Behçet Kemal ÇAĞLAR

1908-1969

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği tarih olan 23 Temmuz 1908’de Erzincan’da doğdu. Babası, Şaban Hamdi Bey Kayseri’nin ünlü ailelerinden olan Şabanbeyzadeler ailesine mensuptur, annesi ise Çepni yörüklerindendir. Kemal adı, doğduğu günün şerefine Hürriyet Şairi ve Atatürk’ün his babası olan Namık Kemal’e istinaden babası tarafından verilmiştir.

Şair, yazar, mühendis, milletvekili ve müfettiş olarak çeşitli mesleki sıfatlara sahip olan Behçet Kemal öğrenim hayatı boyunca da çeşitli illerde bulunmuştur. Babasının memuriyeti sebebiyle Anadolu’yu bucak bucak gezmiştir. İlköğrenimini dört farklı şehirde tamamlamıştır. Bunlar sırasıyla; Bolu, Konya, Kudüs ve Kayseri’dir. Orta ve lise öğrenimlerini de yine Kayseri’de tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Zonguldak’ta 1929 yılında tamamlamıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Eflatun Cem Güney gibi isimlerden dersler almıştır. Üniversite yıllarında şair arkadaşlarıyla birlikte “Hep Gençlik” dergisini çıkarmıştır. Daha sonra Türk Yurdu ve Hayat dergilerinde de şiirleri yayınlanmıştır.

Eserlerinde Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir anlayışını benimseyen şair, Halkevleri’nin açılışında oynanması için yazdığı ve aynı zamanda rol de aldığı Ergenekon ve Çoban oyunlarıyla Atatürk’ün takdirini kazanmıştır. Bu takdir neticesinde Ankara’ya davet edilmiş, şiir ve edebiyat konusundaki yetkinliklerini geliştirmesi için Londra’ya gönderilmiştir. Yurda dönüşünde Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilen Behçet Kemal, aynı çocukluğundaki gibi tekrar Anadolu’yu baştan uca gezmeye başlamıştır. Onun için Anadolu direnenlerin yurduydu. Bundandır ki Faruk Nafiz’in ilk beytini yazıp gerisini ona bıraktığı 10.Yıl Marşı adeta Kuvayi Milliye’nin, Kurtuluş Savaşı’nın ve nihayetinde Anadolu Türklüğünün haykıran ve inanan sesini yansıtıyordu. Şiirlerinde ayrıca Atatürk sevgisi de çok önemli yer tutmuştur. Kalemi eline 15 yaşında ilk kez almasının sebebi Atatürk’ün Kayseri’ye gelişi şerefine yazdığı hitabe ve şiirdir. Kalemi eline ilk kez aldığı 15 yaşından, öldüğü 61 yaşına kadar geçen sürede mürekkebini ikiye bölmüş, yarısıyla Türk milletine diğer yarısıyla da Atatürk’e olan sevgisini anlatmıştır. Atatürk sevgisini anlattığı en güzel eserlerden biri Ankaralı Aşık Ömer mahlasıyla yazdığı Atatürk’e Ağıt’tır. Atatürk’e olan bu sevgisi ve yakınlığı neticesinde “Devrim Şairi”, “Sofra Şairi” ve “Atatürk Şairi” gibi sıfatlarla da anılmıştır.

Ayrıca; Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri, Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar ve Atatürk Denizi’nden Damlalar şairin en çok bilinen eserlerinden birkaçıdır.

1943-1949 arasında Erzincan milletvekili olarak TBMM’ye giren şair, CHP’nin Atatürk devrimlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etmiştir. Hayatının son zamanlarını öğretmenlik, yazarlık yaparak ve İstanbul Radyosu’nda “Şiir Dünyamız” adlı programı sunarak geçirirken, 1960 İhtilali’nden sonra Kurucu Meclis’te Milli Birlik Komitesi’nce seçilen üye olarak yer almıştır. Ancak Cumhurbaşkanlığı kontenjanından yapılan senatör olma teklifini günlük politikadan tiksindiği için reddetmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda doğan Behçet Kemal, 1969 yılına gelindiğinde “Göğsümüz tunç siperi” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nde hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Ondan geriye sadece iki şey kaldı; Atatürk’e ve Türk milletine olan derin sevgisi.

Yazıları (112)

Hey Tuna, Tuna!...

