Erol GÜNGÖR

1938-1983

Abdullah Sabri Bey ve Zelîha Gülşen Hanım’ın oğulları olan Erol Güngör 25 Kasım 1938’de Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini de Kırşehir’de tamamladıktan sonra 1956’da Kırşehir Lisesi’nden mezun oldu. O yıllarda Türk-İslam kültür tarihinin ana eserlerini okumaya başladı. Bu durum onun milli ve İslami kültür değerlerine ilgisinin temelini oluşturdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı, burada Mümtaz Turhan ile tanıştı ve onun teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kaydoldu ve burada öğrenciliği sırasında memurluğa başladı. Bu süre zarfında İngilizce ve Fransızca öğrendi.

1961’de üniversiteden mezun oldu ve mezun olduğu yıl Tecrübi Psikoloji Kürsüsü ’ne asistan tayin edildi. Asistanlığı sırasında sosyal psikolojiye yöneldi ve bu disiplinin önemli temsilcilerinden Krech ve Crutchfield’in eserini “Sosyal Psikoloji” adıyla Türkçeye tercüme etti. 1965’te Mümtaz Turhan yönetiminde hazırladığı “Kelami Yapılarda Estetik Organizasyon” adlı teziyle doktor unvanı aldı. 1966’da sosyal psikolog Kenneth Hammond’un daveti üzerine Amerika’ya gitti ve Colorado Üniversitesi’nin Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde milletlerarası bir ekibin araştırmalarına katıldı.1968’de yurda döndü ve “Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü” adlı teziyle doçent oldu.

Türkiye’de sosyal psikoloji dalını önemli bir hale getiren Erol Güngör, Başbakanlık Planlama Teşkilatında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının çeşitli komisyonlarında görev aldı. 1978’de “Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar” adlı takdim teziyle sosyal psikoloji profesörü oldu. 1982’de Selçuk Üniversitesi rektörü oldu ve görevi sırasında 24 Nisan 1983’te İstanbul’da vefat etti.

Erol Güngör’ün kitap, makale, deneme, ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklindeki neşirlerinin sayısı 300’ü bulmaktadır. Bazı Eserleri: Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İslâmın Bugünkü Meseleleri, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik, Tarihte Türkler, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Değerler Psikolojisi, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk

Yazıları (50)

Halk ve Politika

Töre 5.Sayı 13.Sayfa

Ekim 1971

Hangi Tarih

Töre 74.Sayı 11.Sayfa

Temmuz 1977

Komplo

Devlet 368.Sayı 5.Sayfa

Kasım 1976

Millet ve Zaman

Töre 10.Sayı 20.Sayfa

Mart 1972

Dünden Bugüne Geçiş

Töre 15.Sayı 8.Sayfa

Ağustos 1972

Din Meselesi

Töre 22.Sayı 11.Sayfa

Mart 1973

Din Meselesi II

Töre 29-30.Sayı 11.Sayfa

Ekim - Kasım 1973

Din Meselesi III

Töre 31.Sayı 11.Sayfa

Aralık 1973

Millî Karakter

Töre 38.Sayı 14.Sayfa

Temmuz 1974

Avrupa ve İslam

Töre 95.Sayı 2.Sayfa

Nisan 1979

Avrupa ve İslam 2

Töre 98.Sayı 11.Sayfa

Temmuz 1979

Ordu ve Politika

Töre 99.Sayı 13.Sayfa

Ağustos 1979

Küçük Şeyler

Töre 109.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1980