğlu, Nurettin Uytun, Kemal Vehbi Gül, Yılmaz Gürbüz, Münir Tümtürk, Fuat Uluç, Hüsnü Dikeçligil, Ahmet Nihat Akay, Cevat Önder, Kâzım Hancıoğlu, İsmet Kapısız, Ramazan Demirsoy gibi birçok yazar ve şairin yazı ve şiirlerine yer verilmişti.

Derginin bir özelliği de, sıkça ‘özel sayı’lar çıkarılması ve siyaset ağırlıklı yazılara da yer verilmesi idi. İlk sayısında yayımlanan, Atsız’ın yazdığı “Millî Kalkınma Programı”nın (1) Türkçüyüz, (2) Arınmış Türkçeciyiz, (3) Yasacıyız, (4) Toplumcuyuz, (5) Gelenekçiyiz, (6) Demokrasiye taraftarız, (7) Ahlâkçıyız, (8) Bilimciyiz, (9) Teknikçiyiz biçimindeki ilkelerin sonradan “9 Işık” adı ile MHP programına yansımış olması da önemli bir hizmeti idi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Şubat 1962

2

2. Sayı

Mart 1962

3-4

3-4. Sayı

Mayıs 1962

5

5. Sayı

Haziran 1962

6

6. Sayı

Temmuz 1962

7

7. Sayı

Ağustos 1962

8

8. Sayı

Eylül 1962

9

9. Sayı

Ekim 1962

10

10. Sayı

Kasım 1962

11

11. Sayı

Aralık 1962

12

12. Sayı

Ocak 1963

13

13. Sayı

Şubat 1963

14

14. Sayı

Mart 1963

15

15. Sayı

Nisan 1963

16

16. Sayı

Mayıs 1963

17

17. Sayı

Haziran 1963

18

18. Sayı

Temmuz 1963

19

19. Sayı

Ağustos 1963

20

20. Sayı

Eylül 1963

21

21. Sayı

Ekim 1963

22

22. Sayı

Kasım 1963

23

23. Sayı

Aralık 1963

24

24. Sayı

Ocak 1964

25

25. Sayı

Şubat 1964

26

26. Sayı

Mart 1964

27

27. Sayı

Mayıs 1964

28

28. Sayı

Haziran 1964

29

29. Sayı

Ağustos 1964