Lütfi ŞEHSUVAROĞLU

1957-

Lütfü Şehsuvaroğlu 27 Ağustos 1957 tarihinde Halis Şehsuvaroğlu ve Fethiye Hanım’ın oğlu olarak Erzincan’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Tokat Turhal’da, ortaöğrenimi ise Ankara Sincan’da tamamladı. Sonrasında 1980’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi ve 1989’da doktorasını aynı bölümde tamamladı.

Yazarlık hayatı öğrencilik yıllarından itibaren başlayan Şehsuvaroğlu, Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem, ve Yeni Düşünce dergilerinin genel yayın yönetmeliğini yürüttü. 1978 yılında Divan Edebiyatı dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 1982-1983 yılları arasında Millet Gazetesinin sanat sayfalarını yönetti. Derviş Edip ve Muhip Alp mahlasları ile Hergün, Yeni Hafta, Gündüz, Son Çağrı, Türk Edebiyatı, Yeni Düşünce, Ayyıldız, Tarım ve Köy, Zaman, Yeni Şafak gibi çok sayıda dergi ve gazetede şiirleri yayımladı. Bu dergi ve gazetelerin dışında da kendisi çeşitli konularda kitaplar yazdı. Genç Kitap yayınevini kurdu.

Lütfü Şehsuvaroğlu Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Sincan Belediye Başkan Yardımcılığı, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı, Tarım ve Köy İşleri Başkanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi’ne atandı. 2005 yılında TRT Kurum Üyeliği’ne seçildi. Avrasya Yazarlar Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. 1995 yılında siyasete atılmasıyla birlikte Büyük Birlik Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

12 Eylül 1980 İhtilali’nden sonra on yedi ay tutuklu kaldı ve içeride kaldığı dönemde Kafes adlı romanını yazdı. Daha sonradan senaryolaştırılan bu roman, beyaz perdede gösterime girmiş, 12 Eylül döneminde işkencelere maruz kalan gençlerin hayatını ve dönem Türkiye’sindeki siyasi ve sosyal ortamı bizlere göstermiştir.

Şehsuvaroğlu’nun asıl yoğunlaştığı konu Türk milliyetçiliğidir. Türklerdeki milliyetçilik ve milliyet kavramlarının Batı’dakinden daha önce oluştuğunu söyler. Şehsuvaroğlu Türk milliyetçiliğini üç safha halinde değerlendirir. Birincisi Bilge Kağan kitabeleriyle başlayan ve Anadolu Türk Devleti’nin kuruluşuna kadar olan dönem, ikincisi İslam’la şereflenme dönemi olarak da kabul ettiği Anadolu Türk devletinin kuruluşu ile başlayan ve Osmanlı’nın çöküşüne kadar olan dönem, üçüncüsü ise Üç Tarz-ı Siyaset’le başlayan modern milliyetçilik dönemidir. Ona göre, milletin şekillenmesinde, milletin ve milliyet unsurlarının tebarüz ettirilmesinde vatan birinci fonksiyondur. Vatan nereye kadar uzanırsa millet o kadar geniş siyasal ve sosyolojik birlik zemini oluşturur.

Şehsuvaroğlu şu anda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bazı Eserleri: Esir Türkler, Eylül Seneleri, Münzevi Pürtelaş, Nurettin Topçu, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Boyutları, Türk Sosyalizmi ve Nurettin Topçu, Şiir Şiir Muhsin Başkan, Kafes

Yazıları (26)

Buralar Senin Değil…

Divan 1.Sayı 24.Sayfa

Kasım 1978

Benim Kaldırımlarım

Divan 2.Sayı 14.Sayfa

Aralık 1978

"Müferrağ"

Divan 9-10.Sayı 24.Sayfa

Temmuz - Ağustos 1979

Başaklar Çocuklar

Divan 12.Sayı 22.Sayfa

Ekim 1979

Merdiven

Ülkü Ocağı 2.Sayı 11.Sayfa

Haziran 1979

Çocuklar

Ülkü Ocağı 3.Sayı 7.Sayfa

Temmuz 1979

On Altı'lar

Ülkü Ocağı 5.Sayı 16.Sayfa

Eylül 1979