Millet}
  • Dönem: 1942-1944
  • Kaç Sayı Çıktı: 24
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Hüseyin Avni Öztürk
  • Yazı İşleri Müdürü: Remzi Oğuz Arık

Millet

Fikir, ilim, sanat mecmuası

“Fikir, ilim, sanat mecmuası.” Aylık olarak, Mayıs 1942 ile Nisan 1944 arasında, Ankara’da 24 sayı yayımlandı.

İmtiyaz sahibi Hüseyin Avni Göktürk, umumî neşriyat müdürü Remzi Oğuz Arık’tı. Milliyetçi ve muhafazakâr bir görünümde, Batıcı anlayışa karşı yerli düşünceyi savunarak ilgi çekti. Geçmişi değerlendirerek geleceği yönlendirmeyi denedi. İlk sayısında yayınlanış amacı “Bu milletin olarak ve bu milletin kalarak milletler arasında yer alabilmek. Bu sözde topladığımız anlayış ile mesuliyetsiz gevezeliklerden… insanımızı korumaya çalışmak niyetindeyiz” denilerek açıklanan derginin her sayısında “Ayın gidişi”, “Neşriyat karşısında”, “Bizim gerçeklerimiz” gibi yorum yazıları yayınlanıyordu.

Dergide düşünce yazıları, inceleme ve tahliller, eleştiriler, hikâyeler ve şiirler yer aldı. Yazarları arasında Remzi Oğuz Arık, Samet Ağaoğlu, Osman Attilâ, Turgut Evren, Ceyhun Âtuf Kansu, Mehmet Kaplan, Cahit Okurer, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Saim Ülgen, Kerim Yund, Tevfik Tanyolaç, Nihat Erim, İbrahim Zeki Burdurlu, İbrahim Aslanoğlu, Mümtaz Turhan, Tahsin Banguoğlu, Tahir Aktan, Garâ Sarmat, Nüzhet Şakir Dirisu, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Avni Göktürk, Fethi Çelikbaş, Ahmet Adnan Saygun, Ekrem Akurgal, O. Korkut Akol, Mehmet Halit Bayrı, Taha Toros, Haşim Nahit Erbil, Fuat Arpacı, Tahsin Tola, Munis Faik Ozansoy, vb. bulunuyordu.

Millet, 03 Mayıs 1944’le başlayan Irkçılık-Turancılık fırtınasından nasibini alan bir dergi oldu. Nisan 1944 sayısı ile yayın hayatına veda etmek zorunda kaldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

EYLÜL 1942

2

2. Sayı

EKİM 1942

3

3. Sayı

KASIM 1942

4

4. Sayı

OCAK 1942

5

5. Sayı

ARALIK 1942

6

6. Sayı

ŞUBAT 1942

7

7. Sayı

MART 1942

8

8. Sayı

NİSAN 1942

9

9. Sayı

SONKANUN 1943

10

10. Sayı

ŞUBAT 1943

11

11. Sayı

MART 1943

12

12. Sayı

NİSAN 1943

13

13. Sayı

Mart 1943

14

14. Sayı

Haziran 1943

15

15. Sayı

Temmuz 1943

16

16. Sayı

Ağustos 1943

17

17. Sayı

Eylül 1943

18

18. Sayı

Ekim 1943

19

19. Sayı

KASIM 1943

20

20. Sayı

OCAK 1943

21

21. Sayı

SONKANUN 1944

22

22. Sayı

ŞUBAT 1944

23

23. Sayı

MART 1944

24

24. Sayı

NİSAN 1944