Devlet}
  • Dönem: 1969-1978
  • Kaç Sayı Çıktı: 435
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Halil Özyıldız
  • Yazı İşleri Müdürü: Halil Özyıldız

Devlet

Haftalık milliyetçi siyasi gazete Ey Türk kendine dön!

Milliyetçi haber ve yorum gazete-dergisi. Türk Ocağı ve Üniversiteliler Kültür Derneği’nden yetişen gençlerce çıkarıldı. Birbirini izleyen haftalık, ve aylık iki dönem halinde yayımlandı. Devlet, 17 Nisan 1969 günü Ankara’da yayımlanmaya başladı. Yayımına haftalık olarak başlayan dergi, 20 Eylül 1971 günlü 128. sayısından başlanarak, 20 Kasım 1972 günlü 159. sayıya kadar on beş günde bir çıkarıldı; bundan sonra yeniden haftalığa döndü ve bu durum 435. sayıya kadar sürdü. Her sayısı 12 sayfa olan bu gazete-derginin boyutu 42x29 sm. idi. Gazete kâğıdına basılıyordu. Kapak hizmeti gören ilk sayfasında, siyah üzerine beyaz olarak tasarlanmış olan logosunun altında, “Ey Türk kendine dön…” söylemi, sağ yanında da sayı ve tarih bildirimi yer alıyordu. Bunların altında kalan boşlukta ise önceki haftanın önemli olaylarına ilişkin resimlere ve önemli yorum yazılarının iri harflerle yazılmış başlıklarına yer verilmekte idi.

Devlet dergisinin sahip ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini, 1-42. sayılar boyunca Halil Özyıldız yaptı. Özyıldız’ın evini Istanbul’a taşıması üzerine, 43. sayıda bu görevleri üstlenen İbrahim Metin, sahipliği dergi kapanıncaya kadar sürdürdü. Yazı işleri müdürlüğünü ise, 110. sayıdan başlayarak Tevfik Fikret Kılıçkaya yürüttü.20 Bunun üzerine oluşturulan “umumî neşriyat müdürlüğü görevini ilkin Mehmet Nedim Budak, daha sonra da Sadi Somuncuoğlu üstlendi. Devletin çok geniş bir yazar ailesi vardı. Yüzlerce kişinin yazılarını yayımladı. “Devletten millete” başlıklı başyazılar imzasız yayımlanıyordu.

Sürekli yazarları olan Galip Erdem, Emine Işınsu, Cezmi Kırımlıoğlu (Bayram), Hikmet Tanyu, Ârif Nihat Asya, Nuri Gürgür, Sadi Somuncuoğlu, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Dilâver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, İsmail Gerçeksöz, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu yanında Alparslan Türkeş, Atsız, Nejdet Sançar, Necmettin Hacıeminoğlu, Aziz Alpaut, Sait Ali Ankara, Osman Turan, İmre Toht, Tuncer Gülensoy, Sadık Kemal Tural, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Şevket Kutkan, Gökçeoğlu Yavuz Yücel, M. Zeki Sofuoğlu, Nevzat Kösoğlu, Süleyman Hayri Bolay, Ahmet Kabaklı, Enis Öksüz, Mehmet Orhun, Kurt Tarık Özhan, Akdes Nimet Kurat, Yavuz Bülent Bâkiler, Nejat Göğünç, Mehmet Eröz, Âmiran Kurtkan, Sakin Öner, Ömer Öztükmen, Mustafa Kafalı, Necdet Sevinç, Kurt Karaca (Fikret Eren), Ahmet Rifat (Ahmet Nuri Yüksel), Hasan Oraltay, Enver Esenkova, Suat İlhan, Acar Okan, Mustafa Hacıömeroğlu, Hakkı Dursun Yıldız, Şaban Karataş, Ahmet Temir, Kâmil Turan, Yaşar Kutluay, Mehmet Altınsoy, Şeref Yılmaz, Şevket Bülent Yahnici ve daha pek çok yazar dergiye katkıda bulundular.

