Kızılelma}
  • Dönem: 1947-1948
  • Kaç Sayı Çıktı: 16
  • Basım Yeri: Ankara
  • İmtiyaz Sahibi: Mustafa Tatlısu
  • Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Tatlısu

Kızılelma

Cuma günleri çıkar siyasi milliyetçi mecmua

1947-48 yıllarında Mustafa Tatlısu'nun imtiyaz sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yürüttüğü Kızılelma Mecmuası 16 sayı yayımlanmıştır. Yayımlanan ilk sayısında Kızılelma Ailesi imzasıyla yayımlanan "Adımız ve Yolumuz başlıklı yazıda mecmua şöyle tanıtılmıştır: "Kızılelma, milli ülkü davalarına hizmet eder tarafsız bir organdır. Bütün yayınlarında daima hak, adalet ve vicdani kanaatlerden ilham almağı şiar edinmiştir. Bu dergi ayrıca mahkum Türk dünyasının durumunu ve oralardaki olayları da dikkatle takip edecektir."

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Ekim 1947

2

2. Sayı

Kasım 1947

3

3. Sayı

Kasım 1947

4

4. Sayı

Kasım 1947

5

5. Sayı

Kasım 1947

6

6. Sayı

Aralık 1947

7

7. Sayı

Aralık 1947

8

8. Sayı

Aralık 1947

9

9. Sayı

Aralık 1947

10

10. Sayı

Ocak 1948

11

11. Sayı

Ocak 1948

12

12. Sayı

Ocak 1948

13

13. Sayı

Şubat 1948

14

14. Sayı

Şubat 1948

15

15. Sayı

Nisan 1948

16

16. Sayı

Nisan 1948