Töre}
  • Dönem: 1971-1985
  • Kaç Sayı Çıktı: 172
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Emine Işınsu
  • Yazı İşleri Müdürü: Emine Işınsu

Töre

Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Başlığının altında “Aylık fikir ve sanat dergisi” yazısı bulunan Türkçü bir “siyaset, bilim, düşünce dergisi” olarak, Ankara’da çıkarıldı. 15 yıllık sürede 168 sayısı yayımlandı. Aslında Töre, doğrudan bu adla çıkarılmış bir dergi değildi; kurucusu Halide Nusret Zorlutuna olan Ayşe’nin devamı idi. O dergi 28 sayı çıktıktan sonra, adı Töre’ye dönüştürülmüştü. Bu yüzden Töre’nin ilk üç sayısı 29, 30 ve 31 numarası ile çıkmış; ardından 4, 5, 6 … diye devam etmişti. Derginin sahiplik ve yazı işleri müdürlüğünü, Ayşe’de olduğu gibi, Emine Işınsu üstlenmişti (Sahiplik, Haziran 1981 sayısından başlayarak Yaşar Eşmekaya’ya geçti). Bu dönemde “genel yayın müdürlüğü” görevini, sırasıyla,Aynur Can, Mehmet Ş. Önal, Peyami Çelikcan yaptılar.

Töre’deki düşünce yazılarının başlıcalarını Erol Güngör, Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Eröz, Hikmet Tanyu, Orhan Türkdoğan, Sadık Kemal Tural, Ahmet Bican Ercilasun, Galip Erdem, Agâh Oktay Güner, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Birol Emil, Turan Yazgan, Tarık Buğra, Ergun Göze, Faruk Kadri Timurtaş, Umay (Türkeş) Günay, Dündar Taşer, Abdülkadir İnan, Âmiran Kurtkan, Beyhan Karamağaralı, Aclan Sayılgan, Ahmet Cebeci, Nevzat Kösoğlu, İskender Öksüz, Necmeddin Sefercioğlu, vb. yazıyorlardı.

Derginin sanata dönük yanı ise Emine Işınsu ve Yağmur Tunalı’nın yönetiminde idi. Şiir, hikâye, deneme gibi değişik sanat dallarında yazan birçok yazara yer verildi. Halide Nusret Zorlutuna, Ârif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bâkiler, Yetik Ozan (Turgut Günay), Ayvaz Gökdemir, İlhan Geçer, Bahattin Karakoç, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Azmi Güleç, A. Rahim Balcıoğlu, Ahmet Metin Şahin, Şevket Bülent Yahnici, Sabahattin Engin, Oğuzata Altaylı, Erol Sayan, Avni Anıl bunların başlıcaları idiler. Dergide, Coşkun Karakaya, Ahmet Ali Garipkafkaslı, Ali Düzgün, Mustafa Aslan, Mehmet Başbuğ, Cengiz Karakuzu’nun desenleri de yayımlandı. Ayrıca, Mehmet Çınarlı’nın “Sanatçı dostlarım” adlı yazı dizisi yer aldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Mayıs - Haziran 1971

