Aras}
  • Dönem: 1952-1952
  • Kaç Sayı Çıktı: 6
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Tevfik Turan Atasever
  • Yazı İşleri Müdürü: Abbas Gökçe

Aras

Aylık edebî, siyasî, Türkçü dergi

Ocak-Haziran 1952 arasında, Ankara'da, 6 sayı çıkarıldı. Dergi, 28x20 sm. boyutlu ve 16 sayfalı idi. Kapağına iri harflerle yazılı olan logosu renkli zeminde beyaz olarak veriliyordu. Logo altındaki alana her sayıda değişik resimler veya tasarımlar konuyordu. Kapağın alt bölümünde de, tek satır üzerinde; ‘sayı’ belirteci, yayımlandığı ay ve 25 kuruş olan fiyatı yazılı idi. Çoğu Kars ve çevresinden olan Ankara Üniversitesi öğrencisi gençlerin girişimi ile çıkarılan Aras’ın sahipliği görevini Tevfik Turan Atasever üstlenmişti. ilk dört sayıda yazı işleri Abbas Gökçe’nin, son ikisinde ise yine T.T. Atasever’in sorumluğunda idi.

Dergide, düşünce yazıları yanında çok sayıda şiire de yer verilmekte idi. Cevat Rifat Atilhan, M. Emin Resulzâde, Mirza Bala, Hüseyin Nâmık Orkun, Mehmet Sâdık Aran, Tevetoğlu Fethi, Erhan Löker, Sami Yavrucuk, Abbas Gökçe, Tevfik Turan Atasever, Basri Gocul, Mustafa Ernam, Abdullah Savaşçı, Mirza Bala, Ahmet Karaca, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Mehmet Ateşoğlu, Fahri Ersavaş, Kurt Tarık Özhan, İnci Kartalkaya yazarları arasında idiler. Derginin 6’ncı sayısına konulan ‘Dinlenme tatilimiz’ başlıklı notta “Siz-lere belki de acı bir haber veriyoruz. ‘Aras’ bu sayıdan sonra dört aylık bir dinlenme tatiline başlıyor. Bu kararımıza bilhassa 1) okuyucularımızın ekserisinin muhtelif okullarda bulunmaları ve tatil münasebetiyle memleketlerine dönmeleri, 2) Arası çıkaranların da üniversiteli gençler olup tatil dolayısıyla dağılmaları sebep oluyor” açıklaması ile dergi “tam tatil’e girmiş ve bir daha yayımlanamamıştı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1952

2

2. Sayı

Şubat 1952

3

3. Sayı

Mart 1952

4

4. Sayı

Nisan 1952

5

5. Sayı

Mayıs 1952

6

6. Sayı

Haziran 1952