A. Bican ERCİLASUN

1943-

1943 yılında İzmir’de doğan Ercilasun, ilköğrenimini Topaltı İlkokulu’nda tamamlamış ve 1955 yılında İzmir İmam Hatip Lisesi’ne başlamıştır. 1962 yılında liseden mezun olmuş ve 1963’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne kaydolmuştur. Üniversite öğrenimi sırasında Türk İktisat Tarihi Enstitüsü’nde Ömer Lütfü Barkan’ın yanında uzman olarak çalışmıştır. 1967 senesinde ise Umumi Türk Tarihi alanında da sertifika alarak üniversiteden mezun olmuştur. Sonrasında ise Atatürk Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistanlığa başlamıştır.

1971 yılında “Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi” başlıklı doktora tezini savunarak doktor unvanını almış ve Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1976-1977 yıllarında Washington Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunduktan sonra 1979 yılında “Kutadgu Bilig’de Fiil” başlıklı doçentlik tezini savunarak “doçent” unvanını almıştır.

1980 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyeliği görevinde bulunan Ercilasun, 1983’te Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na atanmıştır. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından Türk Dil Kurumu asli üyeliğine seçilmiştir. 1986 yılında da “profesör” unvanını alması sonrasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurmuştur.

1991 yılında “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü”nü hazırlayan Ercilasun, 1992’de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nü kurmuştur. 1993 yılında Yükseköğretim Kurulu’nda Türk Dünyası Müşaviri görevine başlayan Ahmet Bican Ercilasun, 1993 yılında ise Türk Dil Kurumu Başkanı olarak atanmış ve 2000 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2001-2002 yıllarında ise Manas Üniversitesi’nde dekanlık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2002 yılında Aydınlık Türkiye Partisi Genel Başkanı seçilen Ahmet Bican Ercilasun, bilimsel eserlerin yanı sıra kurgusal eserler de kaleme almıştır. Bununla birlikte çeşitli gazete ve dergilerde de köşe yazıları ve şiirleri yayınlanan yazar, halen Türk Dili ve Kültürü başta olmak üzer çeşitle alanlarda çalışmalar yapmakta ve eser üretmektedir.

Bazı Eserleri: Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Bugünkü Türk Alfabeleri, Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi, Kutadgu Bilig Grameri – Fiil, Dilde Birlik, Uygur Halk Masalları, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Moğolistan ve Çin Günlüğü, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler

Yazıları (55)

Sol, Barbar ve Cahildir

Töre 57.Sayı 18.Sayfa

Şubat 1976

Sancı

Töre 67.Sayı 32.Sayfa

Aralık 1976

Türkçe'nin Sefâleti

Töre 7.Sayı 38.Sayfa

Aralık 1971

Adalara Destanlar

Töre 92.Sayı 39.Sayfa

Ocak 1979

Yetik Ozan

Töre 93.Sayı 6.Sayfa

Şubat 1979

Maziye Saygı

Ötüken 113.Sayı 8.Sayfa

Mayıs 1973

İran'da Sekiz Gün

Töre 108.Sayı 29.Sayfa

Mayıs 1980

İran'da Sekiz Gün (2)

Töre 111.Sayı 14.Sayfa

Ağustos 1980

Üç Hikaye

Töre 118.Sayı 20.Sayfa

Mart 1981

Türkolojinin Doğuşu

Töre 150.Sayı 40.Sayfa

Kasım 1983

Baba Dostu

Töre 126.Sayı 25.Sayfa

Kasım 1981

Türk Romanı ve Işınsu

Töre 139.Sayı 58.Sayfa

Aralık 1982

Atsız'ı Anış

Töre 164.Sayı 71.Sayfa

Ocak 1985

Erol Güngör Hakkında

Töre 145.Sayı 4.Sayfa

Haziran 1983

Hoş Geldin Öncüler

Töre 59.Sayı 40.Sayfa

Nisan 1976

Yine Dil

Töre 165.Sayı 4.Sayfa

Mart 1985

Ant

Devlet 98.Sayı 8.Sayfa

Şubat 1971

İki Mektup

Töre 41.Sayı 4.Sayfa

Ekim 1974

Kazaklar Arasında

Töre 41.Sayı 38.Sayfa

Ekim 1974

İki Mektup

Töre 42.Sayı 4.Sayfa

Kasım 1974

Kazaklar Arasında

Töre 42.Sayı 38.Sayfa

Kasım 1974

Yobazlıklar

Töre 43.Sayı 2.Sayfa

Aralık 1974

Dün ve Bugün

Töre 67.Sayı 40.Sayfa

Aralık 1976

Alparslan Türkeş'e

Ötüken 79.Sayı 14.Sayfa

Temmuz 1970

Cihan

Töre 11.Sayı 39.Sayfa

Nisan 1972

Uzaklardan

Töre 69.Sayı 28.Sayfa

Şubat 1977