2

2. Sayı

Temmuz 1971

3

3. Sayı

Ağustos 1971

4

4. Sayı

Eylül 1971

5

5. Sayı

Ekim 1971

6

6. Sayı

Kasım 1971

7

7. Sayı

Aralık 1971

8

8. Sayı

Ocak 1972

9

9. Sayı

Şubat 1972

10

10. Sayı

Mart 1972

11

11. Sayı

Nisan 1972

12

12. Sayı

Mayıs 1972

13

13. Sayı

Haziran 1972

14

14. Sayı

Temmuz 1972

15

15. Sayı

Ağustos 1972

16

16. Sayı

Eylül 1972

17

17. Sayı

Ekim 1972

18

18. Sayı

Kasım 1972

19

19. Sayı

Aralık 1972

20

20. Sayı

Ocak 1973

21

21. Sayı

Şubat 1973

22

22. Sayı

Mart 1973

23

23. Sayı

Nisan 1973

24

24. Sayı

Mayıs 1973

25

25. Sayı

Haziran 1973

26

26. Sayı

Temmuz 1973

27

27. Sayı

Ağustos 1973

28

28. Sayı

Eylül 1973

29-30

29-30. Sayı

Ekim - Kasım 1973

31

31. Sayı

Aralık 1973

32

32. Sayı

Ocak 1974

33-34

33-34. Sayı

Şubat - Mart 1974

35

35. Sayı

Nisan 1974

36

36. Sayı

Mayıs 1974

37

37. Sayı

Haziran 1974

38

38. Sayı

Temmuz 1974

39-40

39-40. Sayı

Ağustos - Eylül 1974

41

41. Sayı

Ekim 1974

42

42. Sayı

Kasım 1974

43

43. Sayı

Aralık 1974

45

45. Sayı

Şubat 1975

46

46. Sayı

Mart 1975

47

47. Sayı

Nisan 1975

49

49. Sayı

Haziran 1975

50

50. Sayı

Temmuz 1975

51

51. Sayı

Ağustos 1975

52

52. Sayı

Eylül 1975

54

54. Sayı

Kasım 1975

55

55. Sayı

Aralık 1975

56

56. Sayı

Ocak 1976

57

57. Sayı

Şubat 1976

58

58. Sayı

Mart 1976

59

59. Sayı

Nisan 1976

60

60. Sayı

Mayıs 1976

61

61. Sayı

Haziran 1976

62

62. Sayı

Temmuz 1976

63

63. Sayı

Ağustos 1976

64

64. Sayı

Eylül 1976

65

65. Sayı

Ekim 1976

66

66. Sayı

Kasım 1976

67

67. Sayı

Aralık 1976

68

68. Sayı

Ocak 1977

69

69. Sayı

Şubat 1977

70

70. Sayı

Mart 1977

71

71. Sayı

Nisan 1977

72

72. Sayı

Mayıs 1977

73

73. Sayı

Haziran 1977

74

74. Sayı

Temmuz 1977

75

75. Sayı

Ağustos 1977

76

76. Sayı

Eylül 1977

77

77. Sayı

Ekim 1977

78

78. Sayı

Kasım 1977

79

79. Sayı

Aralık 1977

80

80. Sayı

Ocak 1978

81

81. Sayı

Şubat 1978

82

82. Sayı

Mart 1978

83

83. Sayı

Nisan 1978

84

84. Sayı

Mayıs 1978

85

85. Sayı

Haziran 1978

86

86. Sayı

Temmuz 1978

90

90. Sayı

Kasım 1978

91

91. Sayı

Aralık 1978

92

92. Sayı

Ocak 1979

93

93. Sayı

Şubat 1979

94

94. Sayı

Mart 1979

95

95. Sayı

Nisan 1979

96

96. Sayı

Mayıs 1979

97

97. Sayı

Haziran 1979

98

98. Sayı

Temmuz 1979

99

99. Sayı

Ağustos 1979

100

100. Sayı

Eylül 1979

101

101. Sayı

Ekim 1979

102

102. Sayı

Kasım 1979

103-104

103-104. Sayı

Aralık - Ocak 1979 - 1980

105

105. Sayı

Şubat 1980

106

106. Sayı

Mart 1980

107

107. Sayı

Nisan 1980

108

108. Sayı

Mayıs 1980

109

109. Sayı

Haziran 1980

110

110. Sayı

Temmuz 1980

111

111. Sayı

Ağustos 1980

112

112. Sayı

Eylül 1980

113

113. Sayı

Ekim 1980

114

114. Sayı

Kasım 1980

115

115. Sayı

Aralık 1980

116-117

116-117. Sayı

Ocak - Şubat 1981

118

118. Sayı

Mart 1981

120

120. Sayı

Mayıs 1981

121

121. Sayı

Haziran 1981

123

123. Sayı

Ağustos 1981

124

124. Sayı

Eylül 1981

125

125. Sayı

Ekim 1981

126

126. Sayı

Kasım 1981

127

127. Sayı

Aralık 1981

128

128. Sayı

Ocak 1982

129

129. Sayı

Şubat 1982

130

130. Sayı

Mart 1982

131

131. Sayı

Nisan 1982

132

132. Sayı

Mayıs 1982

133

133. Sayı

Haziran 1982

134

134. Sayı

Temmuz 1982

135

135. Sayı

Ağustos 1982

136

136. Sayı

Eylül 1982

137

137. Sayı

Ekim 1982

138

138. Sayı

Kasım 1982

139

139. Sayı

Aralık 1982

141

141. Sayı

Şubat 1983

142

142. Sayı

Mart 1983

143

143. Sayı

Nisan 1983

145

145. Sayı

Haziran 1983

148

148. Sayı

Eylül 1983

149

149. Sayı

Ekim 1983

150

150. Sayı

Kasım 1983

151

151. Sayı

Nisan 1982

152

152. Sayı

Ocak 1984

153

153. Sayı

Şubat 1984

154

154. Sayı

Mart 1984

155

155. Sayı

Nisan 1984

156

156. Sayı

Mayıs 1984

157

157. Sayı

Haziran 1984

158

158. Sayı

Temmuz 1984

159

159. Sayı

Ağustos 1984

160

160. Sayı

Eylül 1984

161

161. Sayı

Ekim 1984

162

162. Sayı

Kasım 1984

163

163. Sayı

Kasım 1984

164

164. Sayı

Ocak 1985

165

165. Sayı

Mart 1985

166

166. Sayı

Nisan 1985

167

167. Sayı

Mayıs 1985

168

168. Sayı

Haziran 1985

169-170

169-170. Sayı

Temmuz 1985

171-172

171-172. Sayı

Ağustos 1985