Milliyetçi Dergiler Projesi

Türk milliyetçiliği, Türk düşünce hayatında yer almaya başladığı günden bu yana bilim insanlarının ve düşünce adamlarının emekleriyle inşa edilmiş bir düşünce hareketidir. Türk milliyetçisi kurum ve kuruluşları milliyetçiliğin çeşitli birikimlerinin bir kısmına varislik ederken, milliyetçi düşünce birikimi unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. Türk yayıncılık tarihinin hemen her döneminde birçok farklı alanda milliyetçi düşünürler tarafından çıkarılan dergiler dönemin tartışmalarına ışık tutmuştur. Fakat bu konudaki çalışmaların yetersizliği günümüzde erişilmesi mümkün olmayan birçok dergide serdedilen bu düşünceleri ulaşılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Milliyetçi Dergiler, Türk düşünce hayatında milliyetçi müktesebatın gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 2019 yılında kâr amacı gütmeyen bir proje olarak Eksen Eğitim Sen ve İfade Fikir Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 2019 yılında başlanan literatür taramasının ardından dergilerin dijital ortama aktarılması aşamasına 3 Aralık 2022 tarihinde www.milliyetcidergiler.org adresinin erişime açılmasıyla geçilmiştir. Literatür taraması ve dijital ortama aktarma çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Milliyetçi Dergiler Projesi kapsamında, projenin başlangıcından itibaren 59 farklı derginin bütün sayıları dijital ortama aktarılmıştır. Tarama ve tasnif çalışmalarına hala devam edilmektedir.

Türk milliyetçiliği, Türk düşünce hayatında yer almaya başladığı günden bu yana bilim insanlarının ve düşünce adamlarının emekleriyle inşa edilmiş bir düşünce hareketidir. Türk milliyetçisi kurum ve kuruluşları milliyetçiliğin çeşitli birikimlerinin bir kısmına varislik ederken, milliyetçi düşünce birikimi unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. Türk yayıncılık tarihinin hemen her döneminde birçok farklı alanda milliyetçi düşünürler tarafından çıkarılan dergiler dönemin tartışmalarına ışık tutmuştur. Fakat bu konudaki çalışmaların yetersizliği günümüzde erişilmesi mümkün olmayan birçok dergide serdedilen bu düşünceleri ulaşılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Milliyetçi Dergiler, Türk düşünce hayatında milliyetçi müktesebatın gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 2019 yılında kâr amacı gütmeyen bir proje olarak Eksen Eğitim Sen ve İfade Fikir Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 2019 yılında başlanan literatür taramasının ardından dergilerin dijital ortama aktarılması aşamasına 3 Aralık 2022 tarihinde www.milliyetcidergiler.org adresinin erişime açılmasıyla geçilmiştir. Literatür taraması ve dijital ortama aktarma çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Milliyetçi Dergiler Projesi kapsamında, projenin başlangıcından itibaren 59 farklı derginin bütün sayıları dijital ortama aktarılmıştır. Tarama ve tasnif çalışmalarına hala devam edilmektedir.