Hüseyin Nihal ATSIZ

1905-1975

Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 tarihinde doğmuştur. Babası Deniz Güverte Binbaşısı Mehmet Nail Bey ve annesi Fatma Zehra Hanım’dır. İlk öğrenimini Kadıköy’de bulunan Fransız ve Alman okullarında tamamlamış olan Atsız, orta öğrenimine Kadıköy ve İstanbul Sultânisi’nde devam etmiştir. 1922 yılında ise Askerî Tıbbiye’ye girmiştir. Buraya kaydolduğu dönemlerde Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başlayan Atsız, bu fikre karşı olan öğrencilerle ettiği kavgadan dolayı disiplin cezası almış ve üçüncü sınıfta iken mektepten çıkarılmıştır.

Olaydan sonraki üç ay Kabataş Erkek Lisesi’nde yardımcı öğretmenlik yapmıştır ve ardından Deniz Yolları’nın Mahmut Şevket Paşa adlı vapurunda gemi kâtip muavinliği yapmıştır.

1926 yılında ise İstanbul Dârülfunûnu’nun Edebiyat Fakültesi’ne kaydolan Atsız, bir hafta sonra askere çağırılmıştır. Askerliğini Taşkışla’da 5. Piyade alayında er olarak yapmıştır ve 1927’de fakülteye döndüğünde arkadaşı Naci ile birlikte hazırladığı “Anadolu’da Türkler’e Ait Yer İsimleri” adlı ilk makalesi Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanmıştır. 1930 yılında ise fakülteden mezun olmuştur. 25 Ocak 1931 tarihinde Mehmet Fuat Köprülü tarafından Türkiyat Enstitüsü’ne asistan olarak alınmıştır.

15 Mayıs 1931 tarihinden 25 Eylül 1932 tarihine kadar ise Atsız Mecmua’yı çıkarmıştır. Mehmet Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi isimlerinde aralarında bulunduğu bir kadro ile Türkçü ve Köycü dergi devrinde Türkçü bir çığır açmıştır. Hüseyin Nihal Atsız ilk yazılarını bu dergide yayımlamıştır. 1932 yılında Ankara’daki Birinci Türk Tarihi Kongresi’nde, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'a Dr. Reşid Galib'in yaptığı eleştiriler dolayı 8 arkadaşı ile birlikte Reşid Galib’e “ Zeli Velîdî’nin talebesi olmakla iftihar ederiz” diyen bir telgraf çekmiştir ve bunun üzerine Reşid Galib’ten tepki görmüştür. 19 Eylül 1932 tarihinde Maarif Vekili olan Reşid Galib, Atsız Mecmua’da yazdığı “Dârülfünûn'un Kara, Daha Doğru Bir Tabirle, Yüz Kızartacak Listesi” adlı makalesi nedeniyle 13 Mart 1933’te Atsız’ın görevine son vermiştir.

Asistanlığına son verilen Atsız, 8 Nisan 1933 - 31 Temmuz 1933 tarihleri arasında Malatya Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapmış, daha sonra Edirne Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edilmiştir. Buradaki görevine 3-4 ay kadar kısa bir süre devam etmiştir.

5 Kasım 1933 - 16 Temmuz 1934 tarihleri arasında dokuz sayılık Türkçü dergi Orhun’u yayımlamıştır. Orhun dergisinde, tarih kitaplarında bulunduğunu iddia ettiği yanlışları ağır bir şekilde eleştirdiği için Orhun dergisi Bakanlar Kurulu tarafından kapatılmıştır. Atsız, dokuz ay bakanlık emrinde kaldıktan sonra Kasımpaşa’daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Burada dört yıl kadar çalıştıktan sonra 1 Temmuz 1938 tarihinde görevinde ihraç edilmiştir. Daha sonra 1937 yılından 1939 yılının Haziran ayına kadar Özel Yüce Ülkü Lisesi’nde görev yapmıştır. 1939-1944 tarihlerine arasında özel bir lise olan Boğaziçi Lisesi’nde öğretmenlik görevinde bulunmuştur.

