Ötüken}
  • Dönem: 1964-1975
  • Kaç Sayı Çıktı: 143
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Nihal Atsız
  • Yazı İşleri Müdürü: Erdoğan Saruhanoğlu / Mustafa Kayabek

Ötüken

Aylık Türkçü dergi Bütün Türkler bir ordu

ATSIZ MECMUA DERGİSİ TELİF HAKLARI SEBEBİYLE OKUNMAYA AÇILAMAMAKTADIR. Atsız mecmua, Orhun ve Orkun dergilerinin devamı sayılan “aylık Türkçü dergi”. Ocak 1964 ile Kasım 1975 arasında, 143 sayı çıkarıldı.

27x18 sm. boyutundaki dergi, genellikle 8 sayfa olarak yayımlanıyordu. Yazı yoğunluğuna bağlı olarak bazı sayıların 12, 16, 20, 24 ve 32 sayfa olarak çıktığı da oluyordu. Kapağı oluşturan ilk sayfasında, renkli zemin üstüne basılan logonun altında “Bütün Türklerbir ordü’ söylemi, aylı kurt amblemi, bir özdeyiş ve sayı belirteci, çıktığı ay ve fiyatı yer almakta idi. Son sayılarına her sayıda rengi değiştirilen, Ötüken'i temsil eden bir resim konuluyordu. 1969'da çıkan bazı sayıları Ankara'da basıldı.

Sahibi Atsızdı. Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Kayabek, sona yakın sayılarında ise Erdoğan Saruhanoğlu yaptı. Türkçülük ülkü ve düşüncesini Atsız'ın biçimlendirdiği yolda işleyen yazı ve şiirlere, günlük olayların yorumlarına yer veren dergide dil ve tarih konularındaki yazılara da rastlanır. Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Refet Körüklü, Muzaffer Eriş, Mehmet Orhun, Fahri Ersavaş, vb. yanında, Mustafa Kayabek, Aydil Erol, Hayranî Ilgar, Ahmet Bican Ercilasun, Mirat Özçamlı, İbrahim Güleç, Murat Çetin, Suphi Saatçi, Mustafa Tanırer, Osman Üçer, Mevlût Yılmaz Uluğtekin, Abdurrahman Keleş, Atillâ Demiral, Nihat Yücel gibi genç Türkçüler de yer almakta idi. ÖtükenUn yayınlanışı sırasında karşılaşılan en ilgi çekici fakat üzücü olay, hükûmet yetkililerinin dikkatini Güney Doğu Anadolu'daki kürtçülük -bölücülük eylemlerine çekmek için yazdığı ve derginin Nisan-Temmuz 1967 sayılarında yayımlanan yazılarından dolayı Atsız'a ve yazı işleri müdürü M. Kayabek'e 15'er ay hapis cezası verilmesi idi. Cezanın gerekçesi onların “bölücülük yaptıkları” suçlaması idi. Kayabek bu cezanın tümünü memleketindeki cezaevinde kalarak çekmiş; Atsız, hasta olmasına rağmen bir süre cezaevinde tutulduktan sonra, ülküdeşlerinin yoğun başvurusu üzerine, zamanın cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün affı ile özgürlüğüne kavuşmuştu.

Derginin bir hizmeti de çevresinde toplanan Türkçü gençlerin katılımı ile, sonradan adı ‘Türkiye Milliyetçiler Birliği’ne dönüşen Türkçüler Derneği'nin kuruluşuna vesile olması idi.

Dergi, Ankara’da görevli iken bile çıkarılmasına büyük emek veren, hatta birçok sayılarını orada hazırlayıp bastıran veya İstanbul’daki basımevine gönderen Nejdet Sançar’ın uçmağa varışı ve Atsız beğin ağırlaşan hastalığı yüzünden, yayımına 143. Kasım 1975 sayısı ile son vermek zorunda kaldı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1964

