Defne}
  • Dönem: 1966-1971
  • Kaç Sayı Çıktı: 95
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Metin Nuri Samancı
  • Yazı İşleri Müdürü: Metin Nuri Samancı

Defne

Haftalık sanat dergisi

“Haftalık sanat dergisi” olarak 05 Nisan 1966’da Ankara’da çıkarılmaya başlandı. 36. sayısından başlanarak aylık duruma getirildi ve Kasım 1971 ’e kadar 95 sayı yayımlandı.

34x23 sm. boyutlu olarak çıkarılan ve içindekinden ayrı bir kâğıda basılan kapağın sol yanını kapatan renkli bir kalın şeridin alt kesiminde beyaz olarak basılan logosu; geriye kalan açık renkli veya beyaz boşlukta ise sayı belirteci ve yine altta (logonun hizasında) “haftalık (sonradan aylık) sanat dergisi’ söylemi yer alıyordu. Sayfa sayısı 1-35’inci sayılarda 20, 36-60. sayılarda 24, 61-95. sayılarda ise 28 idi.

Amacı “belli kalemlerin ihtirasını tatminden ziyade Türk gençliğine sanat yönünden yardımcı ve rehber olmaktır. Millî kültürümüzü tanıtmak ve millî kültürümüze yeni imzalar kazandırmaktır." cümleleri ile ortaya konulan Defnenin kurucuları Ârif Nihat Asya, Galip Erdem, Ayhan İnal ve Metin Nuri Samancı idi. “Sahip”lik ve “yazı işleri sorumlu müdürlüğü” görevini, baştan sona Metin Nuri Samancı yürüttü. Dergide yaşlı ve genç yüzlerce yazarın düşünce yazısı, şiir ve hikâyesi yayımlandı. Başlıca yazarları Ârif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H. Fethi Gözler, Coşkun Ertepınar, Mustafa Özbalcı, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Müjgân Cunbur, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Refet Körüklü, Ali Rıza Özer, Fevziye A. Tansel, Yavuz Bülent Bâkiler, Celâl Ertugay, Ayhan İnal, Azmi Güleç, Cahit Obruk, Sabahattin Çankaya, Ahmet Tufan Şentürk, Emine Işınsu Okçu, Halil Soyuer, Metin Nuri Samancı, Göktürk Mehmet Uytun, İsmail Safa Esgin, Şükrü Güzel, Hasan Kaya Mânioğlu, A. Fuat Azgur, Pınar Yamaç, vb. idiler.

Defne, yayın hayatı boyunca pek çok yazar, şair ve hikâyecinin yetişmesinde etkili oldu.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1966

2

2. Sayı

Nisan 1966

3

3. Sayı

Nisan 1966

4

4. Sayı

Nisan 1966

5

5. Sayı

Mayıs 1966

6

6. Sayı

Mayıs 1966

7

7. Sayı

Mayıs 1966

ÖzelSayı

ÖzelSayı. Sayı

Mayıs 1966

8

8. Sayı

Mayıs 1966

9

9. Sayı

Mayıs 1966

10

10. Sayı

Haziran 1966

11

11. Sayı

Haziran 1966

12

12. Sayı

Haziran 1966

13

13. Sayı

Haziran 1966

14

14. Sayı

Temmuz 1966

15

15. Sayı

Temmuz 1966

16

16. Sayı

Temmuz 1966

17

17. Sayı

Temmuz 1966

18

18. Sayı

Ağustos 1966

19

19. Sayı

Ağustos 1966

20

20. Sayı

Ağustos 1966

21

21. Sayı

Ağustos 1966

22

22. Sayı

Ağustos 1966

23

23. Sayı

Eylül 1966

24

24. Sayı

Eylül 1966

40

40. Sayı

Nisan 1967

41

41. Sayı

Mayıs 1967

42

42. Sayı

Haziran 1967

43

43. Sayı

Temmuz 1967

44

44. Sayı

Ağustos 1967

45

45. Sayı

Eylül 1967

46

46. Sayı

Ekim 1967

47

47. Sayı

Kasım 1967

48

48. Sayı

Aralık 1967

49

49. Sayı

Ocak 1968

50

50. Sayı

Şubat 1968

51

51. Sayı

Mart 1968

52

52. Sayı

Nisan 1968

53

53. Sayı

Mayıs 1968

54

54. Sayı

Haziran 1968

55

55. Sayı

Temmuz 1968

56

56. Sayı

Ağustos 1968

57

57. Sayı

Eylül 1968

58

58. Sayı

Ekim 1968

59

59. Sayı

Kasım 1968

60

60. Sayı

Aralık 1968

61

61. Sayı

Ocak 1969

62

62. Sayı

Şubat 1969

63

63. Sayı

Mart 1969

64

64. Sayı

Nisan 1969

65

65. Sayı

Mayıs 1969

66

66. Sayı

Haziran 1969

67

67. Sayı

Temmuz 1969

68

68. Sayı

Ağustos 1969

69

69. Sayı

Eylül 1969

70

70. Sayı

Ekim 1969

71

71. Sayı

Kasım 1969

72

72. Sayı

Aralık 1969

73

73. Sayı

Ocak 1970

74

74. Sayı

Şubat 1970

75

75. Sayı

Mart 1970

76

76. Sayı

Nisan 1970

77

77. Sayı

Mayıs 1970

78

78. Sayı

Haziran 1970

79

79. Sayı

Temmuz 1970

80

80. Sayı

Ağustos 1970

81

81. Sayı

Eylül 1970

82

82. Sayı

Ekim 1970

83

83. Sayı

Kasım 1970

84

84. Sayı

Aralık 1970

85

85. Sayı

Ocak 1971

86

86. Sayı

Şubat 1971

89

89. Sayı

Mayıs 1971

90

90. Sayı

Haziran 1971

91

91. Sayı

Temmuz 1971

92

92. Sayı

Ağustos 1971

93

93. Sayı

Eylül 1971

94

94. Sayı

Ekim 1971

95

95. Sayı

Kasım 1971