Orkun (1950 - 52)}
  • Dönem: 1950-1952
  • Kaç Sayı Çıktı: 68
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Nihal Atsız, İsmet Tümtürk
  • Yazı İşleri Müdürü: İsmet Tümtürk

Orkun (1950 - 52)

Bütün Türkler bir ordu

ATSIZ MECMUA DERGİSİ TELİF HAKLARI SEBEBİYLE OKUNMAYA AÇILAMAMAKTADIR. Büyük Türkçü Atsız'ın çıkardığı, ‘Orkun süreci' diye adlandırılan süreçte yayımlanan dergilerin üçüncüsüdür. 14 Mayıs 1950'de gerçekleşen iktidar değişikliğinden sonra çıkarılmağa başlanmıştı. Derginin bir özelliği, birçok Türkçünün maddî ve manevî desteği ile çıkarılmış olmasıdır. Haftada bir Cuma günleri yayımlanan derginin imtiyaz sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü, “Orkun ailesi adına” İsmet Tümtürk üstlenmişti. Atsız'ın adı ise, “başyazar"’ olarak sunuluyordu. Orkun'un 68 sayısında 250’yi aşkın yazar ve şairin yazı ve şiirleri yayımlandı. En çok yazısı yayımlanan yazarlar Atsız, Çiftçioğlu Nejdet Sançar, Sofuoğlu M. Zeki, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Faik Gözübüyük, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Lütfi Önsoy, Mehmet Kaplan, Yılanlıoğlu, Namık Zafer Alpsü, Cumalıoğlu Fehmi, M. Şerif Korkut, A. Kazganoğlu (Alparslan Türkeş) idi. Orkun'un ikinci sayfası genelde Türkçü şiirlere, üçüncü sayfası başyazıya, öteki sayfaları ise yazılara ve yine şiirlere ayrılırdı. Arka kapak diyebileceğimiz son sayfa ise, genellikle, “Ülküdaşlarla başbaşa” başlığı altında okuyucu mektuplarına verilen karşılıkları, dergininin duyurularını, Türklük ve Türkçülük haberlerini verirdi. İç (çoklukla orta) sayfalarında, olayları mizahî tavırla yansıtan kısa yazıların bulunduğu “Orkun'dan sesler” sunulurdu.. İmzasız olan bu fıkraları, genelde, Nejdet Sançar yazardı. Derginin başka bir hizmeti de, 1944-45'de, Türkçülerin uğradığı devlet terörünü yansıtan “1944-1945 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” başlıklı yazı dizisi idi. Metnini Atsız ve Nejdet Sançar'ın yazdığı bu yazı dizisi, kısa aralıklarla, 3'üncü sayıdan 62'nci sayıya kadar yayınlandı. Dizide yer alan bilgiler anılan olaylarla ilgili araştırmalar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Fakat, yazık ki, yarım kalmıştır. Son sayılarda da “Dünden sesler” başlığı altında eski ve ünlü Türkçülerin yazı ve şiirleri yayımlandı. Derginin 11 Ocak 1952 günlü 67'nci sayısında, 1-67. sayıları içine alan bir “fihrist” yayınlandı (8-16.) ve 68'nci sayının son sayı olacağı duyuruldu. Son sayıda yer alan Atsız'ın “Veda” yazısı özellikle üzerinde durulmağa, okunmağa ve saklanmağa değer bir yazıdır. Bu yazısında Atsız, Türkçü gençlere unutulması mümkün olmayan öğütler vermekte idi. İsmet Tümtürk'ün “Orkun kapanıyor” başlıklı yazısı da hem derginin neden kapandığını anlatıyor, hem de başarılı bir yayın için neler yapılması gerektiğini açıklıyordu. Atsız, Orkun'un kapanışını “Birçok Türkçünün maddî ve manevî yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idâre edenlerin yorgunluğu yüzünden kapanıyor. Bu kararı verenlerin ıztırabı büyüktür. Uzun konuşma, tartışma ve danışmalardan sonra, yapılacak bir şey olmadığı için bu neticeye varılmıştır.” diye belirtiyordu. Tümtürk ise, bu konuda şunları yazıyordu: “Orkun mevcut veya ilerisi için melhuz bir hükûmet müdahalesi yüzünden kapanmıyor. Orkun para sıkıntısı yüzünden de kapanmıyor. Orkun’un kapanması sebebi haftalık bir derginin çıkması için gerekli zaman ve çalışmayı harcayacak arkadaşların bulunmayışıdır. Bellibaşlı ülküdaşlarımızı vazifelerinin Istanbul dışı yerlere bağlaması ve bilhassa Atsız'ın uzun zamandır teşhis olunamayan müzmin hastalığı sebebiyle dergide çalışamaması Orkun için acı talihsizlikler olmuştur.” Derginin kapanmasının ardındaki gerçek sebep yıllarca sonra, Atsız’ın mektupları yayımlanınca anlaşıldı. Rahmetli Atsız, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı beye gönderdiği bir mektupta, Orkun'un kapatılmasını Türkçü saymadığı birini savunan ve öğen bir yazının haberi olmadan yayımlanmasına duyduğu öfke sebebiyle istemişti. Sebep ne olursa olsun, Türkçü bir kuşağın yetişmesini sağlayan Orkun'un kapatılması o kuşağın mensuplarını çok yaralamış ve ümitsizliğe itmişti. Bir yıl sonra, yurt çapında örgütlenmeyi başarmış olan ve “Veda” yazısında Atsız beğin çevresinde toplanılmasını öğütlediği Türk Milliyetçiler Derneği’nin de kapatılması ise, o dönemin Türkçü gençliği için tam bir darbe oldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ekim 1950

