Ahmet KABAKLI

1924-2001

24 Mayıs 1924 yılında Harput’ta doğdu. Üç yaşında yetim kaldı. Eğitim hayatına Elazığ Numune Mektebi’nde başladı. 1940 yılında Elazığ Lisesi’ne kaydoldu. Ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Cemile Aytaç, Elazığ Lisesi'nden edebiyat öğretmeni Cahit Okurer, Fransızca öğretmeni Cemil Meriç ve tarih öğretmeni Yahya Pehlivan onun edebiyat ve tarihe olan ilgisinin artmasını, milli bilincinin kuvvetlenmesini sağladı. 1944 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun parasız yatılılık sınavını kazandı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde başladı. Edebiyat fakültesinde Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu, Ali Nihat Tarlan, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan gibi edebiyatçılardan ders aldı. Bölümünü bitirdikten sonra Diyarbakır Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı ve burada Diyarbakır Halkevi’nin Karacadağ dergisi yöneticiliği yaptı. Askerliğinden sonra meslek hayatına 1951 yılında Aydın Ticaret Lisesi’nde devam etti. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. 1969 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’na öğretim görevlisi olarak atandı. 1974 yılında emekli oldu.

Bu sırada 1961 yılında Tercüman gazetesinde sürekli yazarlığa başladı. Ayrıca sonraki yıllarda kuruluşlarına öncülük yaptığı ve yöneticiliklerini üstlendiği Edebiyat Cemiyeti, Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Edebiyatı dergisinde çalışmalarını yürüttü. Edebiyat Cemiyeti’nde 1972 yılından başlayarak Türk Edebiyatı dergisini yayımlamaya başladı. Yazdığı dergiler arasında Karacadağ, Bizim Türkiye, Hisar, İstanbul, Çağrı, Türk Folklor Araştırmaları, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Mavera, Pınar, Kültür ve Sanat, Türk Edebiyatı gibi dergiler yer almaktadır.

Kendisine Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nden 1978-1979 yılı Fıkra Dalı Başarı Ödülü verildi. Ayrıca Aydınlar Ocağı ve diğer birçok kuruluş tarafından 14 Aralık 1996 yılında Şeyhülmuharrin unvanına layık görüldü.

Milliyetçilik anlayışı Ziya Gökalp ve Yahya Kemal etkisindedir. Ona göre tarih ve kültür devamlılığı söz konusudur. Devlet, hanedanlar veya rejimler değişse de aynı devlettir. Ayrıca Türklük ve İslamiyet birbiriyle eşsiz bir terkip sağlar ve Türkler bu terkip ile kendi kültürlerini muhafaza etmişler, diğer kültürlerle etkileşimlerinde bu terkibi bozmayıp faydalı olacak ögeleri aldıkları için özgünlüklerini korumuşlardır. Yazılarıyla milliyetçi-muhafazakar kesimde tanınır hale geldi ve etki sahibi oldu. Bunlarda öncelikle gelenek ve gelecek arasında bir köprü kurmayı hedefledi. Türk Edebiyatı dergisiyle birçok yeni kalemin önünü açan Kabaklı 2001 yılında hayata gözlerini yumdu.

Bazı Eserleri: Müslüman Türkiye, Mâbet ve Millet, Kültür Emperyalizmi, Bürokrasi ve Biz, Bizim Alkibiades, Temellerin Duruşması, Mehmet kif, Yunus Emre, Mevlânâ, Sultanü’ş-Şuarâ Necip Fazıl, Ejderha Taşı, Ecurufya, Şair-i Cihan Nedim, Sohbetler I, Sohbetler II, Pikwik’in Maceraları (Charles Dickens’tan), Şehir Mektupları (Ahmed Râsim’den)

Yazıları (56)

Bir Şehit Daha

Ayşe 16.Sayı 3.Sayfa

Nisan 1970

Kim Lâyık Değil

Ayşe 19.Sayı 32.Sayfa

Temmuz 1970

Eğitimde Reform

Ayşe 21.Sayı 8.Sayfa

Eylül 1970

İlerilik

Milli Hareket 2.Sayı 6.Sayfa

Kasım 1966

Bürokrasi

Milli Hareket 3.Sayı 6.Sayfa

Aralık 1966

Benzemek

Milli Hareket 9.Sayı 7.Sayfa

Nisan 1967

Alaturka

Milli Hareket 10.Sayı 4.Sayfa

Mayıs 1967

Mustafa ile

Milli Hareket 14.Sayı 5.Sayfa

Ocak 1967

CKMP

Milli Hareket 26.Sayı 9.Sayfa

Eylül 1968

Heyecan Duydum

Türk Yolu 3.Sayı 7.Sayfa

Şubat 1969

Niçin Yenildi?

Türk Yolu 13.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1969

Belirtilmemiş

Millî Işık 5.Sayı 12.Sayfa

Eylül 1967

Türk Ordusu

Ocak (1968) 12.Sayı 11.Sayfa

Aralık 1968

Sohbet Hakkında Sohbet

Töre 95.Sayı 15.Sayfa

Nisan 1979

Zincirli Devrim

Devlet II 1.Sayı 3.Sayfa

Nisan - Mayıs 1978

Gerici

Toprak (1962 - 67) 28.Sayı 24.Sayfa

Nisan 1964

Devlet

Devlet 1.Sayı 2.Sayfa

Nisan 1969

Efes'teki Rezalet

Devlet 6.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1969

Kendinizi Feshediniz

Devlet 8.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1969

Dil Haramileri

Devlet 15.Sayı 2.Sayfa

Temmuz 1969

Ecellerini Görmüş Gibi

Devlet 22.Sayı 2.Sayfa

Ağustos 1969

Dış Siyaset

Devlet 25.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1969

Veba Geliyor

Devlet 26.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1969

Veto

Devlet 44.Sayı 2.Sayfa

Şubat 1970

Nerede O Devlet!

Devlet 54.Sayı 11.Sayfa

Nisan 1970

Bir Oğul Daha

Devlet 63.Sayı 6.Sayfa

Haziran 1970

TRT Dize Gelecektir

Devlet 64.Sayı 2.Sayfa

Haziran 1970

Çakmağı Çak

Devlet 81.Sayı 11.Sayfa

Ekim 1970

Basında: Dündar Taşer

Devlet 148.Sayı 14.Sayfa

Haziran 1972