Devlet’in bu dönemdeki yayını Mart 1978 ayında çıkan 435. sayısı ile son buldu. Dergi, dokuz yıl süren bu yayını ile ülkücü gençlik hareketi için önemli bir yetiştirici ve yönlendirici hizmeti yapmakla kalmamış, o dönemin karmaşık olaylarını tespit ve kayıt etme görevini de başarı ile yürütmüştü. Bir ara satışı 23 bine kadar yükselen Devlet’in malî ve idarî yüküne dokuz yıl katlanan İbrahim Metin bu yükü taşıyamaz duruma gelince, derginin kapatılmasından başka yol kalmamıştı.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1969

2

2. Sayı

Nisan 1969

3

3. Sayı

Nisan 1969

4

4. Sayı

Nisan 1969

5

5. Sayı

Mayıs 1969

6

6. Sayı

Mayıs 1969

7

7. Sayı

Mayıs 1969

8

8. Sayı

Mayıs 1969

9

9. Sayı

Haziran 1969

10

10. Sayı

Haziran 1969

11

11. Sayı

Haziran 1969

12

12. Sayı

Haziran 1969

13

13. Sayı

Haziran 1969

14

14. Sayı

Temmuz 1969

15

15. Sayı

Temmuz 1969

16

16. Sayı

Temmuz 1969

17

17. Sayı

Temmuz 1969

18

18. Sayı

Ağustos 1969

19

19. Sayı

Ağustos 1969

20

20. Sayı

Ağustos 1969

21

21. Sayı

Ağustos 1969

22

22. Sayı

Ağustos 1969

23

23. Sayı

Eylül 1969

24

24. Sayı

Eylül 1969

25

25. Sayı

Eylül 1969

26

26. Sayı

Eylül 1969

27

27. Sayı

Ekim 1969

28

28. Sayı

Ekim 1969

29

29. Sayı

Ekim 1969

30

30. Sayı

Ekim 1969

31

31. Sayı

Kasım 1969

32

32. Sayı

Kasım 1969

33

33. Sayı

Kasım 1969

34

34. Sayı

Kasım 1969

35

35. Sayı

Aralık 1969

36

36. Sayı

Ağustos 1969

37

37. Sayı

Aralık 1969

38

38. Sayı

Aralık 1969

39

39. Sayı

Aralık 1969

40

40. Sayı

Ocak 1970

41

41. Sayı

Ocak 1970

42

42. Sayı

Ocak 1970

43

43. Sayı

Ocak 1970

44

44. Sayı

Şubat 1970

45

45. Sayı

Şubat 1970

46

46. Sayı

Şubat 1970

47-48

47-48. Sayı

Mart 1970

49

49. Sayı

Mart 1970

50

50. Sayı

Mart 1970

51

51. Sayı

Mart 1970

52

52. Sayı

Mart 1970

53

53. Sayı

Nisan 1970

54

54. Sayı

Nisan 1970

55

55. Sayı

Nisan 1970

56

56. Sayı

Nisan 1970

57

57. Sayı

Mayıs 1970

58

58. Sayı

Mayıs 1970

59

59. Sayı

Mayıs 1970

60

60. Sayı

Mayıs 1970

61

61. Sayı

Haziran 1970

62

62. Sayı

Haziran 1970

63

63. Sayı

Haziran 1970

64

64. Sayı

Haziran 1970

65

65. Sayı

Haziran 1970

66

66. Sayı

Temmuz 1970

67

67. Sayı

Temmuz 1970

68

68. Sayı

Temmuz 1970

69

69. Sayı

Temmuz 1970

70

70. Sayı

Ağustos 1970

71

71. Sayı

Ağustos 1970

72

72. Sayı

Ağustos 1970

73

73. Sayı

Ağustos 1970

74

74. Sayı

Ağustos 1970

75

75. Sayı

Eylül 1970

76

76. Sayı

Eylül 1970

77

77. Sayı

Eylül 1970

78

78. Sayı

Eylül 1970

79

79. Sayı

Ekim 1970

80

80. Sayı

Ekim 1970

81

81. Sayı

Ekim 1970

82

82. Sayı

Ekim 1970

83

83. Sayı

Kasım 1970

84

84. Sayı

Kasım 1970

85

85. Sayı

Kasım 1970

86

86. Sayı

Kasım 1970

87

87. Sayı

Kasım 1970

88

88. Sayı

Aralık 1970

89

89. Sayı

Aralık 1970

90

90. Sayı

Aralık 1970

91

91. Sayı

Aralık 1970

92

92. Sayı

Ocak 1971

93

93. Sayı

Ocak 1971

94

94. Sayı

Ocak 1971

95

95. Sayı

Ocak 1971

96

96. Sayı

Şubat 1971

97

97. Sayı

Şubat 1971

98

98. Sayı

Şubat 1971

99

99. Sayı

Şubat 1971

100

100. Sayı