Atsız, 1943 yılında Orhun dergisini yeniden yayımlamaya başlamıştır. 1944’te yayınlanan on beşinci sayıda devrin başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na hitaben iki açık mektup yazmıştır. İkinci mektubunda istifaya çağırdığı Hasan Ali Yücel 7 Nisan 1944’te Atsız’ın hocalığına son verdi. Bunu üzerine Orhun dergisi de Bakanlık Kurulu kararı ile yeniden kapatılmıştır. Sonrasında aleyhine dava açılan Atsız, Ankara’ya gitmiştir. Davanın 26 Nisan 1944’te yapılan ilk oturumunun olaylı geçmesi üzerine ikinci oturuma üniversite öğrencileri alınmamıştır. 7 Eylül 1944’ten 29 Mart 1945’e kadar altmış beş oturum devam eden yargılama sonunda Atsız altı buçuk yıl ağır hapse mahkûm edildi. Ancak Askerî Yargıtay’ın diğer tutuklularınkiyle birlikte kararı baştan başa bozması üzerine 25 Ekim 1945’te tahliye edilmiştir. Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 5 Ağustos 1946’dan itibaren yeniden ve tutuksuz olarak görülmeye başlayan dava 31 Mart 1947’de Atsız ve öteki yirmi iki sanığın toptan beraatiyle sonuçlandı. Bu olay son devir adlî tarihine “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla geçti. 25 Temmuz 1949 tarihinde kendisine tasnif heyetinde uzmanlık görevi verilmiştir. 1950 yılında tekrar öğretmenliğe dönen Atsız, Ankara Atatürk Lisesi’nde 1952’de verdiği konferans dolayısıyla öğretmenlikten alınmıştır.

1 Ocak 1964’ten itibaren vefatına kadar Ötüken dergisini yayımlamıştır. Ötüken’in 40. Sayısından itibaren Konuşmalar, Bağımsız Kürt Devleti Propagandası, Doğu Mitinglerinde Perde Arkası ve Satılmışlar-Moskof Uşakları başlıklı makaleler yayınlamıştır. Bu yazılar üzerine mahkemeye verilen Atsız, 15 ay hapis cezası almıştır. 10 Aralık 1975 Çarşamba günü kalp krizi geçiren Hüseyin Nihal Atsız 11 Aralık 1975 akşamı hayatını kaybetmiştir. Bazı Eserleri: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Yolların Sonu, Dalkavuklar Gecesi, Ruh Adam, II. Mahmut'tan Günümüze Kadar Osmanlı Hanedanı Tarihi

Yazıları (391)