Kopuz (1939) 3.Sayı 113.Sayfa

Haziran 1939

Fatiha Suresi

Doğu (1973) 2.Sayı 53.Sayfa

Ocak 1974

Fatiha Suresi

Doğu (1973) 7.Sayı 3.Sayfa

Temmuz 1974

Ustamız

Millet 11.Sayı 329.Sayfa

MART 1943

İki Ses (Şiir)

Millet 19.Sayı 201.Sayfa

KASIM 1943

Alp Eren (Şiir)

Millet 20.Sayı 236.Sayfa

OCAK 1943

Çankırı'da Akşam (Şiir)

Millet 21.Sayı 279.Sayfa

SONKANUN 1944

Çınaraltı

Çınaraltı 1.Sayı 12.Sayfa

Ağustos 1941

Namus

Doğu (1942 - 50) 2.Sayı 10.Sayfa

Sonteşrin - İlkkanun 1942

Münevver

Doğu (1942 - 50) 3-4.Sayı 6.Sayfa

Sonkanun 1943

Mehmet Akif'imiz

Doğu (1942 - 50) 5-6.Sayı 10.Sayfa

Şubat - Nisan 1943

Köyüm

Doğu (1942 - 50) 5-6.Sayı 11.Sayfa

Şubat - Nisan 1943

Utanın, Susun Artık

Doğu (1942 - 50) 7-8.Sayı 5.Sayfa

Mayıs - Haziran 1943

Hâmid Gününde

Doğu (1942 - 50) 18.Sayı 19.Sayfa

Nisan - Mayıs 1944

Lozan Zaferi Gününde

Doğu (1942 - 50) 19-22.Sayı 10.Sayfa

Haziran - Eylül 1944

Kuvayı Milliye Ruhu

Doğu (1942 - 50) 19-22.Sayı 20.Sayfa

Haziran - Eylül 1944

Ahmed Esen'in Ardından

Doğu (1942 - 50) 23-24.Sayı 38.Sayfa

İlkteşrin - Sonteşrin 1944

Doğu (1942 - 50) 25-27.Sayı 7.Sayfa

Ocak - Şubat 1945

Afyon Kalesine

Doğu (1942 - 50) 25-27.Sayı 8.Sayfa

Ocak - Şubat 1945

Kars'a Sesleniş

Doğu (1942 - 50) 30-34.Sayı 9.Sayfa

Mayıs - Eylül 1945

Uzun Mehmed

Doğu (1942 - 50) 35-36.Sayı 51.Sayfa

Ekim - Kasım 1945

Karadeniz Kıyılarında

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 6.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

Kop'dan Palandöken'e

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 10.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

İki Gazi Şehir

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 15.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 17.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

Doğu Denen Hazineye Doğru

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 20.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

Arpaçay- Çıldır- Ardahan

Doğu (1942 - 50) 37-38.Sayı 24.Sayfa

Aralık - Ocak 1946 - 47

Bu da Kim İçin

Doğu (1942 - 50) 42-43.Sayı 14.Sayfa

Mayıs - Haziran 1946

30 Ağustos'da Gazel

Doğu (1942 - 50) 44-45.Sayı 16.Sayfa

Temmuz - Ağustos 1946

Bir Güz Şi'ri

Doğu (1942 - 50) 46-47.Sayı 8.Sayfa

Eylül - Ekim 1946

Doğu (1942 - 50) 48-52.Sayı 19.Sayfa

Kasım - Mart 1947

Moskof Düşmanlığı

Doğu (1942 - 50) 54-55.Sayı 3.Sayfa

Mayıs - Haziran 1947

Orta Yaylada

Doğu (1942 - 50) 54-55.Sayı 6.Sayfa

Mayıs - Haziran 1947

Mustafa Kemal

Doğu (1942 - 50) 56-58.Sayı 12.Sayfa

Temmuz - Eylül 1947

Tarih İçinde

Doğu (1942 - 50) 56-58.Sayı 12.Sayfa

Temmuz - Eylül 1947

Tarih Boyu Türk Eri

Doğu (1942 - 50) 56-58.Sayı 14.Sayfa

Temmuz - Eylül 1947

Büyük Bir Fâcia

Doğu (1942 - 50) 56-58.Sayı 66.Sayfa

Temmuz - Eylül 1947

Dokuzu Beş Geçe

Doğu (1942 - 50) 61-63.Sayı 11.Sayfa

Kasım - Ocak 1948

Ulubadlı Hasan

Doğu (1942 - 50) 61-63.Sayı 15.Sayfa

Kasım - Ocak 1948

Sırma Şadırvan

Doğu (1942 - 50) 61-63.Sayı 26.Sayfa

Kasım - Ocak 1948

Çeşme

Doğu (1942 - 50) 64-66.Sayı 19.Sayfa

Mart - Mayıs 1948

Dil İşi

Doğu (1942 - 50) 67-70.Sayı 4.Sayfa

Haziran - Eylül 1948

Cülûsiye

Doğu (1942 - 50) 67-70.Sayı 5.Sayfa

Haziran - Eylül 1948

Mechul Şehide

Doğu (1942 - 50) 76-81.Sayı 11.Sayfa

Mart - Ağustos 1949

Pars Kafes'de

Doğu (1942 - 50) 82-96.Sayı 8.Sayfa

Eylül - Ekim 1950

Elli Yılda Şiir

Doğu (1942 - 50) 82-96.Sayı 68.Sayfa

Eylül - Ekim 1950

Şeyhî'ye Nâzîre

Doğu (1942 - 50) 82-96.Sayı 70.Sayfa

Eylül - Ekim 1950