2

2. Sayı

Şubat 1964

3

3. Sayı

Mart 1964

4

4. Sayı

Nisan 1964

5

5. Sayı

Mayıs 1964

6

6. Sayı

Haziran 1964

7

7. Sayı

Temmuz 1964

8

8. Sayı

Ağustos 1964

9

9. Sayı

Eylül 1964

10

10. Sayı

Ekim 1964

11

11. Sayı

Kasım 1964

12

12. Sayı

Aralık 1964

13

13. Sayı

Ocak 1965

14

14. Sayı

Şubat 1965

15

15. Sayı

Mart 1965

16

16. Sayı

Nisan 1965

17

17. Sayı

Mayıs 1965

18

18. Sayı

Haziran 1965

19

19. Sayı

Temmuz 1965

20

20. Sayı

Ağustos 1965

21

21. Sayı

Eylül 1965

22

22. Sayı

Ekim 1965

23

23. Sayı

Kasım 1965

24

24. Sayı

Aralık 1965

25

25. Sayı

Ocak 1966

26

26. Sayı

Şubat 1966

27

27. Sayı

Mart 1966

28

28. Sayı

Nisan 1966

29

29. Sayı

Mayıs 1966

30

30. Sayı

Haziran 1966

31-32

31-32. Sayı

Ağustos 1966

33

33. Sayı

Eylül 1966

34

34. Sayı

Ekim 1966

35

35. Sayı

Kasım 1966

36

36. Sayı

Aralık 1966

37

37. Sayı

Ocak 1967

38

38. Sayı

Şubat 1967

39

39. Sayı

Mart 1967

40

40. Sayı

Nisan 1967

41

41. Sayı

Mayıs 1967

42

42. Sayı

Haziran 1967

43

43. Sayı

Temmuz 1967

44

44. Sayı

Ağustos 1967

45

45. Sayı

Eylül 1967

46

46. Sayı

Ekim 1967

47

47. Sayı

Kasım 1967

48

48. Sayı

Aralık 1967

49

49. Sayı

Ocak 1968

50

50. Sayı

Şubat 1968

51

51. Sayı

Mart 1968

52

52. Sayı

Nisan 1968

53

53. Sayı

Mayıs 1968

54

54. Sayı

Haziran 1968

55

55. Sayı

Temmuz 1968

56

56. Sayı

Ağustos 1968

57

57. Sayı

Eylül 1968

58

58. Sayı

Ekim 1968

59

59. Sayı

Kasım 1968

60

60. Sayı

Aralık 1968

61

61. Sayı

Ocak 1969

62

62. Sayı

Şubat 1969

63

63. Sayı

Mart 1969

64

64. Sayı

Nisan 1969

65

65. Sayı

Mayıs 1969

66

66. Sayı

Haziran 1969

67

67. Sayı

Temmuz 1969

68

68. Sayı

Ağustos 1969

69

69. Sayı

Eylül 1969

70

70. Sayı

Ekim 1969

71

71. Sayı

Kasım 1969

72

72. Sayı

Aralık 1969

73

73. Sayı

Ocak 1970

74

74. Sayı

Şubat 1970

75

75. Sayı

Mart 1970

76

76. Sayı

Nisan 1970

77

77. Sayı

Mayıs 1970

78

78. Sayı

Haziran 1970

79

79. Sayı

Temmuz 1970

80

80. Sayı

Ağustos 1970

81

81. Sayı

Eylül 1970

82

82. Sayı

Ekim 1970

83

83. Sayı

Kasım 1970

84

84. Sayı

Aralık 1970

85

85. Sayı

Ocak 1971

86

86. Sayı

Şubat 1971

87

87. Sayı

Mart 1971

88

88. Sayı

Nisan 1971

89

89. Sayı

Mayıs 1971

90

90. Sayı

Haziran 1971

91

91. Sayı

Temmuz 1971

92

92. Sayı

Ağustos 1971

93

93. Sayı

Eylül 1971

94

94. Sayı

Ekim 1971

95

95. Sayı

Kasım 1971

96

96. Sayı

Aralık 1971

97

97. Sayı

Ocak 1972

98

98. Sayı

Şubat 1972

99

99. Sayı

Mart 1972

100

100. Sayı

Nisan 1972

101

101. Sayı

Mayıs 1972

102

102. Sayı

Haziran 1972

103

103. Sayı

Temmuz 1972

104

104. Sayı

Ağustos 1972

105

105. Sayı

Eylül 1972

106

106. Sayı

Ekim 1972

107

107. Sayı

Kasım 1972

108

108. Sayı

Aralık 1972

109

109. Sayı

Ocak 1973

110

110. Sayı

Şubat 1973

111

111. Sayı

Mart 1973

112

112. Sayı

Nisan 1973

113

113. Sayı

Mayıs 1973

114

114. Sayı

Haziran 1973

115

115. Sayı

Temmuz 1973

116

116. Sayı

Ağustos 1973

117

117. Sayı

Eylül 1973

118

118. Sayı

Ekim 1973

119-120

119-120. Sayı

Kasım - Aralık 1973

121

121. Sayı

Ocak 1974

122

122. Sayı

Şubat 1974

123

123. Sayı

Mart 1974

124

124. Sayı

Nisan 1974

125

125. Sayı

Mayıs 1974

126

126. Sayı

Haziran 1974

127

127. Sayı

Temmuz 1974

128

128. Sayı

Ağustos 1974

129

129. Sayı

Eylül 1974

130

130. Sayı

Ekim 1974

131

131. Sayı

Kasım 1974

132

132. Sayı

Aralık 1974

133

133. Sayı

Ocak 1975

134

134. Sayı

Şubat 1975

135

135. Sayı

Mart 1975

136

136. Sayı

Nisan 1975

137

137. Sayı

Mayıs 1975

138

138. Sayı

Haziran 1975

139

139. Sayı

Temmuz 1975

140

140. Sayı

Ağustos 1975

141

141. Sayı

Eylül 1975

142

142. Sayı

Ekim 1975

143

143. Sayı

Kasım 1975