Düşünen Adam}
  • Dönem: 1961-1962
  • Kaç Sayı Çıktı: 68
  • Basım Yeri: İstanbul
  • İmtiyaz Sahibi: Hami Tezkan
  • Yazı İşleri Müdürü: Hami Tezkan / Yücel Hacaloğlu

Düşünen Adam

Tarafsız siyasî mecmua

5 Ocak 1961 - 19 Nisan 1962 arasında, Istanbul'da, haftalık olarak 68 sayı yayımlandı.

28x20 sm. boyutlu, 34+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin içindekinden ayrı kağıda basılan kapağında logosu, çıktığı haftanın önemli olay veya kişilerini simgeleyen renkli bir resim, en altta da sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri yer almakta idi. Fiyatı bir lira idi. Temelde bir haber ve yorum dergisi olan Düşünen Adam'ı, Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğlu çıkarıyorlardı. Başlangıçta dergi yönetiminde Hami Tezkan, imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, Gökhan Evliyaoğlu da “umumî neşriyat müdürü” olarak görev aldılar. 44. sayıdan başlayarak yazı işleri müdürlüğünü Yücel Hacaloğlu üstlendi.

Dergide, değişik siyaset ve toplum konularında önemli haber yorumları yayımlanırken çok sayıda yazarın yazılarına da yer verilmekte idi. Peyami Safa, Ali Fuat Başgil, Gökhan Evliyaoğlu, Nurettin Topçu, Cevdet Perin, Tahsin Ünal, Mehmet Turgut, Emin Bilgiç, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Galip Erdem, Faruk K. Timurtaş, Halide Nusret Zorlutuna, Mahmut Kurtuldu, Türkân Turgut, Tahsin Ünal, Kâmil Turan, Fethi Tevetoğlu, Selâhattin Ertürk, Aclan Sayılgan, Yaşar Özen, Orhan Günday, Ömer Behiç Alka, Selâhattin Şar, Ziyaeddin Babakurban, Vecdi Bürün, vb. bunların başlıcaları idiler. Düşünen adam'ın yayımı 68. sayıda son buldu. Çıkış dönemindaki Yassıada dâvâlarına ve sonuçlarına ilişkin haber ve yorumları ile ilgi çekti.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ocak 1961

2

2. Sayı

Ocak 1961

3

3. Sayı

Ocak 1961

4

4. Sayı

Ocak 1961

6

6. Sayı

Şubat 1961

7

7. Sayı

Şubat 1961

8

8. Sayı

Şubat 1961

9

9. Sayı

Mart 1961

10

10. Sayı

Mart 1961

11

11. Sayı

Mart 1961

12

12. Sayı

Mart 1961

13

13. Sayı

Mart 1961

14

14. Sayı

Nisan 1961

15

15. Sayı

Nisan 1961

16

16. Sayı

Nisan 1961

17

17. Sayı

Nisan 1961

18

18. Sayı

Mayıs 1961

19

19. Sayı

Mayıs 1961

20

20. Sayı

Mayıs 1961

21

21. Sayı

Mayıs 1961

23

23. Sayı

Haziran 1961

24

24. Sayı

Haziran 1961

25

25. Sayı

Haziran 1961

26

26. Sayı

Haziran 1961

27

27. Sayı

Temmuz 1961

28

28. Sayı

Temmuz 1961

29

29. Sayı

Temmuz 1961

30

30. Sayı

Temmuz 1961

31

31. Sayı

Ağustos 1961

32

32. Sayı

Ağustos 1961

33

33. Sayı

Ağustos 1961

34

34. Sayı

Ağustos 1961

35

35. Sayı

Ağustos 1961

37

37. Sayı

Eylül 1961

38

38. Sayı

Eylül 1961

39

39. Sayı

Eylül 1961

40

40. Sayı

Ekim 1961

41

41. Sayı

Ekim 1961

42

42. Sayı

Ekim 1961

43

43. Sayı

Ekim 1961

44

44. Sayı

Kasım 1961

45

45. Sayı

Kasım 1961

46

46. Sayı

Kasım 1961

47

47. Sayı

Kasım 1961

48

48. Sayı

Kasım 1961

49

49. Sayı

Aralık 1961

50

50. Sayı

Aralık 1961

51

51. Sayı

Aralık 1961

52

52. Sayı

Aralık 1961

53

53. Sayı

Ocak 1962

54

54. Sayı

Ocak 1962

55

55. Sayı

Ocak 1962

56

56. Sayı

Ocak 1962

57

57. Sayı

Şubat 1962

58

58. Sayı

Şubat 1962

59

59. Sayı

Şubat 1962

60

60. Sayı

Şubat 1962

61

61. Sayı

Mart 1962

62

62. Sayı

Mart 1962

63

63. Sayı

Mart 1962

64

64. Sayı

Mart 1962

65

65. Sayı

Mart 1962

66

66. Sayı

Nisan 1962

67

67. Sayı

Nisan 1962