Mart 1971

101

101. Sayı

Mart 1971

102

102. Sayı

Mart 1971

103

103. Sayı

Mart 1971

104

104. Sayı

Mart 1971

105

105. Sayı

Nisan 1971

106

106. Sayı

Nisan 1971

107

107. Sayı

Nisan 1971

108

108. Sayı

Nisan 1971

109

109. Sayı

Mayıs 1971

110

110. Sayı

Mayıs 1971

111

111. Sayı

Mayıs 1971

112

112. Sayı

Mayıs 1971

113

113. Sayı

Mayıs 1971

114

114. Sayı

Haziran 1971

115

115. Sayı

Haziran 1971

116

116. Sayı

Haziran 1971

117

117. Sayı

Haziran 1971

118

118. Sayı

Temmuz 1971

119

119. Sayı

Temmuz 1971

120

120. Sayı

Temmuz 1971

121

121. Sayı

Temmuz 1971

122

122. Sayı

Ağustos 1971

123

123. Sayı

Ağustos 1971

124

124. Sayı

Ağustos 1971

125

125. Sayı

Ağustos 1971

126

126. Sayı

Ağustos 1971

127

127. Sayı

Eylül 1971

128

128. Sayı

Eylül 1971

129

129. Sayı

Ekim 1971

130

130. Sayı

Ekim 1971

131

131. Sayı

Kasım 1971

132

132. Sayı

Kasım 1971

133

133. Sayı

Kasım 1971

134

134. Sayı

Aralık 1971

135

135. Sayı

Aralık 1971

136

136. Sayı

Ocak 1972

138

138. Sayı

Şubat 1972

139

139. Sayı

Şubat 1972

140

140. Sayı

Mart 1972

141

141. Sayı

Mart 1972

142

142. Sayı

Nisan 1972

145

145. Sayı

Mayıs 1972

146

146. Sayı

Mayıs 1972

147

147. Sayı

Haziran 1972

148

148. Sayı

Haziran 1972

149

149. Sayı

Temmuz 1972

150

150. Sayı

Temmuz 1972

151

151. Sayı

Ağustos 1972

152

152. Sayı

Ağustos 1972

153

153. Sayı

Eylül 1972

154

154. Sayı

Eylül 1972

155

155. Sayı

Ekim 1972

156

156. Sayı

Ekim 1972

157

157. Sayı

Ekim 1972

158

158. Sayı

Kasım 1972

159

159. Sayı

Kasım 1972

160

160. Sayı

Kasım 1972

161

161. Sayı

Aralık 1972

162

162. Sayı

Aralık 1972

163

163. Sayı

Aralık 1972

164

164. Sayı

Aralık 1972

165

165. Sayı

Ocak 1973

166

166. Sayı

Ocak 1973

167

167. Sayı

Ocak 1973

168

168. Sayı

Ocak 1973

169

169. Sayı

Ocak 1973

170

170. Sayı

Şubat 1973

171

171. Sayı

Şubat 1973

172

172. Sayı

Şubat 1973

173

173. Sayı

Şubat 1973

174

174. Sayı

Mart 1973

175

175. Sayı

Mart 1973

176

176. Sayı

Mart 1973

177

177. Sayı

Mart 1973

178

178. Sayı

Nisan 1973

179

179. Sayı

Nisan 1973

180

180. Sayı

Nisan 1973

181

181. Sayı

Nisan 1973

182

182. Sayı

Nisan 1973

183

183. Sayı

Mayıs 1973

184

184. Sayı

Mayıs 1973

185

185. Sayı

Mayıs 1973

186

186. Sayı

Mayıs 1973

187

187. Sayı

Haziran 1973

188

188. Sayı

Haziran 1973

189

189. Sayı

Haziran 1973

190

190. Sayı

Haziran 1973

191

191. Sayı

Temmuz 1973

192

192. Sayı

Temmuz 1973

193

193. Sayı

Temmuz 1973

194

194. Sayı

Temmuz 1973

195

195. Sayı

Temmuz 1973

196

196. Sayı

Ağustos 1973

197

197. Sayı

Ağustos 1973

198

198. Sayı

Ağustos 1973

199

199. Sayı

Ağustos 1973

200

200. Sayı

Eylül 1973

201

201. Sayı

Eylül 1973

202

202. Sayı

Eylül 1973

203

203. Sayı

Eylül 1973

204

204. Sayı

Ekim 1973

205

205. Sayı

Ekim 1973

206

206. Sayı

Ekim 1973

207

207. Sayı

Ekim 1973

208

208. Sayı

Ekim 1973

209

209. Sayı

Kasım 1973

210

210. Sayı

Kasım 1973

211

211. Sayı

Kasım 1973

212

212. Sayı

Kasım 1973

213

