Türke Doğru}
  • Dönem: 1945-1948
  • Kaç Sayı Çıktı: 32
  • Basım Yeri: Eskişehir
  • İmtiyaz Sahibi: Lütfi Oğuzcan
  • Yazı İşleri Müdürü: Ümit Yaşar Oğuzcan

Türke Doğru

Çıkarılmasına Eskişehir’de başlanıp Adana’da sürdürülen aylık düşünce ve sanat dergisi. İlk sayısı Mart 1945’te Eskişehir’de yayımlandı. 28x19 sm. boyutunda ve 20 sayfalı idi. Kapağın üst bölümünde Her yönde Türk’e doǧru olarak sunulan adın altında “ilimde-fende-sanatta-duyuşta-düşünüşte” söylemi yer alıyordu. Kapağın öteki bölümlerinde resimlere, sayı belirtecine, çıkış tarihine ve fiyata (25 kuruş) yer veriliyordu. Derginin “müessisi” olarak Lütfi Oğuzcan, sahibi ve yazı işleri müdürü olarak da Ö.N. Bartu sunuluyordu. Bu dönemde Mehmet Kaplan, Lütfi Oğuzcan, Recep Bilginer, Rıza Ümit, Osman Attilâ, İbrahim Zeki Burdurlu, vb. derginin başlıca yazarları arasında idi.

Daha sonra Adana’ya taşınan derginin adı Türke Doǧru’ya, söylemi de 22. sayıdan başlayarak “Türkçü ve Türkiyeci dergi”ye dönüştürüldü. Adana döneminde derginin sahibi Lütfi Oğuzcan, yazı işleri müdürü de Ümit Yaşar Oğuzcan’dı. Ârif Nihat Asya, İlhan Darendeli, Enver Binokay, Lütfi Akdoğan, Lütfi Ayda, A. Celâl Şimşek, Mustafa Ârif Arık, Ziya İlhan Zaimoğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan, Mehmet Çakırtaş, Necati Enez Kâhyaoğlu, Halil Soyuer, A. Rıza Ergüven, Gökhan Evliyaoğlu, İzzet Arslan, Ahmet Remzi Yüreğir, Ahmet Nadir Caner, Ayhan Hünalp, Ali Saracoğlu, Canip Sıtkı İlter, vb. yazıları ve özellikle de şiirleri ile katkıda bulunanlardı.

Türke Doǧru’nun yayımı Eylül 1948’de çıkarılan 32. sayısı ile sona erdi.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mart 1945

2

2. Sayı

Nisan 1945

3

3. Sayı

Mayıs 1945

4

4. Sayı

Haziran 1945

6

6. Sayı

Ağustos 1945

7–8

7–8. Sayı

Eylül-Ekim 1945

9

9. Sayı

Aralık 1945

10

10. Sayı

Aralık 1945

11-12

11-12. Sayı

Ocak-Şubat 1946

13

13. Sayı

Mart 1946

14

14. Sayı

Nisan 1946

15

15. Sayı

Mayıs 1946

16

16. Sayı

Haziran 1946

17

17. Sayı

Ekim 1946

18

18. Sayı

Kasım 1946

19

19. Sayı

Aralık 1946

20

20. Sayı

Ocak 1947

21

21. Sayı

Şubat 1947

22

22. Sayı

Temmuz 1947

23

23. Sayı

Ağustos 1947

24

24. Sayı

Ekim 1947

25

25. Sayı

Aralık 1947

26

26. Sayı

Ocak 1948

27

27. Sayı

Şubat 1948

28

28. Sayı

Mart 1948

29

29. Sayı

Nisan 1948

30

30. Sayı

Haziran 1948

31

31. Sayı

Temmuz 1948

32

32. Sayı

Eylül 1948