İsmail Hami DANİŞMEND

1889-1967

İsmail Hami Danişmend, 1889 yılında Merzifon’da doğdu. Şam idadisinden mezun olduktan sonra İstanbul’a giderek Mektebi Mülkiyye’ye girdi. 1912 yılının Temmuz ayında öğrenimini tamamladıktan sonra Hariciye Nezareti’nde kâtip olarak göreve başladı fakat kısa süre sonra görevden ayrıldı. I. Dünya Savaşı’nda Bağdat elden çıkana kadar burada çeşitli müdürlük ve muavinlik görevlerinde bulundu. Savaştan sonra İstanbul’a döndü ve Mustafa Kemal tarafından çıkarılan Minber gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Minber’in kapanmasından sonra kendi imkanlarıyla Memleket gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazete 1919 yılının Temmuz ayında İtilaf Devletleri tarafından kapatılınca yayımını bir ay kadar gizlice sürdürdü. Bu milliyetçi girişimleri nedeniyle hükümet, İtilaf Devletlerinin de baskısıyla İsmail Hami için tutuklama kararı çıkardı. Bunun üzerine İsmail Hami Anadolu’ya geçti ve Sivas Kongresi'ne delege olarak katıldı. Kongrenin divan katipliğine seçildi ve kongre süresince çeşitli görevlerde bulundu. Aynı zamanda Sivas’ta çıkarılmaya başlanan İrade-i Milliye gazetesinin başyazarlığını üstlendi.

Milli Mücadele’nin zafere ulaşmasından sonra çeşitli dergi ve yazılar yazdı ve tarih araştırmalarına yöneldi. Türk ve İslam tarihini Türkçü bir bakış açısıyla inceledi. Özellikle 1 Nisan 1939’da yayına başlayan aylık Türklük Mecuması’nın başmuharriri olarak yazdığı çeşitli makaleler, tarih ve edebiyat açısından büyük önem taşır. Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilen, ayrıca Almanca, Latince ve Sümerce’yi de okuyup anlayabilen İsmail Hami Danişmend 12 Nisan 1967’de vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Bazı Eserleri: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türklerle Hind Avrupalılarının Menşe Birliği, Tarih ve Coğrafyaya Ait Değişik İsimler Lugatı, İzahlı İslam Tarihi Kronolojisi, Sümer - Türk Dil Birliği, Fatih'in Hayatı ve Fetih Takvimi, Ali Suavi'nin Türkçülüğü, Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu?, Garb Menbâlarına Göre Garb Medeniyetinin Menbâı Olan İslâm Medeniyeti, Garb Menbâlarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlâkı, Garb Menbâlarına Göre Eski Türk Demokrasisi, İstanbul Fethi'nin İnsânî ve Medeni Kıymeti, 31 Mart Vak’ası

Yazıları (43)

Irk Nedir?

Türklük 2.Sayı 39.Sayfa

Mayıs 1939

Sümerlilerin İsmi

Türklük 9.Sayı 193.Sayfa

Aralık 1939

Sümerlilerin Irkı

Türklük 10.Sayı 209.Sayfa

Ocak 1940

Mühim Bir Tercüme

Türklük 14-15.Sayı 423.Sayfa

İkinciteşrin 1940

Düşünceler

Çınaraltı 67.Sayı 8.Sayfa

Ocak 1943

Düşünceler

Çınaraltı 69.Sayı 5.Sayfa

Ocak 1943

Düşünceler

Çınaraltı 71.Sayı 5.Sayfa

Ocak 1943

Düşünceler

Çınaraltı 78.Sayı 5.Sayfa

Mart 1943

Düşünceler

Çınaraltı 79.Sayı 7.Sayfa

Mart 1943

Düşünceler

Çınaraltı 80.Sayı 5.Sayfa

Nisan 1943