İbrahim KAFESOĞLU

1914-1984

İbrahim Kafesoğlu, 1914 yılının Ocak ayında Burdur’da gözlerini dünyaya açmıştır. Babası Kafesler ailesinden Recep Bey I. Dünya Savaşı’nda Erzurum cephesinde şehit düşmüştür. Bu olay üzerine dedesi Mehmed Ağa’nın yanında Tefenni Mektebi ve İzmir Muallim Mektebi’ni bitirmiştir. Bir süre Afyon’da memur olarak görev yapan Kafesoğlu, 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Hungaroloji, Ortaçağ Tarihi ve Türk Dili bölümlerindeki yüksek tahsilini tamamladı. İkinci askerlik hizmetinden sonra ise doktora yapmak üzere 1943 senesinde Budapeşte Üniversitesi’ne gönderildi. II. Dünya Savaşı’nın şiddetlenmesiyle önemli Türkologlardan Gyula Németh, Louis Ligeti iki sömestr ders alabildi. Şehri ele geçiren Rus kuvvetlerinin elinden kurtulan Kafesoğlu, 1945 senesinde anayurda döndü.

Türkiye’ye dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde çalışan Kafesoğlu, Mükrimin Halil Yinanç ile çalışarak Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’a dair hazırladığı tezle doktor, Harzemşahlar Devlet Tarihi adlı çalışması ile doçent oldu. Sonrasında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ilk hocalarından biri olarak çalışan Kafesoğlu, 1962 senesinde tekrar İstanbul Üniversitesi’ne döndü. Aynı yıl profesör unvanını aldı ve Zeki Velidi Togan ile çalışmaya başladı. 1983 senesine kadar sürdürdüğü çalışma hayatına Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nün başkanı olarak son verdi.

İbrahim Kafesoğlu, 1965’te Danimarka’nın Helsinborg şehrinde toplanan Avrupa Konseyi devletlerinin “Orta Dereceli Okullarda Tarih Kitapları” seminerinde Türkiye’yi temsil etti. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı ve Kültür Bakanlığı’nda danışma kurulu üyeliği yaptı. “1000 Temel Eser” heyetinde görev aldı. 1961-1967 ve 1977-1981 yıllarında İslâm Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda çalıştı. Sosyal alanlarda da çalışmalar yapan Kafesoğlu Türkiye Muallimler Derneği başkanlığı, Milliyetçi Öğretmenler Sendikası genel başkanlığı, İstanbul Milliyetçi Öğretmenler Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca kendisine 1984 senesinde Millî Kültür Vakfı tarafından Türk millî kültürüne hizmet şeref armağanı verilmiştir.

İbrahim Kafesoğlu 18 Ağustos 1984’te İstanbul’da vefat etmiş ve naaşı Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmiştir.