Mehmet Emin YURDAKUL

1869-1944

13 Mayıs 1869’da İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Sıbyan mektebinden sonra Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ne girdi. Burayı bitirince bir süre Mülkiye İdâdîsi’ne devam ettiyse de 1887’de mektepten ayrıldı. 1889’da Mekteb-i Hukuk’a kaydoldu; iki yıl sonra buradan da ayrılmak zorunda kaldı. Bu tarihten itibaren edebiyat ve şiirle daha yakından ilgilendi. 1892’de, ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğunu anlattığı Fazilet ve Asalet adlı kitabı evrak müdürü olarak tayin edildi. 1907’de İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne girdi, aynı yıl Erzurum Rüsûmat nâzırlığına tayin edildi. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra görevi Trabzon’a alındı. 31 Mart olayının ardından Bahriye Nezâreti müsteşarlığına getirildi; Ekim 1909’da Hicaz valisi oldu. 17 Aralık 1914’te “Türkler’in ilk büyük millî şairi” tanıtımıyla Türk Ocağı tarafından adına büyük bir tören düzenlendi. Çanakkale savaşları sırasında kurulan İstanbul Hey’et-i Edebiyyesi ile birlikte savaş alanına gitti ve askerin mâneviyatını yükselten konuşmalar yaptı. 1919 seçimlerine katılan Millî Türk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Millî Mücadele devam ederken halka ve orduya moral verici konuşmalar yapmak için Mehmed kif (Ersoy) ve Sâmih Rifat’la birlikte Anadolu’ya gönderildi.

Türk edebiyatı tarihinde daha çok Millî Edebiyat akımına yol açtığı kaydedilen “Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan Mehmet Emin, milliyetçilik hareketinin bir nevi başlangıcı olarak kabul edilir. Hayatının sonuna kadar edebiyatta halkçılık ve milliyetçilik prensibine bağlı kalan Mehmet Emin, Cumhuriyet’ten sonraki yıllarda ortaya çıkan memleketçi edebiyatın oluşmasına da ön ayak olmuştur. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Bazı Eserleri: Fazilet ve Asalet, Türkün Hukuku, Halk Hükümeti-Halkçılık, Kral Corc’a, Dante’ye, Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hastabakıcı Hanımlar, Turan’a Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara

Yazıları (18)

Vur!..

Türkeli (1951 - 53) 5.Sayı 2.Sayfa

Şubat 1952

Ona Ölüm

Bozkurt (1939) 8.Sayı 190.Sayfa

İkinciteşrin 1940

Ahretlik

Çınaraltı 122.Sayı 9.Sayfa

Ocak 1944

Anıt

Doğu (1942 - 50) 2.Sayı 6.Sayfa

Sonteşrin - İlkkanun 1942

İnkılap Devri

Doğu (1942 - 50) 5-6.Sayı 3.Sayfa

Şubat - Nisan 1943

Dört Vecize

Doğu (1942 - 50) 7-8.Sayı 8.Sayfa

Mayıs - Haziran 1943

Benim Rüyam

Doğu (1942 - 50) 7-8.Sayı 19.Sayfa

Mayıs - Haziran 1943

Kurtarıcıya

Doğu (1942 - 50) 9-11.Sayı 3.Sayfa

Temmuz - Eylül 1943

Halk

Kopuz (1939) 5.Sayı 170.Sayfa

Ağustos 1939