Bozkurt (1939)}
  • Dönem: 1939-1942
  • Kaç Sayı Çıktı: 16
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Mustafa Kızılsu
  • Yazı İşleri Müdürü: Sami Karayel

Bozkurt (1939)

Türkçü Dergi Her şeyin üstünde Türk ırkı!

1938’de yayımlanan Ergenekon kapatılınca onun yerine çıkarılmağa başlanan “Türkçü dergi”. Bunun yayın hayatı da, yerine çıktığı dergininkine benzer bir seyir izledi. Bu durum Aralık 1941’de çıkan 12. sayısında (293. s.) şöyle açıklanmıştı:

“1938’de neşrettikleri Ergenekon dergisi, 10.II.1939 tarihinde kapatılınca, Bozkurtçular Mayıs 1939’da Bozkurt dergisini neşre başladılar. Bozkurt, Haziran 1939’da, “Türk köylüsü” başlıklı yazı dolayısıyla 2’nci sayısında kapatıldı ve mahkemeye verildi. Nisan 1940’da beraat eden Bozkurt 28 Mayıs 1940’da 3’üncü sayısını neşretti. Bozkurt, 9’uncu sayısında “İki yıldönümü” başlıklı yazı sebebiyle , 13.I.1941 tarihinde, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kapatıldı. 28/4/941 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla, Bozkurtun yeniden intişarına karar verildi ve 6/VI/1941’de 10’uncu sayısı neşredildi. 11’inci sayıda bütün Türklerin yaşadığı yerleri gösteren harita ve “Türklük bekliyor” başlıklı başyazı sebebiyle, ilkin Örfî İdare Komutanlığı, daha sonra da 25.7.1941 tarihli İcra Vekiller Heyeti kararıyla Bozkurt yeniden kapatıldı. 27.XI. 941 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla yeniden intişarına izin verilen Bozkurt, 26 Birincikânun (aralık) 941 tarihinde, 12’nci sayısını neşrederek birinci cildini tamamladı”.

32x24 sm. boyutlu 2. hamur kâğıda basılan Bozkurt’un, ayrı kâğıda basılı ve düzeni sayıdan sayıya değişebilen bir kapağı vardı. Kapakların tepesinde tek satıra yazılı “Her şeyin üstünde Türk ırkı!” söylemi, altında iri harflerle yazılmış logosu, onun altında koşan bir bozkurt resmi vardı. Daha altlarda da içindekiler dizimi, sayı belirteci, çıkış tarihi ve 15 kuruş olan fiyatı yazılı idi. I. cildi oluşturan 12 sayısı aylık yayınlanan derginin II. cilt sayıları haftalık olarak yayınlandı.

Dergiyi, Ergenekon’daki gibi, Reha Oğuz Türkkan ve arkadaşları yayımladı. Sahibi olarak, I. cildin1-6. sayılarında Mustafa Kızılsu, 7-10. sayılarında İsmet Rasin (Tümtürk), 11. sayısında Sami Karayel, 12. sayıda ve II. cildin 1-4. sayılarında A. Nurullah Barıman görünüyordu. Bütün sayılarında yazı işleri müdürü Sami Karayel’di. Geniş bir yazı ailesi bulunan dergiye, Ârif Nihat Asya, Besim Atalay, Atsız, Yusuf Ziya Ortaç, Cemal Oğuz Öcal, Hamza Sadi Özbek, Sami N. Özerdim, Ali İhsan Sâbis, Fethi Tevetoğlu, İzzet Yolalan yazı ve şiirleri ile; Vefik Vassaf Akan, Mustafa Hakkı Akansel, Mehmet Sadık Aran, A. Süreyya Aygün, Cihat Baban, Nurullah Barıman, Nebil Buharalı, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Cihat Savaş Fer, Abdülkadir İnan, Sami Karayel, Nusret Köymen, M. Şemsi Kural, Reha Kurtuluş, Necip Ali Küçüka, Tahir Olgaç, Orhan Seyfi Orhon, Hüseyin Nâmık Orkun, Kemal Özdeş, Mehmet Öztürk, Peyami Safa, Osman Turan, Nejdet Sançar, Zeki Sofuoğlu, Zeki Velidî Togan, Reha Oğuz Türkkan, İsmet Rasin Uşar (Tümtürk), Şakir Ülkütaşır yazıları ile; Osman Attilâ, Orhan Babaoğlu, Behçet Kemal Çağlar, Orhan Şaik Gökyay, Yusuf Kadıgil, Nuriman Karadağ, Mustafa Kızılsu, Kâzım Feyzi Ozaner, Cemal Oğuz Öcal, Adnan Önelçin, Mehmet Necati Öngay, San’an, Hikmet Tanyu, Muzaffer Yersel, Ali Haydar Yeşilyurt, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, İzzet Yolalan, Kerim Yund şiirleri ile, A. Nurullah Barıman, Orhan Türkkan çevirileri ile katkıda bulunanlardandı.

Bozkurt, 2’nci cildinin 4’üncü sayısında kapandı veya kapatıldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mayıs 1939

2

2. Sayı

Haziran 1939

3

3. Sayı

Mayıs- Haziran 1940

4

4. Sayı

Mayıs- Temmuz 1940

5

5. Sayı

Ağustos 1940

6

6. Sayı

Eylül 1940

7

7. Sayı

Birinciteşrin 1940

8

8. Sayı

İkinciteşrin 1940

9

9. Sayı

Birincikânun 1940

10

10. Sayı

Haziran 1941

11

11. Sayı

Temmuz 1941

12

12. Sayı

Birincikânun 1941

13

13. Sayı

Mart 1942

15

15. Sayı

Mart 1942

16

16. Sayı

Mart 1942