Odlu Yurt}
  • Dönem: 1929-1931
  • Kaç Sayı Çıktı: 31
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Mehmet Emin Resulzade
  • Yazı İşleri Müdürü: Mehmet Emin Resulzade

Odlu Yurt

Milli Azerbaycan Fikriyatını Tervic Eden Aylık Mecmua

1929 yılında İstanbul’da yayımlanmaya başladı. Milli Azerbaycan fikriyatını tervic eden aylık mecmuadır. Başmuharriri: M. E. Resulzade’dir.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mart 1929

2

2. Sayı

Nisan 1929

3

3. Sayı

Nisan 1929

4

4. Sayı

Mayıs 1929

5

5. Sayı

Temmuz 1929

6

6. Sayı

Ağustos 1929

7

7. Sayı

Eylül 1929

8

8. Sayı

Birinciteşrin 1929

9

9. Sayı

İkinciteşrin 1929

10

10. Sayı

Birincikânun 1929

11

11. Sayı

Ocak 1930

12

12. Sayı

Şubat 1930

13

13. Sayı

Mart 1930

14

14. Sayı

Nisan 1930

15

15. Sayı

Mayıs 1930

16

16. Sayı

Haziran 1930

17

17. Sayı

Temmuz 1930

18

18. Sayı

Ağustos 1930

19

19. Sayı

Ağustos 1930

20

20. Sayı

Eylül 1930

21

21. Sayı

Teşrinievvel 1930

22

22. Sayı

Teşrinisani 1930

23

23. Sayı

Birinci Kânun 1930

24

24. Sayı

İkinci Kânun 1931

25

25. Sayı

Şubat 1931

26

26. Sayı

Mart 1931

27

27. Sayı

Nisan 1931

28

28. Sayı

Nisan 1931

30-31

30-31. Sayı

Temmuz -Ağustos 1931