Türk Ülküsü

Türk Yolu 1.Sayı 5.Sayfa

Şubat 1969

Yorulanlar

Türk Yolu 3.Sayı 5.Sayfa

Şubat 1969

Işık

Türk Yolu 6.Sayı 5.Sayfa

Mart 1969

Türk Ahlakı

Türk Yolu 7.Sayı 5.Sayfa

Mart 1969

Görüş ve Ahlak

Türk Yolu 9.Sayı 5.Sayfa

Nisan 1969

Anadolu Kimin

Türk Yolu 11.Sayı 5.Sayfa

Nisan 1969

Kızıl Elma

Türk Yolu 21.Sayı 5.Sayfa

Haziran 1969

ve Türk Ordusu

Millî Yol 31.Sayı 8.Sayfa

Ağustos 1962

İki Yıl Dönümü

Bozkurt (1939) 9.Sayı 229.Sayfa

Birincikânun 1940

Ahlâk

Bozkurt (1939) 11.Sayı 285.Sayfa

Temmuz 1941

Sonuç

Serdengeçti 10.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1950

Adsız Şiir

Serdengeçti 18.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1952

Devletimizin Kuruluşu

Serdengeçti 15-16.Sayı 9.Sayfa

Mayıs-Haziran 1952

Milli Siyaset

Devlet 45.Sayı 9.Sayfa

Şubat 1970

Türkçülük

Ötüken 1.Sayı 1.Sayfa

Ocak 1964

Ordu ve Dernek

Ötüken 1.Sayı 2.Sayfa

Ocak 1964

Kömen

Ötüken 2.Sayı 5.Sayfa

Şubat 1964

800 Kazak Türkü

Ötüken 3.Sayı 4.Sayfa

Mart 1964

18 Mart 1915

Ötüken 3.Sayı 5.Sayfa

Mart 1964

3 Mayıs

Ötüken 5.Sayı 7.Sayfa

Mayıs 1964

Yorulanlar

Ötüken 6.Sayı 1.Sayfa

Haziran 1964

İşte Sosyalizm

Ötüken 6.Sayı 6.Sayfa

Haziran 1964

Türkiye Tarihi

Ötüken 8.Sayı 6.Sayfa

Ağustos 1964

Mendebur Amerikalı

Ötüken 9.Sayı 1.Sayfa

Eylül 1964

Albay-Onbaşı

Ötüken 10.Sayı 4.Sayfa

Ekim 1964

Sosyal Yüzsüzlük

Ötüken 11.Sayı 1.Sayfa

Kasım 1964

İlericiler

Ötüken 12.Sayı 1.Sayfa

Aralık 1964

Said-i Kürdiciye

Ötüken 12.Sayı 7.Sayfa

Aralık 1964

Churchill Masalı

Ötüken 14.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1965

Işık

Altın Işık 1.Sayı 5.Sayfa

Ocak 1947

Propaganda

Altın Işık 3.Sayı 3.Sayfa

Mart 1947

Unutmayacağız

Altın Işık 5.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1947

Rıza Nur

Altın Işık 8.Sayı 1.Sayfa

Eylül 1947

Türk Ahlâkı

Bucak 13.Sayı 11.Sayfa

Haziran 1946

Remzi Oğuz Arık

Gurbet 1.Sayı 10.Sayfa

Mayıs 1954

Kızılelma

Kızılelma 1.Sayı 3.Sayfa

Ekim 1947

Kızılelma

Kızılelma 1.Sayı 13.Sayfa

Ekim 1947

Mehmet Âkif

Kızılelma 9.Sayı 8.Sayfa

Aralık 1947

Türkçü Kimdir?

