Toprak (1962 - 67)}
  • Dönem: 1962-1967
  • Kaç Sayı Çıktı: 55
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: İlhan Egemen Darendelioğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: İlhan Egemen Darendelioğlu

Toprak (1962 - 67)

Aylık ülkü dergisi

Türkçülüğün büyük mücahit ve şehitlerinden Darendelioğlu İlhan Egemen'in daha lise öğrencisi iken çıkarmağa başladığı ve en olumsuz şart ve durumlarda bile yayımını sürdürdüğü ülkü ve mücadele dergisi.

Çıktığı süreler içinde zaman zaman boyut değiştirmiş, çıkış aralıklarında aksamalar olmuş, kâğıt sıkıntısı dolayısıyla çok değişik nitelikte kâğıtlara basılmak zorunda kalmış olmasına, sürekli olarak düzelti (tashih) sorunları yaşamış bulunmasına rağmen, Türkçü basındaki şerefli yerini yayıncısı şehit oluncaya kadar sürdürebilmiştir. Yayın süreci göz önüne alınarak Toprakın en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olduğu söylenebilir. Derginin yayınlanış serüveni, yeniden 1 'den başlayan sayılara ayrılmış oluşu dikkate alınarak, dönemlere bölünebilir. Bu dönemler, aynı zamanda, derginin niteliğindeki değişmeleri de yansıtır.

Toprak dergisi yayın sürecinin 3. dönemi Ocak 1962'de başlayıp Mart-Nisan 1967'de çıkarılan 54-55. sayı ile sona erdi.

Bu dönemde derginin boyutunda değişiklik yapılmış 27x21 sm. ölçüsünde çıkarılmağa başlanmıştı. 16+4 sayfadan oluşuyordu. Önceleri 50 kuruştan satılan derginin fiyatı bir süre sonra 75 kuruş olmuş, daha sonra da 100 kuruşa çıkarılmıştı. Dergi kapağı, göz alıcı renklerde resimler ve çizimler ile basılıyordu.

Sahibi ve yazı işleri müdürü Darendelioğlu İlhan Egemen olan Toprakın baskı işlemlerine zamanın ülkücü gençleri yardımcı oluyor, adları ilgili sayının kimlik bildiriminde veriliyordu. Bu dönemin yazarları Zeki Velidî Togan, Şakir Berki, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, İzeddin Şadan, Faruk Kadri Timurtaş, Orhan Tuna, Cahit Atasoy, Mehmet Toprak, Kemal Vehbi Gül, Aclan Sayılgan, İsmail Hakkı Gökhun, Refet Körüklü, Akkan Suver, İzzet Yolalan, Mustafa Kayabek, Hikmet Ertez, Hayranî Ilgar, Necdet Özkaya, Yavuz Bülent Bâkiler, Hızır Bek Gayretullah, Darendelioğlu, Agâh Oktay Güner, Zübeyir Koç, Oğuz Özbek, Kemal Fedai Coşkuner, Ziyaettin Babakurban gibi kişilerdi. Bu dönemde de dergi, solcu ve komünistlerle olan mücadelesini bütün hızıyla sürdürüyor, yazılar yanında onlarla ilgili haberlere, resimlere, karikatürlere de geniş yer veriyordu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1962

2

2. Sayı

Şubat 1962

3

3. Sayı

Mart 1962

4

4. Sayı

Nisan 1962

5

5. Sayı

Mayıs 1962

6

6. Sayı

Haziran 1962

7

7. Sayı

Temmuz 1962

8

8. Sayı

Ağustos 1962

9-10

9-10. Sayı

Ekim 1962

11

11. Sayı

Kasım 1962

12

12. Sayı

Aralık 1962

13

13. Sayı

Ocak 1963

14

14. Sayı

Şubat 1963

15

15. Sayı

Mart 1963

16

16. Sayı

Nisan 1963

17

17. Sayı

Mayıs 1963

18

18. Sayı

Haziran 1963

19

19. Sayı

Temmuz 1963

20

20. Sayı

Ağustos 1963

21-22

21-22. Sayı

Eylül - Ekim 1963

23

23. Sayı

Kasım 1963

24

24. Sayı

Aralık 1963

25-26

25-26. Sayı

Ocak - Şubat 1964

27

27. Sayı

Mart 1964

28

28. Sayı

Nisan 1964

29-30

29-30. Sayı

Mayıs - Haziran 1964

31-32

31-32. Sayı

Temmuz - Ağustos 1964

33

33. Sayı

Eylül 1964

34

34. Sayı

Ekim 1964

35-36

35-36. Sayı

Kasım - Aralık 1964

37-38

37-38. Sayı

Ocak - Şubat 1965

39

39. Sayı

Mart 1965

40

40. Sayı

Nisan 1965

41

41. Sayı

Haziran 1965

42

42. Sayı

Temmuz 1965

43

43. Sayı

Eylül 1965

44

44. Sayı

Ekim 1965

45

45. Sayı

Kasım 1965

46

46. Sayı

Aralık 1965

47

47. Sayı

Şubat 1966

48

48. Sayı

Nisan 1966

49

49. Sayı

Mayıs 1966

50

50. Sayı

Haziran 1966

51

51. Sayı

Temmuz - Ağustos 1966

52-53

52-53. Sayı

Ekim - Kasım 1966

54

54. Sayı

Ocak - Şubat 1967

55

55. Sayı

Mart - Nisan 1967