213. Sayı

Aralık 1973

214

214. Sayı

Aralık 1973

215

215. Sayı

Aralık 1973

216

216. Sayı

Aralık 1973

217

217. Sayı

Aralık 1973

218

218. Sayı

Ocak 1974

219

219. Sayı

Ocak 1974

220

220. Sayı

Ocak 1974

221

221. Sayı

Ocak 1974

222

222. Sayı

Şubat 1974

223

223. Sayı

Şubat 1974

224

224. Sayı

Şubat 1974

225

225. Sayı

Şubat 1974

226

226. Sayı

Mart 1974

227

227. Sayı

Mart 1974

228

228. Sayı

Mart 1974

229

229. Sayı

Mart 1974

230

230. Sayı

Nisan 1974

231

231. Sayı

Nisan 1974

232

232. Sayı

Nisan 1974

233

233. Sayı

Nisan 1974

234

234. Sayı

Nisan 1974

235

235. Sayı

Mayıs 1974

236

236. Sayı

Mayıs 1974

237

237. Sayı

Mayıs 1974

238

238. Sayı

Mayıs 1974

239

239. Sayı

Haziran 1974

240

240. Sayı

Haziran 1974

241

241. Sayı

Haziran 1974

242

242. Sayı

Haziran 1974

243

243. Sayı

Temmuz 1974

244

244. Sayı

Temmuz 1974

245

245. Sayı

Temmuz 1974

246

246. Sayı

Temmuz 1974

247

247. Sayı

Temmuz 1974

248

248. Sayı

Ağustos 1974

249

249. Sayı

Ağustos 1974

250

250. Sayı

Ağustos 1974

251

251. Sayı

Ağustos 1974

252

252. Sayı

Eylül 1974

253

253. Sayı

Eylül 1974

254

254. Sayı

Eylül 1974

255

255. Sayı

Eylül 1974

256

256. Sayı

Eylül 1974

257

257. Sayı

Ekim 1974

258

258. Sayı

Ekim 1974

259

259. Sayı

Ekim 1974

260

260. Sayı

Ekim 1974

261

261. Sayı

Kasım 1974

262

262. Sayı

Kasım 1974

263

263. Sayı

Kasım 1974

264

264. Sayı

Kasım 1974

265

265. Sayı

Aralık 1974

266

266. Sayı

Aralık 1974

267

267. Sayı

Aralık 1974

268

268. Sayı

Aralık 1974

269

269. Sayı

Aralık 1974

270

270. Sayı

Ocak 1975

271

271. Sayı

Ocak 1975

272

272. Sayı

Ocak 1975

273

273. Sayı

Ocak 1975

274

274. Sayı

Şubat 1975

275

275. Sayı

Şubat 1975

276

276. Sayı

Şubat 1975

277

277. Sayı

Şubat 1975

278

278. Sayı

Mart 1975

279

279. Sayı

Mart 1975

280

280. Sayı

Mart 1975

281

281. Sayı

Mart 1975

282

282. Sayı

Mart 1975

283

283. Sayı

Nisan 1975

284

284. Sayı

Nisan 1975

285

285. Sayı

Nisan 1975

286

286. Sayı

Nisan 1975

287

287. Sayı

Mayıs 1975

288

288. Sayı

Mayıs 1975

289

289. Sayı

Mayıs 1975

290

290. Sayı

Mayıs 1975

291

291. Sayı

Haziran 1975

292

292. Sayı

Haziran 1975

293

293. Sayı

Haziran 1975

294

294. Sayı

Haziran 1975

295

295. Sayı

Haziran 1975

296

296. Sayı

Temmuz 1975

297

297. Sayı

Temmuz 1975

298

298. Sayı

Temmuz 1975

299

299. Sayı

Temmuz 1975

300

300. Sayı

Ağustos 1975

301

301. Sayı

Ağustos 1975

302

302. Sayı

Ağustos 1975

303

303. Sayı

Ağustos 1975

304

304. Sayı

Eylül 1975

305

305. Sayı

Eylül 1975

306

306. Sayı

Eylül 1975

307

307. Sayı

Eylül 1975

308

308. Sayı

Eylül 1975

309

309. Sayı

Ekim 1975

310

310. Sayı

Ekim 1975

311

311. Sayı

Ekim 1975

312

312. Sayı

Ekim 1975

313

313. Sayı

Ekim 1975

314

314. Sayı

Kasım 1975

315

315. Sayı

Kasım 1975

316

316. Sayı

Kasım 1975

317

317. Sayı

Aralık 1975

318

318. Sayı

Aralık 1975

319

319. Sayı

Aralık 1975

320

320. Sayı

Aralık 1975

321

321. Sayı

Aralık 1975

322

322. Sayı

