Ocak (1968)}
  • Dönem: 1968-1971
  • Kaç Sayı Çıktı: 45
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Mehmet Aktaş
  • Yazı İşleri Müdürü: Orhan Arslan

Ocak (1968)

Aylık Fikir ve Kültür Dergisi

“Aylık fikir ve kültür dergisi”. Ocak 1968’de Ankara Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti’nce çıkarılmağa başlanan ve 7. sayısında Üniversiteliler Kültür Deneği’ne devredilen dergi. Temmuz 1968’den başlanarak Ankara’da aylık olarak yayımlandı.

23x15 sm. boyutunda, 16+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin, ayrı tür kâğıda basılı kapağı renkli zeminin üst bölümünde logusu ve yanında bir ocak resmi, altındaki beyaz şerit üzerinde İstiklâl Marşı’mızın “sönmeden yurdumun üstünde en son ocak” mısraı, onun altındaki ikinci şerit üzerinde ise sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri, alttaki renkli zemin üzerinde de içindeki önemli yazıların adları veriliyordu. Başlngıçta 100 kuruş olan fiyatı, 37. sayıda 150 kuruşa çıkarılmıştı.

Üniversiteliler Kültür Derneği adına derginin sahibi Mehmet Aktaş, yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan idi. Yazarları ise, Galip Erdem, Selim A(yvaz) Gökdemir, Cezmi Bayram, Nuri Gürgür, Acar Okan, Peyami Turan, Mehmet Ferit Gökdemir, Alâaddin Korkmaz, Orhan Arslan, Nevzat Köroğlu, İrfan Tunç, Şeref Yılmaz, Metin Akın, Celâl Battaloğlu, Hasip Öztürk, Saime Hazinedar, Müslim Turan, Orhan Türköz, Ümit Akkoyunlu, Ziya Gürel, Tarık Karayusufuğlu, Osman Öngel, Mustafa Kürşad Özemir, Şakir Gözübüyük, Nurettin Başaran, Celâl Er, Orhan Kavuncu, Süleyman Kürkçü, Erdal Sargutan, vb. idiler.

Derginin yayımı 44 sayı sürdü. 3. ve 4. ciltlerinde bazı sayılar birkaç sayı (s.g. 33-35., 37-38, 42-44.) bir arada yayınlanmış ise de bu toplu sayılarda sayfa sayıları da 36, 32, 64 olarak artırılmıştı. Fakat bu toplu sayılar, bir “son”un belirtileri idi. Derginin yayımı, yerini Ocak-III’e bırakmak üzere, 44. Ağustos 1971 sayısı ile son verildi.

Ocak dergisinin önemi inceleme ve araştırmaya değer veren bir yüksek öğrenimli gençlik topluluğunun bu nitelikteki yazılarını yayımlaması idi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1968

2

2. Sayı

Şubat 1968

3

3. Sayı

Mart 1968

4

4. Sayı

Nisan 1968

5

5. Sayı

Mayıs 1968

6

6. Sayı

Haziran 1968

7

7. Sayı

Temmuz 1968

8

8. Sayı

Ağustos 1968

9

9. Sayı

Eylül 1968

10

10. Sayı

Ekim 1968

11

11. Sayı

Kasım 1968

12

12. Sayı

Aralık 1968

13

13. Sayı

Ocak 1969

14

14. Sayı

Şubat 1969

15

15. Sayı

Mart 1969

16

16. Sayı

Nisan 1969

17

17. Sayı

Mayıs 1969

18

18. Sayı

Haziran 1969

19

19. Sayı

Temmuz 1969

20

20. Sayı

Ağustos 1969

21

21. Sayı

Eylül 1969

22

22. Sayı

Ekim 1969

23

23. Sayı

Kasım 1969

24

24. Sayı

Aralık 1969

25

25. Sayı

Ocak 1970

26

26. Sayı

Şubat 1970

27

27. Sayı

Mart 1970

28

28. Sayı

Nisan 1970

29

29. Sayı

Mayıs 1970

30

30. Sayı

Haziran 1970

31

31. Sayı

Temmuz 1970

32

32. Sayı

Ağustos 1970

33-34-35

33-34-35. Sayı

Eylül-Ekim-Kasım 1970

36

36. Sayı

Aralık 1970

37-38

37-38. Sayı

Ocak-Şubat 1971

39

39. Sayı

Mart 1971

40-41

40-41. Sayı

Nisan-Mayıs 1971

43-44-45

43-44-45. Sayı

Haziran-Temmuz-Ağustos 1971