Kopuz (1956) 2.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1956

Kopuz (1956) 5-6.Sayı 3.Sayfa

Eylül 1956

3 Mayıs 1944

Kür Şad 2.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1947

Türk Kızı

Tanrıdağ (1942) 4.Sayı 8.Sayfa

Mayıs 1942

Türk Sazı

Türk Sazı 1.Sayı 1.Sayfa

Mayıs 1943

Büyük Adam

Özleyiş 6.Sayı 4.Sayfa

Mart 1947

3 Mayıs

Mefkûre 27.Sayı 1.Sayfa

Mayıs 1952

Asker Kardeşlerime

Atsız Mecmua 2.Sayı 12.Sayfa

Haziran 1931

Topal Asker

Atsız Mecmua 4.Sayı 10.Sayfa

Ağustos 1931

Atsız Mecmua 6.Sayı 3.Sayfa

Ekim 1931

Ayrılık

Atsız Mecmua 17.Sayı 79.Sayfa

Eylül 1932

Sesleniş

Orkun (1962 - 64) 3-4.Sayı 40.Sayfa

Mayıs 1962

Koşma

Orkun (1962 - 64) 3-4.Sayı 40.Sayfa

Mayıs 1962

Orkun (1962 - 64) 8.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1962

Dün Gece

Orhun 1.Sayı 3.Sayfa

Kasım 1933

O Gece

Orhun 2.Sayı 44.Sayfa

Aralık 1933

Haddini Bil

Orhun 3.Sayı 51.Sayfa

Ocak 1934

Belirtilmemiş

Orhun 3.Sayı 54.Sayfa

Ocak 1934

Ahmet Muhip Beye Cevap

Orhun 4.Sayı 86.Sayfa

Şubat 1934

Şarkî Türkistan

Orhun 4.Sayı 88.Sayfa

Şubat 1934

Alaylı Âlimler

Orhun 5.Sayı 102.Sayfa

Mart 1934

Kür Şad

Orhun 6.Sayı 111.Sayfa

Nisan 1934

Orhun 7.Sayı 125.Sayfa

Mayıs 1934

TAVZİH

Orhun 7.Sayı 140.Sayfa

Mayıs 1934

Türkçülük

Orhun 10.Sayı 1.Sayfa

Ekim 1943

Dönüş

Orhun 10.Sayı 20.Sayfa

Ekim 1943

Savaş Aleyhtarlığı

Orhun 12.Sayı 1.Sayfa

Aralık 1943

Şehitlerin Duası

Orhun 12.Sayı 19.Sayfa

Aralık 1943

Ülküler Taaruzîdir

Orhun 14.Sayı 23.Sayfa

Şubat 1944

Varsağı

Orhun 14.Sayı 32.Sayfa

Şubat 1944

Orhun 15.Sayı 1.Sayfa

Mart 1944

Orhun 16.Sayı 9.Sayfa

Nisan 1944

Yakarış

Bozkurt (1939) 1.Sayı 6.Sayfa

Mayıs 1939

Sarı Zeybek

Bozkurt (1939) 4.Sayı 90.Sayfa

Mayıs- Temmuz 1940

Ecce Canıs

Bozkurt (1939) 7.Sayı 168.Sayfa

Birinciteşrin 1940

Kahramanlık

Bozkurt (1939) 8.Sayı 190.Sayfa

İkinciteşrin 1940

İki Yıl Dönümü

Bozkurt (1939) 9.Sayı 201.Sayfa

Birincikânun 1940

Devletimizin Kuruluşu

Aras 6.Sayı 5.Sayfa

Haziran 1952

Hâtıralar

Çınaraltı 2.Sayı 6.Sayfa

Ağustos 1941

Türk Ahlakı

Çınaraltı 7.Sayı 7.Sayfa

Eylül 1941

Büyük Günler

Çınaraltı 16.Sayı 3.Sayfa

Kasım 1941

İki Mühim Eser

Çınaraltı 17.Sayı 11.Sayfa

Kasım 1941

Alp Er Tunga

Çınaraltı 19.Sayı 12.Sayfa

Aralık 1941

Namık Kemal

Çınaraltı 22.Sayı 8.Sayfa

Ocak 1942

Mühim Bir Dergi

Çınaraltı 27.Sayı 13.Sayfa

Şubat 1942

İran Türkleri

Çınaraltı 36.Sayı 6.Sayfa

Mayıs 1942

Dil Meselesi

Çınaraltı 42.Sayı 6.Sayfa

Temmuz 1942

Rıza Nur

Çınaraltı 52.Sayı 12.Sayfa

Eylül 1942

İki Onbaşı

Çınaraltı 67.Sayı 11.Sayfa

Ocak 1943

İki Onbaşı

Çınaraltı 67.Sayı 13.Sayfa

Ocak 1943

Yalan

Orkun (1950 - 52) 34.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1951

Şiir

Orkun (1950 - 52) 44.Sayı 5.Sayfa

Temmuz 1951

Rıza Nur

Orkun (1950 - 52) 50.Sayı 5.Sayfa

Eylül 1951

Veda

Orkun (1950 - 52) 68.Sayı 2.Sayfa

Ocak 1952

Bizim Günümüz

Ötüken 17.Sayı 1.Sayfa

Mayıs 1965

Mantık Şaheserleri

Ötüken 17.Sayı 5.Sayfa

Mayıs 1965

Komünistler

Ötüken 22.Sayı 1.Sayfa

Ekim 1965

Millî Benlik

Ötüken 24.Sayı 3.Sayfa

Aralık 1965

Senin Seviyen Bu Mu?