Ocak 1976

323

323. Sayı

Ocak 1976

324

324. Sayı

Ocak 1976

325

325. Sayı

Ocak 1976

326

326. Sayı

Şubat 1976

327

327. Sayı

Şubat 1976

328

328. Sayı

Şubat 1976

329

329. Sayı

Şubat 1976

330

330. Sayı

Mart 1976

331

331. Sayı

Mart 1976

332

332. Sayı

Mart 1976

333

333. Sayı

Mart 1976

334

334. Sayı

Mart 1976

335

335. Sayı

Nisan 1976

336

336. Sayı

Nisan 1976

337

337. Sayı

Nisan 1976

338

338. Sayı

Nisan 1976

339

339. Sayı

Mayıs 1976

340

340. Sayı

Mayıs 1976

341

341. Sayı

Mayıs 1976

342

342. Sayı

Mayıs 1976

343

343. Sayı

Mayıs 1976

344

344. Sayı

Haziran 1976

345

345. Sayı

Haziran 1976

346

346. Sayı

Haziran 1976

347

347. Sayı

Haziran 1976

348

348. Sayı

Temmuz 1976

349

349. Sayı

Temmuz 1976

350

350. Sayı

Temmuz 1976

351

351. Sayı

Temmuz 1976

352

352. Sayı

Ağustos 1976

353

353. Sayı

Ağustos 1976

354

354. Sayı

Ağustos 1976

355

355. Sayı

Ağustos 1976

356

356. Sayı

Ağustos 1976

357

357. Sayı

Eylül 1976

358

358. Sayı

Eylül 1976

359

359. Sayı

Eylül 1976

360

360. Sayı

Eylül 1976

361

361. Sayı

Ekim 1976

362

362. Sayı

Ekim 1976

363

363. Sayı

Ekim 1976

364

364. Sayı

Ekim 1976

365

365. Sayı

Kasım 1976

366

366. Sayı

Kasım 1976

367

367. Sayı

Kasım 1976

368

368. Sayı

Kasım 1976

369-370

369-370. Sayı

Aralık 1976

371

371. Sayı

Aralık 1976

372

372. Sayı

Aralık 1976

373

373. Sayı

Aralık 1976

374

374. Sayı

Ocak 1977

375

375. Sayı

Ocak 1977

376

376. Sayı

Ocak 1977

377

377. Sayı

Ocak 1977

378

378. Sayı

Ocak 1977

379

379. Sayı

Şubat 1977

380

380. Sayı

Şubat 1977

381

381. Sayı

Şubat 1977

382

382. Sayı

Şubat 1977

383

383. Sayı

Mart 1977

384

384. Sayı

Mart 1977

385

385. Sayı

Mart 1977

386

386. Sayı

Mart 1977

387

387. Sayı

Nisan 1977

388

388. Sayı

Nisan 1977

389

389. Sayı

Nisan 1977

391

391. Sayı

Mayıs 1977

392

392. Sayı

Mayıs 1977

393

393. Sayı

Mayıs 1977

394

394. Sayı

Mayıs 1977

395

395. Sayı

Mayıs 1977

396

396. Sayı

Haziran 1977

397

397. Sayı

Haziran 1977

398

398. Sayı

Haziran 1977

399

399. Sayı

Haziran 1977

400

400. Sayı

Temmuz 1977

401

401. Sayı

Temmuz 1977

402

402. Sayı

Temmuz 1977

403

403. Sayı

Temmuz 1977

404

404. Sayı

Ağustos 1977

405

405. Sayı

Ağustos 1977

406

406. Sayı

Ağustos 1977

407

407. Sayı

Ağustos 1977

408

408. Sayı

Ağustos 1977

409

409. Sayı

Ağustos 1977

410-411

410-411. Sayı

Eylül 1977

412

412. Sayı

Eylül 1977

413

413. Sayı

Ekim 1977

414

414. Sayı

Ekim 1977

415

415. Sayı

Ekim 1977

416

416. Sayı

Ekim 1977

417

417. Sayı

Ekim 1977

418

418. Sayı

Kasım 1977

419

419. Sayı

Kasım 1977

420-421

420-421. Sayı

Kasım 1977

422

422. Sayı

Aralık 1977

423

423. Sayı

Aralık 1977

424

424. Sayı

Aralık 1977

425

425. Sayı

Aralık 1977

426

426. Sayı

Ocak 1978

427

427. Sayı

Ocak 1978

428

428. Sayı

Ocak 1978

429

429. Sayı

Ocak 1978

430

430. Sayı

Ocak 1978

431

431. Sayı

Şubat 1978

432

432. Sayı

Şubat 1978

433

433. Sayı

Şubat 1978

434

434. Sayı

Şubat 1978

435

435. Sayı

Mart 1978