Fethi GÖZLER

1920-1996

Hamit Fethi Gözler, 1920 yılında Balıkesir’de doğdu. Soyu, Hamidoğulları’na dayanıyordu. Babası, Balıkesir’in tanınmış eğitimcilerinden Hacı Hamit Efendi’ydi. Annesi ise, Balıkesir’in ilk kadın öğretmenlerinden Zehra Hanım’dı. Fethi Gözler, ilkokulu Balıkesir’de, ortaokulu ve liseyi ise İstanbul’da tamamladı. 1939 yılında Balıkesir Öğretmen Okulu’na girdi ve 1941 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’ne kaydoldu ve 1944 yılında yüksek öğrenimini tamamladı.

Gözler, öğretmenlik hayatına 1944 yılında Konya Ereğli Lisesi’nde başladı. Daha sonra sırasıyla Ankara Gazi Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1968-1970 yılları arasında Kıbrıs mutasarrıflığı görevinde bulundu. Bu dönemde Kıbrıs’ta çeşitli imar faaliyetleri gerçekleştirdi. 1970 yılında Türkiye’ye döndü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaya devam etti. 1985 yılında emekli oldu.

Fethi Gözler, edebiyat tarihi alanında yaptığı araştırma ve incelemelerle tanınan bir yazardı. Yazdığı eserlerde çeşitli takma adlar kullandı. Bunlardan bazıları Hamit Fethi, Hafız Hamit, Hafız Fethi, Hafız Hamit Fethi, Hafız Fethi Gözler, Hafız Hamit Fethi Gözler idi. Eserlerinde genellikle Tanzimat dönemi yazarları üzerine yoğunlaştı. Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem gibi önemli edebiyatçıların hayatları, eserleri ve etkilerini anlattı. Ayrıca Türk edebiyatının çeşitli dönemlerine ait antolojiler ve derlemeler hazırladı. Türkçenin zenginliğini ortaya koyan sözlük çalışmaları da yaptı.

Türkçe’ye ve Türk Edebiyatına birçok katkıda bulunan yazar, 1996 yılının Aralık ayında Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Bazı Eserleri: Namık Kemal Ruhu, Avrupa’da ve Bizde Edebiyat Akımları, Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri, Örnekli ve Uygulamalı Hece Vezni ve Beş He¬ceci Şair, Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, Atatürk İnkılâpları, Türk Atasözleri Üzerine Bir Araştırma, Ziya Paşa’nın Terci-i Bendi ve Terkib-i Bendi Üzerine Düşünceler

Yazıları (118)

Türkçecilik

Türk Yolu 21.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1969

Aras 5.Sayı 9.Sayfa

Mayıs 1952

Dört Pota

Orkun (1950 - 52) 52.Sayı 13.Sayfa

Eylül 1951

Orkun (1950 - 52) 63.Sayı 11.Sayfa

Aralık 1951

İnsan ve Din

Orkun (1950 - 52) 64.Sayı 11.Sayfa

Aralık 1951

Dâva Adamı

Orkun (1950 - 52) 65.Sayı 2.Sayfa

Aralık 1951

"Ana" Kavramı Üzerine

Ayşe 5.Sayı 6.Sayfa

Mayıs 1969

Goethe, Faust ve Biz

Ayşe 8.Sayı 8.Sayfa

Ağustos 1969

Türklerde At Sevgisi

Gurbet 3.Sayı 19.Sayfa

Temmuz 1954

Bağdat'ın Fethi

Gurbet 4.Sayı 13.Sayfa

Ağustos 1954

Ölüm ve Hayat

Kopuz (1956) 4.Sayı 4.Sayfa

Temmuz 1956

Türkeli (1951 - 53) 12.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1952

Kelimeler Üzerine

Töre 134.Sayı 32.Sayfa

Temmuz 1982

Bilmeyerekmi? Yoksa…

Defne 41.Sayı 8.Sayfa

Mayıs 1967

Ormanda Şenlik Vardı

Defne 43.Sayı 6.Sayfa

Temmuz 1967

Bitlisten Şarkılar

Defne 44.Sayı 16.Sayfa

Ağustos 1967

Ziya Paşa ve Fikirleri

Defne 50.Sayı 4.Sayfa

Şubat 1968

Genç Osman Destanı

Defne 53.Sayı 9.Sayfa

Mayıs 1968

Ahmet Vefik Paşa

Defne 54.Sayı 4.Sayfa

Haziran 1968

Defne 56.Sayı 4.Sayfa

Ağustos 1968

Defne 57.Sayı 4.Sayfa

Eylül 1968

Türk Kahramanlığı 1

Defne 59.Sayı 4.Sayfa

Kasım 1968

Türk Kahramanlığı 2

Defne 60.Sayı 5.Sayfa

Aralık 1968

Vatan Şarkısı

Defne 73.Sayı 14.Sayfa

Ocak 1970

Defne 75.Sayı 14.Sayfa

Mart 1970

Defne 76.Sayı 5.Sayfa

Nisan 1970

Defne 77.Sayı 4.Sayfa

Mayıs 1970

Son Ayların Kitapları

Defne 78.Sayı 23.Sayfa

Haziran 1970

Ziya Paşa ve Fikirleri

Defne 80.Sayı 3.Sayfa

Ağustos 1970

Defne 84.Sayı 5.Sayfa

Aralık 1970

Defne 85.Sayı 5.Sayfa

Ocak 1971

Neden Mithat Paşa?

Defne 91.Sayı 4.Sayfa

Temmuz 1971

Defne 94.Sayı 6.Sayfa

Ekim 1971

Kör Kuyu

Defne 94.Sayı 14.Sayfa

Ekim 1971

Defne 95.Sayı 7.Sayfa

Kasım 1971

Vazife Ahlakı

Mefkûre 16.Sayı 1.Sayfa

Şubat 1952

Namık Kemal Ruhu

Mefkûre 21.Sayı 1.Sayfa

Mart 1952