Ötüken 28.Sayı 20.Sayfa

Nisan 1966

Millî Bayram

Ötüken 29.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1966

İki Onbaşı

Ötüken 30.Sayı 8.Sayfa

Haziran 1966

Votka Fabrikası

Ötüken 30.Sayı 11.Sayfa

Haziran 1966

Konuşmalar I

Ötüken 40.Sayı 2.Sayfa

Nisan 1967

Konuşmalar II

Ötüken 41.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1967

Konuşmalar III

Ötüken 43.Sayı 2.Sayfa

Temmuz 1967

Sağcı Kimdir?

Ötüken 50.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1968

Ötüken 54.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1968

Sol'un 94 Yılı

Ötüken 56.Sayı 3.Sayfa

Ağustos 1968

Bozulan Türkçe

Ötüken 59.Sayı 3.Sayfa

Kasım 1968

Edebi Dil

Ötüken 60.Sayı 3.Sayfa

Aralık 1968

Öğretmen Kıyımı

Ötüken 62.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1969

Sessiz Hizmet

Ötüken 63.Sayı 8.Sayfa

Mart 1969

Yasak Kitap

Ötüken 66.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1969

Solcu Foyası

Ötüken 67.Sayı 3.Sayfa

Temmuz 1969

Otorite

Ötüken 71.Sayı 3.Sayfa

Kasım 1969

68. Vilayete Seyahat

Ötüken 72.Sayı 3.Sayfa

Aralık 1969

İran Türkleri

Ötüken 73.Sayı 3.Sayfa

Ocak 1970

Milli Siyaset

Ötüken 74.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1970

Macar İhtilalcileri

Ötüken 79.Sayı 4.Sayfa

Temmuz 1970

Zade Değil Oğul

Ötüken 82.Sayı 3.Sayfa

Ekim 1970

Kiralık Subaylar

Ötüken 87.Sayı 3.Sayfa

Mart 1971

Kömen

Ötüken 95.Sayı 8.Sayfa

Kasım 1971

Bozkurt Korkusu

Ötüken 98.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1972

İşin Başı

Ötüken 99.Sayı 3.Sayfa

Mart 1972

Turan

Ötüken 102.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1972

Korkular

Ötüken 108.Sayı 3.Sayfa

Aralık 1972

Unutmayacağız

Ötüken 110.Sayı 3.Sayfa

Şubat 1973

Ders

Ötüken 111.Sayı 3.Sayfa

Mart 1973

Üç Mayıs 1944

Ötüken 113.Sayı 3.Sayfa

Mayıs 1973

Turancılık

Ötüken 114.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1973

Büyük Günler

Ötüken 116.Sayı 3.Sayfa

Ağustos 1973

Türk Korkusu

Ötüken 117.Sayı 3.Sayfa

Eylül 1973

Alaş

Ötüken 118.Sayı 8.Sayfa

Ekim 1973

Türkçülük Bayrağı

Ötüken 119-120.Sayı 3.Sayfa

Kasım - Aralık 1973

Faşist

Ötüken 124.Sayı 3.Sayfa

Nisan 1974

Milli Semboller

Ötüken 125.Sayı 17.Sayfa

Mayıs 1974

Türk ve Rum

Ötüken 128.Sayı 3.Sayfa

Ağustos 1974

Dün ve Yarın

Ötüken 129.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1974

Kıbrıs Konusu

Ötüken 129.Sayı 3.Sayfa

Eylül 1974

Milli Eğitim

Ötüken 131.Sayı 3.Sayfa

Kasım 1974

Fantaziler

Ötüken 133.Sayı 3.Sayfa

Ocak 1975

Nejdet Sançar

Ötüken 135.Sayı 3.Sayfa

Mart 1975

27 Nisan 1920

Ötüken 136.Sayı 2.Sayfa

Nisan 1975

Türk Budun, Ökün!

Ötüken 138.Sayı 3.Sayfa

Haziran 1975

Mendebur Amerikalı

Ötüken 140.Sayı 3.Sayfa

Ağustos 1975

Türk Birliği

Önasya 15.Sayı 5.Sayfa

Kasım 1966

İran Türkleri

Devlet 43.Sayı 6.Sayfa

Ocak 1970

Devlet 135.Sayı 6.Sayfa

Aralık 1971