Türk Düşüncesi}
  • Dönem: 1953-1960
  • Kaç Sayı Çıktı: 63
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Peyami Safa
  • Yazı İşleri Müdürü: Peyami Safa

Türk Düşüncesi

Aylık fikir ve sanat dergisi

“Aylık fikir ve sanat dergisi”. Peyami Safa yönetiminde, Aralık 1953 ile Nisan 1960 arasında Istanbul'da çıkarıldı. Bu süre içinde 63 sayısı yayımlandı. 23x16 sm. boyutunda olan derginin iç sayfaları 3. hamur, kapağı 1. hamur kâğıda basılıyordu. Mavi renkli olan kapağında logo, cilt ve sayı belirteçleri yer almakta idi.

Dolgun ve zengin bir içerikle çıkan dergide, ilk sayısında yayımlanan “program”a uygun yazılara yer veriliyordu. Toplum hayatının her dalın¬daki önde gelen bilim, düşünce ve sanat adamlarının yazılarını yayımlayan Türk düşüncesinin başlıca yazarları şunlardı: Peyami Safa, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Mesut Cemil Tel, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Agâh Sırrı Levend, M. Celâl Saygın, Sâmiha Ayverdi, Selâhattin Batu, Ahmet Ateş, İbrahim Kafesoğlu, Abdülkadir Karahan, Sermet Sami Uysal, Fatma Seza Bilen, M. Türker Acaroğlu, Nurettin Sevin, İzzettin Mete, Ali Nihat Tarlan, Rifat Necdet Evrimer, İbnüttayyar Semahattin Cem, Feridun Nafiz Uzluk, Malik Aksel, Ali Said Yüksel, Elif Naci, Halide Dolu, İsmail Hâmi Dânişmend, Reşat Ekrem Koçu, Edibe Dolu, vb. Dergide İsmet Tümtürk, M. Necmettin Hacıeminoğlu, Azmi Güleç gibi Türkçülerin yazıları ile Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Osman Attilâ, İbrahim Minnetoğlu, Yahya Benekay gibi şairlerin şiirlerine de yer veriliyordu. Ayrıca, yabancı yazarlardan yapılmış önemli çeviriler de yayımlanıyordu. Türk düşüncesi, yayımlandığı yıllarda Türk toplumunun düşünce hayatına önemli katkılarda bulundu.

TÜRK DÜŞÜNCESİ DERGİSİ TELİF HAKKI SAHİBİ ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş.'NİN İZİN VERMEMESİ SEBEBİYLE YALNIZCA GÖRÜNTÜLENEBİLİR BİÇİMDE SİTEMİZDE YER ALMAKTADIR.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Aralık 1953

2

2. Sayı

Ocak 1954

3

3. Sayı

Şubat 1954

4

4. Sayı

Mart 1954

5

5. Sayı

Nisan 1954

6

6. Sayı

Mayıs 1954

7

7. Sayı

Haziran 1954

8

8. Sayı

Temmuz 1954

9

9. Sayı

Ağustos 1954

10

10. Sayı

Eylül 1954

11

11. Sayı

Ekim 1954

12

12. Sayı

Kasım 1954

13

13. Sayı

Aralık 1954

14

14. Sayı

Ocak 1955

15

15. Sayı

Şubat 1955

16

16. Sayı

Mart 1955

17

17. Sayı

Nisan 1955

18

18. Sayı

Mayıs 1955

19

19. Sayı

Haziran 1955

20

20. Sayı

Temmuz 1955

21

21. Sayı

Ağustos 1955

22

22. Sayı

Eylül 1955

23

23. Sayı

Ekim 1955

24

24. Sayı

Kasım 1955

25

25. Sayı

Aralık 1955

26

26. Sayı

Ocak 1956

27

27. Sayı

Şubat 1956

28

28. Sayı

Mart 1956

29

29. Sayı

Nisan 1956

30

30. Sayı

Mayıs 1956

31

31. Sayı

Haziran 1956

32

32. Sayı

Temmuz 1956

33

33. Sayı

Ağustos 1956

34

34. Sayı

Aralık 1956

35

35. Sayı

Ocak 1957

36

36. Sayı

Şubat 1957

37

37. Sayı

Mart 1957

38

38. Sayı

Nisan 1957

39

39. Sayı

Mayıs 1957

41

41. Sayı

Temmuz 1957

42

42. Sayı

Ağustos 1957

43

43. Sayı

Eylül 1957

44

44. Sayı

Ekim 1957

45

45. Sayı

Kasım 1957

46-47

46-47. Sayı

Aralık - Ocak 1957 - 1958

48-49

48-49. Sayı

Şubat - Mart 1958

50-51

50-51. Sayı

Nisan - Mayıs 1958

52

52. Sayı

Ocak 1959

53

53. Sayı

Şubat 1959

54

54. Sayı

Mart 1959

55

55. Sayı

Nisan 1959

56

56. Sayı

Mayıs 1959

57-58

57-58. Sayı

Haziran - Temmuz 1959

59

59. Sayı

Ağustos 1959

60-61

60-61. Sayı

Eylül - Ekim 1959

63

63. Sayı

Nisan 1960