Ocak (1971)}
  • Dönem: 1972-1975
  • Kaç Sayı Çıktı: 12
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Süleyman Kürkçü
  • Yazı İşleri Müdürü: Şakir Gözübüyük

Ocak (1971)

Üç aylık araştırma ve inceleme dergisi

“Üç aylık araştırma ve inceleme dergisi”. Üniversiteliler Kültür Derneğinin çıkardığı Ocak-II nin devamı olarak, Ekim 1972 ile Ocak 1975 arasında yayımlandı Boyutları, devamı olduğu belirtilen derginin aynı (23x15 sm.) idi. Kapak düzenlemesindeki tek farklılık ise, logosunun yanına yukarıda sunulan söylemin üç satır halinde sunulması idi. Sayılarının sayfa tutarları 80 ile 148 arasında değişiyordu.

Ocak-III ün imtiyaz sahibi Üniversitelile Kültür Derneği adına Süleyman Kürkçü idi. Yazı işleri müdürlüğünü ise Şakir Gözübüyük ve Mustafa Şerbetçioğlu üstlenmişti: Uzun araştırma ve inceleme raporlarının yazarları ise; Yavuz Akpınar, Orhan Arslan, Cezmi Bayram, Ekrem Bektaş, Rasih Demirci, Celâl Er, Ahmet Ali Garipkafkaslı, Ayvaz Gökdemir, Şakir Gözübüyük, Nuri Gürgür, Ahmet İyioldu, Nevzat Kösoğlu, Ceyhan Murathan, Mehmet Rasim, Mehmet Saatçi, Erdal Sargutan, İrfan Tunç, Mustafa yıldırım, Şeref Yılmaz idiler. Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu'nun bir şiiri ile Chantel L. Cantel'den bir çeviriye de yer verilmişti.

Türkçü gençlerin oluşturduğu bir araştırma topluluğunun verimlerini sunan derginin yayımı, Ocak 1975'te çıkarılan 11-12. sayısı ile son buldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Kasım 1971

2

2. Sayı

Şubat 1972

3

3. Sayı

Mayıs 1972

4

4. Sayı

Ağustos 1972

5

5. Sayı

Kasım 1972

6

6. Sayı

Şubat 1973

7

7. Sayı

Mayıs 1973

8

8. Sayı

Ağustos 1973

9

9. Sayı

Ocak 1974

10

10. Sayı

Nisan 1974

11-12

11-12. Sayı

Ocak 1975