2

2. Sayı

Ekim 1950

3

3. Sayı

Ekim 1950

4

4. Sayı

Ekim 1950

5

5. Sayı

Kasım 1950

6

6. Sayı

Kasım 1950

7

7. Sayı

Kasım 1950

8

8. Sayı

Kasım 1950

9

9. Sayı

Aralık 1950

10

10. Sayı

Aralık 1950

11

11. Sayı

Aralık 1950

12

12. Sayı

Aralık 1950

13

13. Sayı

Aralık 1950

14

14. Sayı

Ocak 1951

15

15. Sayı

Ocak 1951

16

16. Sayı

Ocak 1951

17

17. Sayı

Ocak 1951

18

18. Sayı

Şubat 1951

19

19. Sayı

Şubat 1951

20

20. Sayı

Şubat 1951

21

21. Sayı

Şubat 1951

22

22. Sayı

Şubat 1951

23

23. Sayı

Mart 1951

24

24. Sayı

Mart 1951

25

25. Sayı

Mart 1951

26

26. Sayı

Mart 1951

27

27. Sayı

Nisan 1951

28

28. Sayı

Nisan 1951

29

29. Sayı

Nisan 1951

30

30. Sayı

Nisan 1951

31

31. Sayı

Mayıs 1951

32

32. Sayı

Mayıs 1951

33

33. Sayı

Mayıs 1951

34

34. Sayı

Mayıs 1951

35

35. Sayı

Haziran 1951

36

36. Sayı

Haziran 1951

37

37. Sayı

Haziran 1951

38

38. Sayı

Haziran 1951

39

39. Sayı

Haziran 1951

40

40. Sayı

Temmuz 1951

41

41. Sayı

Temmuz 1951

42

42. Sayı

Temmuz 1951

43

43. Sayı

Temmuz 1951

44

44. Sayı

Temmuz 1951

45

45. Sayı

Ağustos 1951

46

46. Sayı

Ağustos 1951

47

47. Sayı

Ağustos 1951

48

48. Sayı

Ağustos 1951

49

49. Sayı

Eylül 1951

50

50. Sayı

Eylül 1951

51

51. Sayı

Eylül 1951

52

52. Sayı

Eylül 1951

53

53. Sayı

Ekim 1951

54

54. Sayı

Ekim 1951

55

55. Sayı

Ekim 1951

56

56. Sayı

Ekim 1951

57

57. Sayı

Kasım 1951

58

58. Sayı

Kasım 1951

59

59. Sayı

Kasım 1951

60

60. Sayı

Kasım 1951

61

61. Sayı

Kasım 1951

62

62. Sayı

Aralık 1951

63

63. Sayı

Aralık 1951

64

64. Sayı

Aralık 1951

65

65. Sayı

Aralık 1951

66

66. Sayı

Ocak 1952

67

67. Sayı

Ocak 1952

68

68. Sayı

Ocak 1952