Nevzat KÖSOĞLU

1940-2013

7 Ekim 1940 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde doğan Nevzat Kösoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini İspir’de tamamladı. Sonrasında Erzurum Lisesine girdi, ikinci sınıfta Karabük Demir Çelik Lisesine geçerek buradan mezun oldu. 1959’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Beş yıl sonra mezun oldu ve Ankara’ya dönerek Babıalide Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı yıl Söğüt dergisini çıkararak yazın hayatına adım attı. Aynı zamanda avukatlık stajını da tamamlayan Kösoğlu, Ocak dergisinin yöneticiliğini yürütürken bir yandan da Ötüken Yayınevi’nin editörlüğünü üstlendi. 1974’te Milliyetçi Hareket Partisi genel sekreter yardımcısı olup 1977’de Erzurum milletvekili sıfatıyla parlamentoya adım attı. 12 Eylül darbesinde tutuklanarak bir buçuk yıl hapse mâhkum edildi.

1982’de beraat ettikten sonra siyasetten uzaklaşarak hayatını Türk milliyetçiliğine ve Türk kültürüne faydalı olacak eserler üretmeye adadı. Bu amaçla Söğüt Yayıncılık’ı kurdu. 1985’te Türk edebiyatının en eski dönemlerinden bugüne kadar olan şiir ve nesir örneklerinin toplandığı on dört ciltlik Büyük Türk Klasikleri adlı eserini yayımladı. Kültür Bakanlığının çıkardığı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları serisinin yönetimini de 1990’lı yıllarda kendisi üstlendi. Uzun yıllar boyunca Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkanlığını yapan Kösoğlu’na 2009 yılında Türk diline ve kültürüne önemli katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Türk Kültürüne Hizmet” ödülü verildi. Bu ödülün yanı sıra Türk Ocakları tarafından verilen “Hamdullah Suphi Tanrıöver Kültür” ödülü ve Uluslararası Türkçe Derneği tarafından verilen “İsmâil Gaspıralı Türk Dili” ödülü gibi ödüllere de layık görüldü.

Hayatı boyunca Türk kavramını yüce bir kültür mensubiyetinin ismi olarak tarif eden Kösoğlu, Türk dünyasında yeni bir medeniyet inşasının hayalini kurmuştur. Ona göre Türk dünyası yaşadığı bütün sorunlarına rağmen kendi köklerinden beslenerek bir ateş yakacak ve o ateş haysiyetli bir geleceğin temelini oluşturacaktır. Böylesine yüksek ve değerli bir ülküye sahip olması, onun Türk milletinin değerlerine bu denli sahip çıkmasının temel motivasyon kaynağını oluşturmuş ve ideallerinin sürekli canlı kalıp yaratıcılığını kaybetmemesine ortam hazırlamıştır. Nevzat Kösoğlu, 10 Ekim 2013’te Ankara’da vefat etmiş ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Bazı Eserleri: Kitap Şuuru, Bediüzzaman Sait Nursi: Hayatı, Yolu ve Eseri, Galip Erdem, Peyami Safa, Dündar Taşer, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp, Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri, Hatıralar yahut Bir Vatan Kurtarma Hikâyesi, Şehit Enver Paşa, Milliyetçilikte Yeni Arayışlar: Yahya Kemal Hayatı ve Düşünce Dünyası, Peyami Bey: Hayatı ve Düşünce Dünyası

Yazıları (37)

Malazgirt'te Türk Ruhu

Ocak (1968) 43-44-45.Sayı 3.Sayfa

Haziran-Temmuz-Ağustos 1971

Tevekküle Dair

Töre 35.Sayı 54.Sayfa

Nisan 1974

Kalp Âfetleri

Töre 142.Sayı 49.Sayfa

Mart 1983

Kalp Âfetleri

Töre 143.Sayı 33.Sayfa

Nisan 1983

Devlet 98.Sayı 6.Sayfa

Şubat 1971

Devlet 100.Sayı 6.Sayfa

Mart 1971

CHP Uslanmayacak mı ?

Devlet 301.Sayı 4.Sayfa

Ağustos 1975

San'at - Edebiyat Üzerine

Töre 25.Sayı 45.Sayfa

Haziran 1973

Sohbet

Töre 139.Sayı 8.Sayfa

Aralık 1982

Fetih ve Zaman

Ocak (1968) 17.Sayı 2.Sayfa

Mayıs 1969